City Sightseeing

City Sightseeing

Teithiau Marine Drive

Teithiau Marine Drive

Yn chwilio am rywbeth...
 • Llety
 • Pethau i’w Gwneud
 • Beth sy’n Digwydd?
 • Bwyd a Diod
 • Siopa
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Teithiau Ymweld

Nifer yr eitemau:

Nifer yr eitemau: 8

 1. Cyfeiriad

  North Shore Jetty, Promenade, Llandudno, Conwy, LL30 2LS

  Ffôn

  07833 498557

  Llandudno

  Mae'r Sea Jay a’r Seaborne yn cychwyn o'r lanfa ar Bromenâd Llandudno. Mae’r tripiau’n mynd heibio Pier Llandudno i weld yr ogofau, cildraethau a’r goleudy a llawer iawn o olygfeydd gwych eraill y gellir ond eu gweld o’r môr.

  Ychwanegu Teithiau Cychod Llandudno i'ch Taith

 2. Cyfeiriad

  The Quay, Conwy, Conwy, LL32 8BB

  Ffôn

  07917 343058

  Conwy

  Neidiwch ar fwrdd y Queen Victoria am fordaith i weld golygfeydd i fyny’r afon Conwy tuag at Ddyffryn Conwy, neu allan i’r foryd am olygfeydd ysblennydd o Ynys Môn, Ynys Seiriol, arfordir y gogledd a Môr Iwerddon.

  Ychwanegu Mordeithiau Gwylio i'ch Taith

 3. Cyfeiriad

  Alpine Travel, Llandudno, Conwy, LL30 2LP

  Ffôn

  01492 879133

  Llandudno

  Mae trefi arfordirol braf Llandudno a Chonwy wedi’u lleoli rhwng dau draeth hyfryd ac mae llawer o gymeriad oes Fictoria’n dal i berthyn iddynt. Yno, fe gewch chi fwynhau golygfeydd arbennig o’r Gogarth, y Pier, Castell Conwy a’r wlad o’ch cwmpas.

  Ychwanegu Taith City Sightseeing Llandudno a Conwy i'ch Taith

 4. Cyfeiriad

  Llandudno, Conwy, LL30 2RP

  Ffôn

  07500 209464

  Llandudno

  Rydym yn eich gwahodd i ymuno â ni ar un o’r profiadau teithiau preifat dan arweiniad gyrwyr gorau ym Mhrydain. Rydym yn arbenigo mewn teithiau preifat dan arweiniad gyrwyr yng Ngogledd Cymru, Parc Cenedlaethol Eryri ac Ynys Môn.  

  Ychwanegu Boutique Tours of North Wales i'ch Taith

 5. Cyfeiriad

  Bus stop H (outside) Llandudno Train Station, Augusta Street, Llandudno, Conwy, LL30 2AF

  Ffôn

  07896 007230

  Llandudno

  Gadewch y car ac ewch ar antur ar draws Parc Cenedlaethol Eryri.

  Ychwanegu Adventure Tours Snowdonia i'ch Taith

 6. Cyfeiriad

  LL31 9AQ

  Ffôn

  07751315700

  Let Tudno Tours show you the best of North Wales. You can book us for Private hire, or join one of our full or half day set tours such as Best of Anglesey, Snowdonia scenic drive or Caernarfon castle guided tour.

  Ychwanegu Tudno Tours i'ch Taith

 7. Cyfeiriad

  Pier Entrance, Llandudno, Conwy, LL30 2LP

  Ffôn

  01492 879133

  Llandudno

  Caiff Taith Fawr y Gogarth ei weithredu gan fflyd fechan o fysiau hen ffasiwn i gludo gwesteion o amgylch Y Gogarth yn Llandudno.  

  Ychwanegu Taith Fawr y Gogarth i'ch Taith

 8. Cyfeiriad

  Pier Entrance, Llandudno, Conwy, LL30 2LP

  Ffôn

  01492 879133

  Llandudno

  Dewch ar daith i gopa’r Gogarth! Mae’r daith, a gaiff ei chynnal bob awr, yn gwneud y mwyaf o olygfeydd y Gogarth gan fynd heibio tirnodau hanesyddol a golygfeydd godidog, gan oedi ar gopa’r Gogarth cyn dechrau ar ei siwrnai yn ôl i lawr.

  Ychwanegu Archwiliwr y Gogarth i'ch Taith

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....