Coastal Cards & Gifts

Am

Siop fendigedig sy’n llawn anrhegion i’ch teulu a’ch ffrindiau. Dewch draw i weld ein dewis helaeth o gardiau cyfarch, canhwyllau, sgarffiau a llawer iawn mwy.

Cyfleusterau

Dulliau Talu

 • Derbynnir y prif gardiau credyd

Parcio a Thrafnidiaeth

 • Hygyrch drwy drafnidiaeth gyhoeddus

Map a Chyfarwyddiadau

Coastal Cards & Gifts

93 Station Road, Deganwy, Conwy, Conwy, LL31 9EJ

Ychwanegu Coastal Cards & Gifts i'ch Taith

Ffôn: 01492 585141

Amseroedd Agor

Ar agor (1 Ion 2024 - 31 Rhag 2024)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Llun - Dydd Sadwrn09:30 - 17:00
Dydd Sul11:00 - 13:00

* Arweiniad yn unig yw’r oriau agor a gallent newid. Gwiriwch gyda’r gweithredwr cyn gwneud siwrne arbennig.

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae traeth Morfa Conwy yn fae mawr tywodlyd, sy’n ffurfio rhan o’r traethau tywydd a…

  0.3 milltir i ffwrdd
 2. Mae’r coetir cymysg deniadol hwn o 7.5 ha rhwng Parc Bodlondeb yng Nghonwy a glan…

  0.76 milltir i ffwrdd
 3. Gellir dod o hyd i’r Tŷ Lleiaf ym Mhrydain yn swatio o blith teras o dai ar lan y cei yng…

  0.91 milltir i ffwrdd
 1. Porth Diwylliannol i Sir Conwy - Mae Canolfan Ddiwylliant Conwy dafliad carreg oddi wrth…

  0.97 milltir i ffwrdd
 2. Plas Mawr yw’r tŷ tref Elisabethaidd gorau ym Mhrydain. Lleolir yng Nghonwy, cartref un o…

  0.98 milltir i ffwrdd
 3. Ar lan afon Conwy, ger Castell Conwy, mae Amgueddfa Cregyn Gleision Conwy yn llawn hanes…

  1.01 milltir i ffwrdd
 4. Neidiwch ar fwrdd y Queen Victoria am fordaith i weld golygfeydd i fyny’r afon Conwy tuag…

  1.03 milltir i ffwrdd
 5. Lawrlwythwch y daflen hon am ddim a dechrau eich antur 80 munud drwy un o'r trefi…

  1.06 milltir i ffwrdd
 6. Yn rhan o Safle Treftadaeth y Byd UNESCO sy’n cynnwys cestyll ysblennydd ym Miwmares,…

  1.07 milltir i ffwrdd
 7. Pan adeiladodd y Brenin Edward I Gastell Conwy ar ddiwedd y drydedd ganrif ar ddeg y…

  1.09 milltir i ffwrdd
 8. Cerddwch dros yr Afon Conwy ar Bont Grog Thomas Telford, gyda golygfa o Gastell Conwy,…

  1.09 milltir i ffwrdd
 9. Trên Bach Penmorfa: gall hen ac ifanc ill dau fwynhau taith y tu ôl i locomotifau stêm a…

  1.46 milltir i ffwrdd
 10. Mae gwarchodfa natur RSPB Conwy yn wlypdir ar lan ddwyreiniol aber Conwy, a grëwyd o…

  1.59 milltir i ffwrdd
 11. Mae Traeth Penmorfa yn Llandudno yn lle llawer tawelwch na Thraeth y Gogledd sy’n llawn…

  1.74 milltir i ffwrdd
 12. Mae lein Dyffryn Conwy yn rhan o’r Rhwydwaith Rheilffrdd Cenedlaethol. Mae’n rhedeg wrth…

  1.79 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....