Pier Llandudno

Pier Llandudno

Tu Hwnt i'r Bont

Tu Hwnt i'r Bont

Yn chwilio am rywbeth...
 • Llety
 • Pethau i’w Gwneud
 • Beth sy’n Digwydd?
 • Bwyd a Diod
 • Siopa
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Uchafbwyntiau'r Hydref yng Nghonwy

Nifer yr eitemau:

Nifer yr eitemau: 219

, wrthi'n dangos 1 i 20.

 1. Cyfeiriad

  Llandudno, Conwy, LL30 2RP

  Llandudno

  Mae Llwybr Tref Llandudno newydd sbon yn cynnwys 15 lleoliad, o’r promenâd i’r pier, o strydoedd siopa i draethau euraid, o erddi i bentir y Gogarth.

  Ychwanegu Llwybr Treftadaeth Llandudno i'ch Taith

 2. Cyfeiriad

  The Old Stables, 2 Garage Street, Llandudno, Conwy, LL30 1DW

  Ffôn

  01492 471493

  Llandudno

  Yn Llandudno, mae Ultimate Escape yn her ystafell ddianc llawn hwyl. Allwch chi a’ch ffrindiau ddatrys y cliwiau a dianc o’r ystafell?

  Ychwanegu Ultimate Escape i'ch Taith

 3. Cyfeiriad

  Gwydyr Uchaf, Llanrwst, Conwy, LL26 0PN

  Llanrwst

  Mae Llwybr yr Arglwyddes Fair yn llwybr byr drwy goetir cymysg gyda golygfeydd hyfryd dros dref Llanrwst ac ar hyd Dyffryn Conwy i gyfeiriad y môr.

  Ychwanegu Llwybr Arglwyddes Fair, Coedwig Gwydir i'ch Taith

 4. Cyfeiriad

  Cae'n y Coed, Betws-y-Coed, Conwy, LL24 0TN

  Betws-y-Coed

  Taith gerdded gymhedrol/anodd drwy Goedwig Gwydir gyda golygfeydd godidog o fynyddoedd Eryri.

  Ychwanegu Llwybr Craig Forris i'ch Taith

 5. Cyfeiriad

  Conwy

  Ffôn

  07943 962 865

  Conwy

  Mae Summit Guides yn cynnig cyrsiau a theithiau dringo a mynydda arbennig i grwpiau bach yn Eryri. 

 6. Cyfeiriad

  Llanrwst Road, Colwyn Bay, Conwy, LL28 5YS

  Colwyn Bay

  Llwybr beicio ar y ffordd, 15 milltir o hyd (24 cilomedr) gan deithio ar hyd yr arfordir o Fae Colwyn i dref Llandudno a’r Gogarth - ac yn ôl.

  Ychwanegu Llwybr Beicio ar y Ffordd o Fae Colwyn i’r Gogarth ac yn ôl. i'ch Taith

 7. Cyfeiriad

  Sea Sports Association Clubhouse, Promenade, Rhos-on-Sea, Conwy, LL28 4UL

  Rhos-on-Sea

  Clwb Hwylio lleol, yn Llandrillo-yn-Rhos. Mae’r adran cychod criwser ar gynnydd. Rhaglen ar gyfer cychod pleser drwy’r haf.

  Ychwanegu Clwb Hwylio Bae Colwyn i'ch Taith

 8. Cyfeiriad

  Silver Birch Golf Club, Betws-yn-Rhos, Abergele, Conwy, LL22 8BZ

  Ffôn

  01492 680690

  Abergele

  Golffdroed - Golff gyda pheli mwy! Mae golffdroed yn cyfuno'r gorau o ddwy gamp genedlaethol, pêl-droed a golff.

  Ychwanegu GolffDroed Silver Birch i'ch Taith

 9. Cyfeiriad

  Gwydir Forest, Llanrwst, Conwy, LL26 0PL

  Llanrwst

  Os oes awydd arnoch daith hamddenol yn ôl i’n gorffennol canoloesol yna mae Taith y Fonesig Fair trwy Goedwig Gwydyr yn berffaith ar eich cyfer. Ar y daith hanesyddol ceir golygfeydd anhygoel o hen dref marchnad Llanrwst.

