Magic Bar Live, Llandudno

Am

Dewch i fwynhau synau’r 60au a’r 70au gyda’r diddanwr rhyngwladol a’r aml-offerynnwr, Simon Clarke, cyn aelod y band Freddie and the Dreamers, un o fandiau byd-enwog cyfnod Bandiau Prydeinig y 1960au gyda chaneuon rhyngwladol gwych fel "I'm telling you now" ac "You were made for me".

Cyfleusterau

Nodweddion Darparwr

 • Digwyddiad Dan Do
 • Mewn tref/canol dinas

Parcio a Thrafnidiaeth

 • Hygyrch drwy drafnidiaeth gyhoeddus

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

A Touch of Class gyda Simon Clarke yn y Magic Bar Live, Llandudno

Cyngerdd

The Magic Bar Live, 14 Clonmel Street, Llandudno, Conwy, LL30 2LE

Ffôn: 01492 370013

Amseroedd Agor

Mae’n ddrwg gennym, mae’r digwyddiad wedi bod

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae Llwybr Tref Llandudno newydd sbon yn cynnwys 15 lleoliad, o’r promenâd i’r pier, o…

  0.1 milltir i ffwrdd
 2. Rydym yn eich gwahodd i ymuno â ni ar un o’r profiadau teithiau preifat dan arweiniad…

  0.1 milltir i ffwrdd
 3. Traeth y Gogledd yw prif draeth Llandudno, ac mae’n draeth cysgodol gyda phier Fictoraidd…

  0.12 milltir i ffwrdd
 4. Ewch ar siwrnai siocled sy’n rhychwantu 5,000 o flynyddoedd. Gan ddechrau mewn cwt…

  0.16 milltir i ffwrdd
 1. Gadewch y car ac ewch ar antur ar draws Parc Cenedlaethol Eryri.

  0.21 milltir i ffwrdd
 2. Mae lein Dyffryn Conwy yn rhan o’r Rhwydwaith Rheilffrdd Cenedlaethol. Mae’n rhedeg wrth…

  0.23 milltir i ffwrdd
 3. Yn Llandudno, mae Ultimate Escape yn her ystafell ddianc llawn hwyl. Allwch chi a’ch…

  0.23 milltir i ffwrdd
 4. Wedi ei sefydlu ym 1860, mae sioe Pwnsh a Jwdi hynaf Prydain yn cael ei pherfformio gan y…

  0.25 milltir i ffwrdd
 5. Dewch i Amgueddfa’r Home Front i gamu’n ôl mewn amser - i’r 1940au ym Mhrydain. Yn yr…

  0.27 milltir i ffwrdd
 6. Mae Penderyn wedi bod cynhyrchu wisgi brag sengl a gwirodydd sydd wedi ennill gwobrau yn…

  0.28 milltir i ffwrdd
 7. Mae gan yr Amgueddfa chwe oriel barhaol yn adrodd hanesion gorffennol Llandudno gan…

  0.28 milltir i ffwrdd
 8. Mae trefi arfordirol braf Llandudno a Chonwy wedi’u lleoli rhwng dau draeth hyfryd ac mae…

  0.29 milltir i ffwrdd
 9. Pier glan môr traddodiadol yn dyddio o ddiwedd y 1800au gydag amrywiaeth o siopau,…

  0.29 milltir i ffwrdd
 10. Caiff Taith Fawr y Gogarth ei weithredu gan fflyd fechan o fysiau hen ffasiwn i gludo…

  0.3 milltir i ffwrdd
 11. Dewch ar daith i gopa’r Gogarth! Mae’r daith, a gaiff ei chynnal bob awr, yn gwneud y…

  0.3 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....