Clwb Bowlio'r Oval, Llandudno

Am

Mae Clwb Bowlio Llandudno yn The Oval, rhyw hanner milltir o ganol y dref a nesaf at y maes criced. Amgylchynir y grîn fowlio ei hun gan erddi ac mae ganddi seddi'r holl ffordd o gwmpas y terfyn allanol.

Rydym ar agor i’r cyhoedd ac mae gennym gyfleusterau da i bobl anabl ac iau a gallwn addysgu’r gêm bowlio grîn gefngrom i bobl o bob oedran. Mae siaciau, mat a phowlenni o wahanol feintiau ar gael fel rhan o'r pris archebu.

Mae’r cyfleusterau’n cynnwys clwb a ffreutur, lle gellir prynu lluniaeth, hufen iâ etc. Mae gan y clwb ei doiledau ei hun hefyd.

Bydd pob ymwelydd yn cael croeso cynnes iawn i’n grîn.

Archebwch trwy e-bost at: secrertaryllandudnoovalbowls@gmail.com.

Cyfleusterau

Cyfleusterau Darparwyr

 • Gwersi/cyrsiau ar gael
 • Hyfforddwyr cymwys
 • Lefel ffitrwydd ofynnol - isel
 • Mae croeso i bobl nad ydynt yn aelodau
 • Offer/dillad am ddim
 • Offer/dillad ar gael i'w llogi
 • Siop
 • Toiledau
 • Yn darparu ar gyfer digwyddiadau Corfforaethol
 • Yn darparu ar gyfer grwpiau ysgolion
 • Yswiriant wedi'i gynnwys

Hygyrchedd

 • Gweithgareddau yn hygyrch i ymwelwyr ag anableddau
 • Mae pob ardal yn hygyrch i ymwelwyr ag anawsterau symudedd

Nodweddion Darparwr

 • Mewn tref/canol dinas

Parcio a Thrafnidiaeth

 • Hygyrch drwy drafnidiaeth gyhoeddus
 • Maes parcio

Plant a Babanod

 • Yn derbyn plant (isafswm oedran)

Teithio Grw^p

 • Derbynnir bysiau

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Clwb Bowlio'r Oval, Llandudno

Bowlio

The Oval, Off Gloddaeth Avenue, Llandudno, Conwy, LL30 2BU

Amseroedd Agor

* Ar agor ganol mis Mawrth i ganol mis Hydref (os bydd y tywydd yn caniatáu). Gweler y dudalen Facebook am fwy o wybodaeth.

Beth sydd Gerllaw

 1. Rydym yn annog amgylchedd cyfeillgar a pharchus lle gall holl ddringwyr herio eu hunain,…

  0.19 milltir i ffwrdd
 2. Mae Penderyn wedi bod cynhyrchu wisgi brag sengl a gwirodydd sydd wedi ennill gwobrau yn…

  0.22 milltir i ffwrdd
 3. Mae gan yr Amgueddfa chwe oriel barhaol yn adrodd hanesion gorffennol Llandudno gan…

  0.3 milltir i ffwrdd
 4. Mae Traeth Penmorfa yn Llandudno yn lle llawer tawelwch na Thraeth y Gogledd sy’n llawn…

  0.3 milltir i ffwrdd
 1. Dewch i Amgueddfa’r Home Front i gamu’n ôl mewn amser - i’r 1940au ym Mhrydain. Yn yr…

  0.3 milltir i ffwrdd
 2. Hwylfan Bonkerz, un o’r cyfleusterau chwarae meddal dan do gorau o’i fath yng Ngogledd…

  0.39 milltir i ffwrdd
 3. Mae Llwybr Tref Llandudno newydd sbon yn cynnwys 15 lleoliad, o’r promenâd i’r pier, o…

  0.4 milltir i ffwrdd
 4. Rydym yn eich gwahodd i ymuno â ni ar un o’r profiadau teithiau preifat dan arweiniad…

  0.4 milltir i ffwrdd
 5. Teithiau gwylio adar dan arweiniad drwy gydol y flwyddyn. Teithiau personol i un/dau o…

  0.4 milltir i ffwrdd
 6. Trên Bach Penmorfa: gall hen ac ifanc ill dau fwynhau taith y tu ôl i locomotifau stêm a…

  0.41 milltir i ffwrdd
 7. Mae Tramffordd y Gogarth yn Llandudno, gyda’i ysblander Fictoraidd a’i swyn yn aros i…

  0.45 milltir i ffwrdd
 8. Mae lein Dyffryn Conwy yn rhan o’r Rhwydwaith Rheilffrdd Cenedlaethol. Mae’n rhedeg wrth…

  0.47 milltir i ffwrdd
 9. Gadewch y car ac ewch ar antur ar draws Parc Cenedlaethol Eryri.

  0.47 milltir i ffwrdd
 10. Wedi ei sefydlu ym 1860, mae sioe Pwnsh a Jwdi hynaf Prydain yn cael ei pherfformio gan y…

  0.5 milltir i ffwrdd
 11. Ewch ar siwrnai siocled sy’n rhychwantu 5,000 o flynyddoedd. Gan ddechrau mewn cwt…

  0.51 milltir i ffwrdd
 12. Mae trefi arfordirol braf Llandudno a Chonwy wedi’u lleoli rhwng dau draeth hyfryd ac mae…

  0.51 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....