  Ychwanegu Taith Sain Llwybr Arglwyddes Fair ar MP3 i'ch Taith

 10. Cyfeiriad

  Bryn y Gwynt, Holyhead Road, Betws-y-Coed, Conwy, LL24 0BN

  Ffôn

  07800 666895

  Betws-y-Coed

  Croeso i North Wales Active. Rydym wedi ein lleoli ym Metws-y-Coed, Gogledd Cymru ac yn cynnig gweithgareddau antur preifat pwrpasol a chymysg bob dydd.

  Ychwanegu North Wales Active i'ch Taith

 11. Cyfeiriad

  Conwy Old Road, Penmaenmawr, Conwy, LL34 6RD

  Ffôn

  01492 623330

  Penmaenmawr

  Fe gewch hyd i Glwb Golff Penmaenmawr ar ffin Parc Cenedlaethol Eryri yn swatio wrth droed Bwlch Sychnant mewn lleoliad godidog rhwng y mynyddoedd a’r môr.

  Ychwanegu Clwb Golff Penmaenmawr i'ch Taith

 12. Cyfeiriad

  Ysgol John Bright, Maesdu Road, Llandudno, Conwy, LL30 1LF

  Ffôn

  0300 4569525

  Llandudno

  Mae Canolfan Hamdden John Bright wedi'i lleoli wrth ymyl yr ysgol uwchradd yn Llandudno.

  Ychwanegu Canolfan Hamdden John Bright i'ch Taith

 13. Cyfeiriad

  Victoria Station, Church Walks, Llandudno, Conwy, LL30 2NB

  Ffôn

  01492 577877

  Llandudno

  Mae Tramffordd y Gogarth yn Llandudno, gyda’i ysblander Fictoraidd a’i swyn yn aros i fynd â chi ar daith un filltir bictiwrésg, fythgofiadwy, i gopa Parc Gwledig a Gwarchodfa Natur y Gogarth.

  Ychwanegu Tramffordd y Gogarth i'ch Taith

 14. Cyfeiriad

  Abergele Road, Colwyn Bay, Conwy, LL29 7SP

  Ffôn

  0300 4569525

  Colwyn Bay

  Mae Canolfan Ddigwyddiadau Eirias yn cynnig prif gyfleusterau i aelodau o’r cyhoedd, trefnwyr digwyddiadau a thimau a chlybiau chwaraeon proffesiynol.

  Ychwanegu Canolfan Ddigwyddiadau Eirias i'ch Taith

 15. Cyfeiriad

  Tan-Y-Gopa Road, Abergele, Conwy, LL22 8ET

  Ffôn

  01745 826023

  Abergele

  Plasty Gradd I rhestredig yng Ngogledd Cymru yw Castell Gwrych a adeiladwyd ddechrau’r 19fed Ganrif mewn arddull pensaernïol Ewropeaidd canoloesol.

  Ychwanegu Castell Gwrych i'ch Taith

 16. Cyfeiriad

  Arnold Gardens, Kinmel Bay, Conwy, LL18 5NH

  Ffôn

  01492 596253

  Kinmel Bay

  Mae Traeth Sandy Cove, Bae Cinmel, yn draeth tywodlyd sy’n wynebu'r gogledd gyda phromenâd cul ar gyfer cerddwyr a beicwyr.

  Ychwanegu Traeth Sandy Cove i'ch Taith

 17. Cyfeiriad

  Ty Coch Farm, Penmachno, Conwy, LL25 0HJ

  Ffôn

  01690 760248

  Penmachno

  Mae Canolfan Marchogaeth Gwydir wedi’i leoli yng nghanol golygfeydd ardderchog Parc Cenedlaethol Eryri ac maent yn cynnig teithiau marchogaeth o amgylch coedwig Gwydir.

  Ychwanegu Canolfan Stablau a Merlota Gwydyr i'ch Taith

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....