Chandlers Brasserie Ltd

Am

Bwyty lleol wedi’i leoli yn Nhrefriw, Gogledd Cymru. Oedolion yn unig. 

“Roedd gennym weledigaeth a breuddwyd i gael ein bwyty ein hunain a daethom o hyd i’r berl arbennig iawn hon ym mhentref prydferth Trefriw, a dyma ni….. I bawb sy’n ymweld â ni rydym am roi croeso cynnes i chi i’n darn o baradwys - gobeithio y byddwch chi’n mwynhau" - Arwel ac Anna, Chandlers Brasserie.

Cyfleusterau

Arlwyo

 • Pryd nos ar gael
 • Trwyddedig

Cyfleusterau Lleoliad

 • Cyfleusterau toiled

Nodweddion Darparwr

 • Mewn tref/canol dinas

Map a Chyfarwyddiadau

Chandlers Brasserie Ltd

Bwyty

Trefriw, Conwy, LL27 0JH

Ychwanegu Chandlers Brasserie Ltd i'ch Taith

Ffôn: 01492 642458

Amseroedd Agor

Ar agor (1 Ion 2024 - 31 Rhag 2024)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Llun - Dydd MercherWedi cau
Dydd Iau - Dydd Sadwrn18:00 - 21:00
Dydd SulWedi cau

* Arweiniad yn unig yw’r oriau agor a gallent newid. Gwiriwch gyda’r gweithredwr cyn gwneud siwrne arbennig.

Beth sydd Gerllaw

 1. Eglwys hanesyddol Gradd I a godwyd yn 1470, sy’n edrych dros afon Conwy yng nghanol…

  1.4 milltir i ffwrdd
 2. Mae Castell Gwydir yn dŷ Cymreig hynafol yn harddwch Dyffryn Conwy, ar odre Eryri. Caiff…

  1.61 milltir i ffwrdd
 3. Dechreuwyd gwaith adeiladu’r capel ym 1673, ac mae tu allan carreg syml y capel yn rhoi…

  1.68 milltir i ffwrdd
 4. Wedi’i leoli yn harddwch Dyffryn Conwy rhwng Trefriw a Dolgarrog, mae Drysle Dyffryn…

  1.94 milltir i ffwrdd
 1. Wedi'i amgylchynu gan dirweddau godidog Gogledd Cymru, mae Sba ‘Wave Garden’ ym Mharc…

  2.81 milltir i ffwrdd
 2. Mae’r Rhaeadr Ewynnol yn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol lle mae’r Afon Llugwy’n…

  3.51 milltir i ffwrdd
 3. Coedwig o lynnoedd a mynyddoedd yng nghanol Eryri. Mae Parc Coedwig Gwydir yn gartref i…

  3.69 milltir i ffwrdd
 4. Cymdeithas Eryri sy’n gofalu am Tŷ Hyll. Mae pwy adeiladodd y tŷ a phryd yn parhau’n…

  3.79 milltir i ffwrdd
 5. Mae Zip World Fforest wedi’i leoli yng nghanol harddwch Dyffryn Conwy, ychydig y tu allan…

  3.86 milltir i ffwrdd
 6. Adeiladwyd yr eglwys yn y 14eg Ganrif a hwn yw’r adeilad hynaf ym Metws-y-Coed. Mae…

  4.09 milltir i ffwrdd
 7. Mae Amgueddfa Rheilffordd Dyffryn Conwy yn ddiwrnod allan gwych i deuluoedd. Treuliwch…

  4.15 milltir i ffwrdd
 8. Mae Capel Seion yn enghraifft wych o gapel traddodiadol Cymreig a adeiladwyd yn ystod oes…

  5.69 milltir i ffwrdd
 9. Yn ymestyn dros 80 erw ac â mwy na 250 o flynyddoedd o hanes garddwriaethol, mae Gardd…

  5.84 milltir i ffwrdd
 10. Mae gan Erddi Dŵr Conwy a’r Tŷ Crempog bopeth. Yn Rowen, caiff y teulu cyfan ei ddiddanu,…

  6.04 milltir i ffwrdd
 11. Teithiau trwy 9.5 erw o goedwig gynhenid at raeadr drawiadol Conwy. Mynediad ar hyd tir…

  6.25 milltir i ffwrdd
 12. Cartref plentyndod Syr Henry Jones (1852-1922) yw’r amgueddfa. Ganwyd Syr Henry Jones i…

  6.26 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....