Ecstrafagansa Fictoraidd Llandudno

Am

Bob penwythnos Gwyliau Banc Calan Mai, cynhelir Ecstrafagansa Fictoraidd yn Llandudno gyda ffair stryd Fictoraidd, ffeiriau pleser hen ffasiwn, stondinau hwyl, peiriannau stêm, pobl mewn gwisgoedd Fictoraidd ac adloniant stryd y bydd y teulu cyfan yn ei fwynhau.

Pris a Awgrymir

Math o DocynPris Tocyn
MynediadAm ddim

Noder: Canllaw yn unig yw'r prisiau a gallant newid yn ddyddiol.

Cyfleusterau

Arall

 • Croesewir plant

Cyfleusterau Digwyddiadau

 • Mynediad am ddim

Hygyrchedd

 • Hygyrch ar gyfer defnyddwyr cadeiriau olwyn

Nodweddion Darparwr

 • Digwyddiad Awyr Agored
 • Mewn tref/canol dinas

Parcio a Thrafnidiaeth

 • Hygyrch drwy drafnidiaeth gyhoeddus

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Ecstrafagansa Fictoraidd Llandudno

Gŵyl

Mostyn Street, Llandudno, Conwy, LL30 2NL

Ffôn: 0845 8381395

Amseroedd Agor

Ecstrafagansa Fictoraidd Llandudno (4 Mai 2024 - 6 Mai 2024)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Sadwrn - Dydd Llun10:00 - 17:00

Beth sydd Gerllaw

 1. Ewch ar siwrnai siocled sy’n rhychwantu 5,000 o flynyddoedd. Gan ddechrau mewn cwt…

  0.06 milltir i ffwrdd
 2. “Finding Alice,” is an immersive game transporting players into the enchanting world of…

  0.07 milltir i ffwrdd
 1. Yn Llandudno, mae Ultimate Escape yn her ystafell ddianc llawn hwyl. Allwch chi a’ch…

  0.12 milltir i ffwrdd
 2. Gadewch y car ac ewch ar antur ar draws Parc Cenedlaethol Eryri.

  0.13 milltir i ffwrdd
 3. Mae lein Dyffryn Conwy yn rhan o’r Rhwydwaith Rheilffrdd Cenedlaethol. Mae’n rhedeg wrth…

  0.15 milltir i ffwrdd
 4. Traeth y Gogledd yw prif draeth Llandudno, ac mae’n draeth cysgodol gyda phier Fictoraidd…

  0.18 milltir i ffwrdd
 5. Mae Llwybr Tref Llandudno newydd sbon yn cynnwys 15 lleoliad, o’r promenâd i’r pier, o…

  0.19 milltir i ffwrdd
 6. Rydym yn eich gwahodd i ymuno â ni ar un o’r profiadau teithiau preifat dan arweiniad…

  0.19 milltir i ffwrdd
 7. Mae Penderyn wedi bod cynhyrchu wisgi brag sengl a gwirodydd sydd wedi ennill gwobrau yn…

  0.34 milltir i ffwrdd
 8. Dewch i Amgueddfa’r Home Front i gamu’n ôl mewn amser - i’r 1940au ym Mhrydain. Yn yr…

  0.36 milltir i ffwrdd
 9. Rydym yn annog amgylchedd cyfeillgar a pharchus lle gall holl ddringwyr herio eu hunain,…

  0.36 milltir i ffwrdd
 10. Mae’r theatr 1,500 sedd yn Venue Cymru yn un o brif theatrau derbyn y DU.

  0.37 milltir i ffwrdd
 11. Wedi ei sefydlu ym 1860, mae sioe Pwnsh a Jwdi hynaf Prydain yn cael ei pherfformio gan y…

  0.37 milltir i ffwrdd
 12. Mae gan yr Amgueddfa chwe oriel barhaol yn adrodd hanesion gorffennol Llandudno gan…

  0.38 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....