Taith Gerdded â Chŵn o gwmpas Penmorfa ar gyfer Hosbis Dewi Sant, Llandudno

Am

Ymunwch â ni am daith gerdded hamddenol gyda’ch ffrindiau bach blewog i helpu i godi arian ar gyfer Hosbis Dewi Sant. Byddwn yn cerdded o faes parcio’r Hosbis i fwynhau taith gerdded hamddenol o gwmpas Penmorfa. Bydd pob ci yn derbyn rhywbeth bach a bydd diodydd poeth a byrbrydau ar gael i’w perchnogion yng Nghaffi Dewi. Cofrestrwch heddiw am ddim ond £5 y ci.

Pris a Awgrymir

Mynediad: £5 y ci.

Cyfleusterau

Arall

 • Croesewir plant

Nodweddion Darparwr

 • Digwyddiad Awyr Agored
 • Mewn tref/canol dinas

Parcio a Thrafnidiaeth

 • Hygyrch drwy drafnidiaeth gyhoeddus

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Taith Gerdded â Chŵn o gwmpas Penmorfa ar gyfer Hosbis Dewi Sant, Llandudno

Digwyddiad Cyfranogol

St David's Hospice, Abbey Road, Llandudno, Conwy, LL30 2EN

Ffôn: 01492 879058

Amseroedd Agor

Mae’n ddrwg gennym, mae’r digwyddiad wedi bod

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae Traeth Penmorfa yn Llandudno yn lle llawer tawelwch na Thraeth y Gogledd sy’n llawn…

  0.21 milltir i ffwrdd
 2. Rydym yn annog amgylchedd cyfeillgar a pharchus lle gall holl ddringwyr herio eu hunain,…

  0.44 milltir i ffwrdd
 3. Mae Penderyn wedi bod cynhyrchu wisgi brag sengl a gwirodydd sydd wedi ennill gwobrau yn…

  0.47 milltir i ffwrdd
 4. Teithiau gwylio adar dan arweiniad drwy gydol y flwyddyn. Teithiau personol i un/dau o…

  0.48 milltir i ffwrdd
 1. Mae gan yr Amgueddfa chwe oriel barhaol yn adrodd hanesion gorffennol Llandudno gan…

  0.48 milltir i ffwrdd
 2. Trên Bach Penmorfa: gall hen ac ifanc ill dau fwynhau taith y tu ôl i locomotifau stêm a…

  0.48 milltir i ffwrdd
 3. Dewch i Amgueddfa’r Home Front i gamu’n ôl mewn amser - i’r 1940au ym Mhrydain. Yn yr…

  0.49 milltir i ffwrdd
 4. Mae Tramffordd y Gogarth yn Llandudno, gyda’i ysblander Fictoraidd a’i swyn yn aros i…

  0.51 milltir i ffwrdd
 5. Hwylfan Bonkerz, un o’r cyfleusterau chwarae meddal dan do gorau o’i fath yng Ngogledd…

  0.53 milltir i ffwrdd
 6. Mae cerdded drwy dwneli a gafodd eu cloddio dros 3,500 o flynyddoedd yn ôl yn rhoi syniad…

  0.55 milltir i ffwrdd
 7. Mae Llwybr Tref Llandudno newydd sbon yn cynnwys 15 lleoliad, o’r promenâd i’r pier, o…

  0.64 milltir i ffwrdd
 8. Rydym yn eich gwahodd i ymuno â ni ar un o’r profiadau teithiau preifat dan arweiniad…

  0.64 milltir i ffwrdd
 9. Mae trefi arfordirol braf Llandudno a Chonwy wedi’u lleoli rhwng dau draeth hyfryd ac mae…

  0.66 milltir i ffwrdd
 10. Wedi ei sefydlu ym 1860, mae sioe Pwnsh a Jwdi hynaf Prydain yn cael ei pherfformio gan y…

  0.66 milltir i ffwrdd
 11. Dewch ar daith i gopa’r Gogarth! Mae’r daith, a gaiff ei chynnal bob awr, yn gwneud y…

  0.67 milltir i ffwrdd
 12. Caiff Taith Fawr y Gogarth ei weithredu gan fflyd fechan o fysiau hen ffasiwn i gludo…

  0.68 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....