Gardd Bodnant

Gardd Bodnant

Yn chwilio am rywbeth...
 • Llety
 • Pethau i’w Gwneud
 • Beth sy’n Digwydd?
 • Bwyd a Diod
 • Siopa
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Haf yng Nghonwy

Nifer yr eitemau:

Nifer yr eitemau: 134

, wrthi'n dangos 1 i 20.

 1. Sgôr Teithwyr TripAdvisor

  Sgôr Teithwyr TripAdvisor - 730 adolygiadau730 adolygiadau

  Cyfeiriad

  Llanddulas Road, Abergele, Conwy, LL22 8ET

  Ffôn

  01745 833237

  Abergele

  Croeso i’n Parc Fferm. Gwyliwch ras y moch, cyfarfod â’n hymlusgiaid, rhoi mwythau i gwningod a bwydo nifer o’n hanifeiliaid fferm arbennig.

  Ychwanegu Parc Fferm Manorafon i'ch Taith

 2. Cyfeiriad

  Hafna Mine, Nant Bwlch Haearn Road, Trefriw, Conwy, LL27 0JB

  Ffôn

  0300 0680300

  Trefriw

  Mae’r llwybr hwn yn arwain ar draws y bryniau coediog, heibio cloddiadau dwfn, siafftiau mwynfeydd wedi’u capio, mynedfeydd y twnnelau a gweddillion hen felinau, lle bu cenedlaethau o fwynwyr yn cloddio plwm a mwyn sinc o’r bryniau.

  Ychwanegu Llwybr Mwynwyr Hafna i'ch Taith

 3. Cyfeiriad

  Lakeside Cafe, Llyn Crafnant, Trefriw, Conwy, LL27 0JZ

  Ffôn

  01492 640818

  Trefriw

  Mae Llyn Crafnant yn 63 erw ac wedi’i stocio â brithyllod seithliw, gan ychwanegu at y brithyllod gwyllt.

  Ychwanegu Pysgodfa Brithyll Crafnant i'ch Taith

 4. Cyfeiriad

  Castle Street, Conwy, Conwy, LL32 8AY

  Ffôn

  03000 252239

  Conwy

  Pan adeiladodd y Brenin Edward I Gastell Conwy ar ddiwedd y drydedd ganrif ar ddeg y bwriad oedd dominyddu a brawychu - ac mae’n dal i wneud ei waith, gan gystadlu â gorwelion garw Eryri ac ennill y frwydr am ein sylw.

  Ychwanegu Castell Conwy i'ch Taith

 5. Cyfeiriad

  Conwy

  Ffôn

  01492 593481

  Y clwb yw un o’r clybiau hwylio mwyaf yng Ngogledd Cymru.

 6. Cyfeiriad

  Y Cwm, Llangernyw, Abergele, Conwy, LL22 8PR

  Ffôn

  01745 860630

  Abergele

  Cartref plentyndod Syr Henry Jones (1852-1922) yw’r amgueddfa. Ganwyd Syr Henry Jones i bobl gyffredin ond fe ddyrchafodd i fod yn Athro enwog ar Athroniaeth Foesol ym Mhrifysgol Glasgow ac roedd yn ddylanwad pwysig ar system addysg Cymru. 

  Ychwanegu Amgueddfa Syr Henry Jones i'ch Taith

 7. Cyfeiriad

  Cae'n y Coed, Betws-y-Coed, Conwy, LL24 0TN

  Betws-y-Coed

  Taith gerdded gymhedrol/anodd drwy Goedwig Gwydir gyda golygfeydd godidog o fynyddoedd Eryri.

  Ychwanegu Llwybr Craig Forris i'ch Taith

 8. Cyfeiriad

  Penmachno, Conwy, LL24 0YP

  Penmachno

  Llwybrau Penmachno yw un o ganolfannau beicio mynydd gorau Gogledd Cymru. Mae yma ddau lwybr - Dolen Machno (19cilomedr) a Dolen Eryri (11 cilomedr) - gallwch eu beicio’n unigol neu fel clamp o daith hir 30 cilomedr.

  Ychwanegu Llwybrau Beicio Mynydd Penmachno i'ch Taith

 9. Cyfeiriad

  Penmaenmawr, Conwy, LL34 6AA

  Penmaenmawr

  Taith o tua 10 milltir (16km) gyda golygfeydd hardd sy’n mynd o Benmaenmawr i Gonwy ac yn ôl.

