Castell Gwrych

Castell Gwrych

Ffordd y Gogledd

Ffordd y Gogledd

Yn chwilio am rywbeth...
 • Llety
 • Pethau i’w Gwneud
 • Beth sy’n Digwydd?
 • Bwyd a Diod
 • Siopa
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Ffordd y Gogledd

Ysbrydoliaeth

 1. Llyn Crafnant
  Llyn Crafnant

Nifer yr eitemau:

Nifer yr eitemau: 1316

, wrthi'n dangos 1 i 20.

 1. Cyfeiriad

  Ty’r Dref, 19 Ancaster Square, Llanrwst, Conwy, LL26 0LD

  Ffôn

  01492 643221

  Llanrwst

  Mae Cyngor Tref Llanrwst wedi sefydlu Pwynt Gwybodaeth i Dwristiad yn ei adeilad newydd yng nghanol y dref, mewn lleoliad cyfleus ar Sgwâr Ancaster.

  Ychwanegu Pwynt Gwybodaeth i Dwristiaid Llanrwst i'ch Taith

 2. Cyfeiriad

  Muriau Buildings, Rosehill Street, Conwy, Conwy, LL32 8LD

  Ffôn

  01492 577566

  Conwy

  Angen cymorth i archebu llety, cyngor i gynllunio eich diwrnod, danteithion blasus neu anrheg a wnaed yn lleol ar gyfer rhywun arbennig? Dewch draw i Ganolfan Groeso Conwy.

  Ychwanegu Canolfan Groeso - Conwy i'ch Taith

 3. Cyfeiriad

  Victoria Shopping Centre, Mostyn Street, Llandudno, Conwy, LL30 2RP

  Ffôn

  01492 577577

  Llandudno

  Angen helpu i archebu llety, cyngor i gynllunio eich diwrnod, rhywbeth blasus i’w fwyta neu rodd wedi’i gwneud yn lleol ar gyfer y person arbennig hwnnw? Galwch heibio Canolfan Groeso Llandudno yng Nghanolfan Fictoria.

  Ychwanegu Canolfan Groeso - Llandudno i'ch Taith

 4. Cyfeiriad

  Llandudno, Conwy, LL30 2RP

  Llandudno

  Mae Llwybr Tref Llandudno newydd sbon yn cynnwys 15 lleoliad, o’r promenâd i’r pier, o strydoedd siopa i draethau euraid, o erddi i bentir y Gogarth.

  Ychwanegu Llwybr Treftadaeth Llandudno i'ch Taith

 5. Cyfeiriad

  Snowdonia National Park Information Centre, Royal Oak Stables, Betws-y-Coed, Conwy, LL24 0AH

  Ffôn

  01690 710426

  Betws-y-Coed

  Mae’n wir, i dderbyn y cyngor gorau holwch bobl leol! Ond fe allwn ni fynd gam gymhellech na hynny, mae’r cyngor y cewch chi gan ein Canolfannau Croeso ar lefydd i fynd a phethau i’w gwneud hefyd yn cynnwys ystod o wasanaethau eraill.

  Ychwanegu Canolfan Croeso - Betws-y-Coed i'ch Taith

 6. Cyfeiriad

  Beacons Way, Morfa, Conwy, Conwy, LL32 8ER

  Ffôn

  01492 592423

  Conwy

  Profiad golffio unigryw ar gwrs safon pencampwriaethau. Gwahoddwn ni chi i wynebu’r her, edmygu’r olygfa a mwynhau’r croeso.

  Ychwanegu Clwb Golff Conwy i'ch Taith

 7. Cyfeiriad

  Parc Eirias, Abergele Road, Colwyn Bay, Conwy, LL29 7SP

  Colwyn Bay

  Hanner marathon gyda golygfeydd godidog sy’n dechrau ac yn gorffen ar y trac athletau ym Mae Colwyn.

  Ychwanegu Hanner Marathon Pier2Pier yn dechrau ac yn gorffen ym Mae Colwyn i'ch Taith

 8. Cyfeiriad

  7 High Street, Conwy, Conwy, LL32 8DB

  Ffôn

  07876 105786

  Conwy

  Cartref crefftau wedi’u gwneud â llaw gyda dros 10 mlynedd o wasanaeth yng nghanol tref Conwy. Mae ein siop fach yn rhoi lle i wneuthurwyr ddisgleirio ac arddangos eu gwaith celf a’u crefftau bendigedig.

  Ychwanegu Conwy Art and Soap Bar i'ch Taith

 9. Cyfeiriad

  Pen y Bryn Farm and Holiday cottages, Betws yn Rhos, Conwy, LL22 8PL

  Ffôn

  07557 878463

  Betws yn Rhos

  Mae wedi'i leoli mewn man sydd â dros 25 erw o gefn gwlad hardd Cymru o’i gwmpas ac mae llwybrau cerdded ar garreg ein drws. Rydym ni 3 milltir o Arfordir Gogledd Cymru a’r A55 sy’n ei gwneud yn rhwydd cyrraedd yr atyniadau gorau i gyd.

