Noson yng nghwmni Warren Gatland CBE

Am

Ymunwch â ni ar gyfer cinio arbennig yng nghwmni prif hyfforddwr Cymru, Warren Gatland CBE. Dan arweiniad y cyn chwaraewr rygbi rhyngwladol, Rupert Moon, bydd y cinio yn cael ei gynnal yng Ngwesty a Sba 4 Seren y Quay, Deganwy nos Wener 26 Ebrill 2024. Bydd y noson yn dechrau am 7.30pm ac yn cynnwys cinio dau gwrs, raffl ac arwerthiant er budd elusen. Cod gwisg: siwtiau hamdden a ffrogiau.

Pris a Awgrymir

Math o DocynPris Tocyn
Oedolyn£85.00 fesul math o docyn

Noder: Canllaw yn unig yw'r prisiau a gallant newid yn ddyddiol.

Cyfleusterau

Hygyrchedd

 • Hygyrch ar gyfer defnyddwyr cadeiriau olwyn

Nodweddion Darparwr

 • Digwyddiad Dan Do
 • Mewn tref/canol dinas

Parcio a Thrafnidiaeth

 • Parcio ar y safle

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Noson yng nghwmni Warren Gatland CBE yng Ngwesty a Sba y Quay

Siarad

The Quay Hotel & Spa, Deganwy Quay, Deganwy, Conwy, LL31 9DJ

Ffôn: 0845 1085690

Amseroedd Agor

Noson yng nghwmni Warren Gatland CBE yng Ngwesty a Sba y Quay (26 Ebr 2024)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Gwener19:00 - 23:30

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae traeth Morfa Conwy yn fae mawr tywodlyd, sy’n ffurfio rhan o’r traethau tywydd a…

  0.43 milltir i ffwrdd
 2. Mae’r coetir cymysg deniadol hwn o 7.5 ha rhwng Parc Bodlondeb yng Nghonwy a glan…

  0.52 milltir i ffwrdd
 3. Gellir dod o hyd i’r Tŷ Lleiaf ym Mhrydain yn swatio o blith teras o dai ar lan y cei yng…

  0.63 milltir i ffwrdd
 1. Plas Mawr yw’r tŷ tref Elisabethaidd gorau ym Mhrydain. Lleolir yng Nghonwy, cartref un o…

  0.71 milltir i ffwrdd
 2. Porth Diwylliannol i Sir Conwy - Mae Canolfan Ddiwylliant Conwy dafliad carreg oddi wrth…

  0.71 milltir i ffwrdd
 3. Ar lan afon Conwy, ger Castell Conwy, mae Amgueddfa Cregyn Gleision Conwy yn llawn hanes…

  0.72 milltir i ffwrdd
 4. Neidiwch ar fwrdd y Queen Victoria am fordaith i weld golygfeydd i fyny’r afon Conwy tuag…

  0.73 milltir i ffwrdd
 5. Yn rhan o Safle Treftadaeth y Byd UNESCO sy’n cynnwys cestyll ysblennydd ym Miwmares,…

  0.78 milltir i ffwrdd
 6. Lawrlwythwch y daflen hon am ddim a dechrau eich antur 80 munud drwy un o'r trefi…

  0.78 milltir i ffwrdd
 7. Cerddwch dros yr Afon Conwy ar Bont Grog Thomas Telford, gyda golygfa o Gastell Conwy,…

  0.78 milltir i ffwrdd
 8. Pan adeiladodd y Brenin Edward I Gastell Conwy ar ddiwedd y drydedd ganrif ar ddeg y…

  0.79 milltir i ffwrdd
 9. Mae gwarchodfa natur RSPB Conwy yn wlypdir ar lan ddwyreiniol aber Conwy, a grëwyd o…

  1.27 milltir i ffwrdd
 10. Trên Bach Penmorfa: gall hen ac ifanc ill dau fwynhau taith y tu ôl i locomotifau stêm a…

  1.76 milltir i ffwrdd
 11. Mae lein Dyffryn Conwy yn rhan o’r Rhwydwaith Rheilffrdd Cenedlaethol. Mae’n rhedeg wrth…

  2.02 milltir i ffwrdd
 12. Yn Llandudno, mae Ultimate Escape yn her ystafell ddianc llawn hwyl. Allwch chi a’ch…

  2.03 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....