  Ychwanegu Penmaenmawr i Gonwy - Taith Feicio ar y Ffordd i'ch Taith

 10. Cyfeiriad

  Betws-y-Coed, Conwy, LL24 0BA

  Betws-y-Coed

  Mae’r daith yn dilyn hen lwybr y mwynwyr heibio i adfeilion Cloddfa Aberllyn cyn dod i Lyn Parc gyda golygfeydd hyfryd o Ddyffryn Conwy ar y ffordd yn ôl.

  Ychwanegu Taith Llyn Parc yng Nghoedwig Gwydir i'ch Taith

 11. Cyfeiriad

  Victoria Station, Church Walks, Llandudno, Conwy, LL30 2NB

  Ffôn

  01492 577877

  Llandudno

  Mae Tramffordd y Gogarth yn Llandudno, gyda’i ysblander Fictoraidd a’i swyn yn aros i fynd â chi ar daith un filltir bictiwrésg, fythgofiadwy, i gopa Parc Gwledig a Gwarchodfa Natur y Gogarth.

  Ychwanegu Tramffordd y Gogarth i'ch Taith

 12. Cyfeiriad

  Trefriw, Conwy, LL27 0RJ

  Ffôn

  01492 338877

  Trefriw

  Rydym yn gwmni hyfforddi beicio mynydd blaenllaw yng Ngogledd Cymru, ac rydym yn cael ein hadnabod ledled y byd am ddarparu hyfforddiant sy’n canolbwyntio ar y cleient.

  Ychwanegu Pedal MTB i'ch Taith

 13. Cyfeiriad

  Nant y Coed, Llanfairfechan, Conwy, LL33 0BP

  Ffôn

  01492 575290

  Llanfairfechan

  Mae’r daith fer hyfryd hon o tua 1 filltir (2.2 km) yn mynd trwy goetiroedd heirdd Nant y Coed ac yn dilyn yr afon y tu ôl i bentref Llanfairfechan.

  Ychwanegu Taith Gwarchodfa Natur Leol Nant y Coed i'ch Taith

 14. Cyfeiriad

  Llanfairfechan, Conwy, LL33 0BY

  Ffôn

  01492 596253

  Llanfairfechan

  Mae traeth tywod hir Llanfairfechan pan mae’r llanw’n isel yn hyfryd ar gyfer teuluoedd â phlant ifanc. Mae ganddo olygfeydd gwych o Ynys Môn, Afon Menai a Phen y Gogarth.

  Ychwanegu Traeth Llanfairfechan i'ch Taith

 15. Cyfeiriad

  Clocaenog, Corwen, Conwy

  Corwen

  Mae Coedwig Clocaenog yng nghanol Mynydd Hiraethog ac mae’n ardal 6,000 hectar (15,000 acer) o faint. Dyma gynefin un o boblogaethau olaf y wiwer coch yng Nghymru ac mae’n ardal hollbwysig ar gyfer y rugiar ddu brin.

  Ychwanegu Coedwig Clocaenog i'ch Taith

 16. Cyfeiriad

  Holyhead - Chester, Conwy

  Holyhead - Chester

  Mae rhan Sir Conwy o Lwybr Beicio Cenedlaethol 5 yn mynd â chi ar hyd yr arfordir.

  Ychwanegu Llwybr Beicio Cenedlaethol 5 - Sir Conwy i'ch Taith

 17. Cyfeiriad

  Llanfairfechan, Conwy, LL33 0BP

  Ffôn

  01492 575290

  Llanfairfechan

  Pum taith gerdded, o bellter amrywiol, o amgylch pentref Llanfairfechan ar arfordir y gogledd. Mae pob taith yn dechrau o’r maes parcio ar Ffordd yr Orsaf a gallwch brynu lluniaeth o’r siopau a’r tafarndai lleol.

  Ychwanegu Teithiau Cerdded Llanfairfechan i'ch Taith

 18. Cyfeiriad

  North Parade, Llandudno, Conwy, LL30 2LP

  Ffôn

  01492 876258

  Llandudno

  Pier glan môr traddodiadol yn dyddio o ddiwedd y 1800au gydag amrywiaeth o siopau, caffis, bariau ac atyniadau - a hwyl i'r teulu cyfan!

  Ychwanegu Pier Llandudno i'ch Taith

 19. Cyfeiriad

  Llandudno, Conwy, LL30 2PE

  Ffôn

  07980 013630

  Llandudno

  Teithiau hanesyddol o amgylch Llandudno, Conwy a Gogledd Cymru ar gyfer ymweliadau ysgol, grwpiau ac unigolion.

  Ychwanegu Guide North Wales i'ch Taith

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....