  Ychwanegu Pen y Bryn Farm and Holiday Cottages i'ch Taith

 10. Cyfeiriad

  Theatr Colwyn, Abergele Road, Colwyn Bay, Conwy, LL29 7RU

  Ffôn

  01492 872000

  Colwyn Bay

  CR Dance Academy yn cyflwyno ‘When I Grow Up’ - strafagansa o ddawns yn cynnwys The Nutcracker.

  Ychwanegu CR Dance Academy yn Theatr Colwyn i'ch Taith

 11. Cyfeiriad

  Llangelynnin Old Church, Llechwedd, Conwy, Conwy, LL32 8LJ

  Conwy

  Mae gan yr eglwys restredig Gradd I hon o’r 12fed Ganrif olygfeydd ysblennydd, ac mae wedi’i lleoli fry uwchben Henryd (900 troedfedd).

  Ychwanegu Drysau Agored - Hen Eglwys Llangelynnin i'ch Taith

 12. Cyfeiriad

  Venue Cymru, Promenade, Llandudno, Conwy, LL30 1BB

  Ffôn

  01492 872000

  Llandudno

  Noson o chwerthin, cabaret, dirgelwch a hudoliaeth!

  Ychwanegu Noson o Fwrlesg yn Venue Cymru i'ch Taith

 13. Cyfeiriad

  Cerrigydrudion, Conwy, LL21 9SW

  Ffôn

  01490 460591

  Cerrigydrudion

  Gydag atyniadau i apelio at bob oedran, sy'n enwog am ei ansawdd ar draws Gogledd Cymru.

  Ychwanegu Sioe Cerrigydrudion i'ch Taith

 14. Cyfeiriad

  Gloddaeth Street, Llandudno, Conwy, LL30 2DW

  Ffôn

  01492 860787

  Llandudno

  Mae Gwesty'r Dunoon yn westy pedair seren AA, 66 ystafell wely, sy'n cael ei redeg yn deuluol, ac wedi'i leoli rhwng Pen Morfa a Thraeth y Gogledd ar Stryd Gloddaeth. 

  Ychwanegu Gwesty Dunoon i'ch Taith

 15. Cyfeiriad

  Gwrych Castle, Llanddulas Road, Abergele, Conwy, LL22 8ET

  Ffôn

  01745 826023

  Abergele

  Mae dod ar draws ysbrydion yn gyffredin yng Nghastell Gwrych, ond ydych chi’n ddigon dewr i aros am noson?

  Ychwanegu Helfa Ysbrydion yng Nghastell Gwrych i'ch Taith

 16. Cyfeiriad

  Conwy Morfa, Conwy, Conwy, LL32 8GA

  Ffôn

  01492 596253

  Conwy

  Mae traeth Morfa Conwy yn fae mawr tywodlyd, sy’n ffurfio rhan o’r traethau tywydd a banciau cregyn gleision helaeth Bae Conwy. Mae’n lleoliad da ar gyfer pysgota, mae yma farina ac mae cwrs golff gerllaw.

  Ychwanegu Traeth Morfa Conwy i'ch Taith

 17. Cyfeiriad

  Betws-y-Coed, Conwy, LL24 0AE

  Betws-y-Coed

  Taith fer ond egnïol o 13 milltir (21 km) gyda golygfeydd godidog yn cychwyn o Fetws-y-Coed ac yn mynd trwy bentrefi Llanrhychwyn a Threfriw ac ymlaen i Lanrwst gan ddychwelyd i Fetws-y-Coed.

  Ychwanegu Mynyddoedd a Llynnoedd o amgylch Betws-y-Coed - Taith Feicio ar y Ffordd i'ch Taith

 18. Cyfeiriad

  Conwy Castle, Conwy, Conwy, LL32 8AY

  Ffôn

  03000 252239

  Conwy

  Ymunwch â ni yng Nghastell Conwy i gael profiad brawychus mewn ystafell ddianc.

  Ychwanegu Ystafell Ddianc y Rhyfelglod yng Nghastell Conwy i'ch Taith

 19. Cyfeiriad

  Cyffylliog, Cerrigydrudion, Conwy, LL15 2ED

  Cerrigydrudion

  Mae ‘I fyny i’r Llyn’ yn daith feicio eithaf hir a mynyddig, tua 42 cilomedr, ac yn ddelfrydol ar gyfer dechreuwyr a beicwyr canolradd ac unrhyw un sydd am brofi ei stamina heb ormod o waith technegol.

  Ychwanegu Llwybr Beicio I Fyny i’r Llyn i'ch Taith

 20. Cyfeiriad

  Stadiwm CSM, Parc Eirias, Abergele Road, Colwyn Bay, Conwy, LL29 7SP

  Colwyn Bay

  Mae North Wales Crusaders yn glwb proffesiynol rygbi’r gynghrair sy’n seiliedig ym Mae Colwyn. Dewch i gefnogi’r tîm yn y gêm leol hon.

  Ychwanegu North Wales Crusaders v Rochdale Hornets yn Stadiwm CSM, Bae Colwyn i'ch Taith

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....