Taith Prydain i Ferched 2024 - Y Trallwng i Landudno

Am

Bydd y ras yn cychwyn yn y Trallwng, ym mherfedd canolbarth Cymru. Yn ystod y cam hwn, bydd y beicwyr yn teithio tua’r gogledd i dref lan môr fendigedig Llandudno, gan gychwyn y ras gyda thipyn o her. Dewch i wylio diweddglo cyffrous diwrnod cyntaf y ras ar bromenâd Llandudno. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i www.facebook.com/ToBcycling.

Pris a Awgrymir

Am ddim i wylwyr.

Cyfleusterau

Nodweddion Darparwr

 • Digwyddiad Awyr Agored

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Taith Prydain i Ferched 2024 - Y Trallwng i Landudno

Chwaraeon

Through Conwy County to the Promenade / Trwy Sir Conwy i'r Promenâd, Llandudno, Conwy, LL30 2LG

Amseroedd Agor

Taith Prydain i Ferched 2024 - Y Trallwng i Landudno (6 Meh 2024)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Iau11:15 - 15:10

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae Llwybr Tref Llandudno newydd sbon yn cynnwys 15 lleoliad, o’r promenâd i’r pier, o…

  0.1 milltir i ffwrdd
 2. Rydym yn eich gwahodd i ymuno â ni ar un o’r profiadau teithiau preifat dan arweiniad…

  0.1 milltir i ffwrdd
 3. Traeth y Gogledd yw prif draeth Llandudno, ac mae’n draeth cysgodol gyda phier Fictoraidd…

  0.11 milltir i ffwrdd
 1. Ewch ar siwrnai siocled sy’n rhychwantu 5,000 o flynyddoedd. Gan ddechrau mewn cwt…

  0.2 milltir i ffwrdd
 2. Wedi ei sefydlu ym 1860, mae sioe Pwnsh a Jwdi hynaf Prydain yn cael ei pherfformio gan y…

  0.21 milltir i ffwrdd
 3. Mae “Dod o hyd i Alys,” yn gêm ymdrochol sy'n cludo chwaraewyr i fyd hudolus Y Wlad Hud,…

  0.23 milltir i ffwrdd
 4. Mae trefi arfordirol braf Llandudno a Chonwy wedi’u lleoli rhwng dau draeth hyfryd ac mae…

  0.24 milltir i ffwrdd
 5. Pier glan môr traddodiadol yn dyddio o ddiwedd y 1800au gydag amrywiaeth o siopau,…

  0.25 milltir i ffwrdd
 6. Dewch i Amgueddfa’r Home Front i gamu’n ôl mewn amser - i’r 1940au ym Mhrydain. Yn yr…

  0.25 milltir i ffwrdd
 7. Caiff Taith Fawr y Gogarth ei weithredu gan fflyd fechan o fysiau hen ffasiwn i gludo…

  0.25 milltir i ffwrdd
 8. Dewch ar daith i gopa’r Gogarth! Mae’r daith, a gaiff ei chynnal bob awr, yn gwneud y…

  0.25 milltir i ffwrdd
 9. Mae Trenau Tir Llandudno yn cynnig ffordd hyfryd o archwilio prydferthwch golygfeydd…

  0.25 milltir i ffwrdd
 10. Gadewch y car ac ewch ar antur ar draws Parc Cenedlaethol Eryri.

  0.26 milltir i ffwrdd
 11. Mae gan yr Amgueddfa chwe oriel barhaol yn adrodd hanesion gorffennol Llandudno gan…

  0.26 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....