Noson Dirgelwch Llofruddiaeth Blackwell High yr 80au yng Ngwesty St George, Llandudno

Am

Rydych wedi cael gwahoddiad i ddisgo ysgol Blackwell High! Ond byddwch yn ofalus, bydd eich Pennaeth Miss Beauregard ar ddyletswydd ac yn sicrhau nad ydych chi’n rhoi alcohol yn y pwnsh! Wrth i’r parti fynd ymlaen mae llofruddiaeth yn digwydd! Ai eich tîm chi fydd yr un i ddatgelu’r dirgelwch? Pris yn cynnwys diod wrth gyrraedd a phryd 2 gwrs.

Pris a Awgrymir

Math o DocynPris Tocyn
Oedolyn£45.00 fesul math o docyn

Noder: Canllaw yn unig yw'r prisiau a gallant newid yn ddyddiol.

Cyfleusterau

Hygyrchedd

 • Hygyrch ar gyfer defnyddwyr cadeiriau olwyn

Nodweddion Darparwr

 • Digwyddiad Dan Do
 • Mewn tref/canol dinas

Parcio a Thrafnidiaeth

 • Hygyrch drwy drafnidiaeth gyhoeddus

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Noson Dirgelwch Llofruddiaeth Blackwell High yr 80au yng Ngwesty St George, Llandudno

Digwyddiad Cyfranogol

St George's Hotel, Promenade, Llandudno, Conwy, LL30 2LG

Ffôn: 01492 877544

Amseroedd Agor

Mae’n ddrwg gennym, mae’r digwyddiad wedi bod

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae Llwybr Tref Llandudno newydd sbon yn cynnwys 15 lleoliad, o’r promenâd i’r pier, o…

  0.08 milltir i ffwrdd
 2. Rydym yn eich gwahodd i ymuno â ni ar un o’r profiadau teithiau preifat dan arweiniad…

  0.08 milltir i ffwrdd
 3. Wedi ei sefydlu ym 1860, mae sioe Pwnsh a Jwdi hynaf Prydain yn cael ei pherfformio gan y…

  0.16 milltir i ffwrdd
 4. Traeth y Gogledd yw prif draeth Llandudno, ac mae’n draeth cysgodol gyda phier Fictoraidd…

  0.16 milltir i ffwrdd
 1. Dewch i Amgueddfa’r Home Front i gamu’n ôl mewn amser - i’r 1940au ym Mhrydain. Yn yr…

  0.19 milltir i ffwrdd
 2. Mae trefi arfordirol braf Llandudno a Chonwy wedi’u lleoli rhwng dau draeth hyfryd ac mae…

  0.19 milltir i ffwrdd
 3. Pier glan môr traddodiadol yn dyddio o ddiwedd y 1800au gydag amrywiaeth o siopau,…

  0.2 milltir i ffwrdd
 4. Mae gan yr Amgueddfa chwe oriel barhaol yn adrodd hanesion gorffennol Llandudno gan…

  0.21 milltir i ffwrdd
 5. Dewch ar daith i gopa’r Gogarth! Mae’r daith, a gaiff ei chynnal bob awr, yn gwneud y…

  0.21 milltir i ffwrdd
 6. Caiff Taith Fawr y Gogarth ei weithredu gan fflyd fechan o fysiau hen ffasiwn i gludo…

  0.21 milltir i ffwrdd
 7. Mwynhewch daith deuluol hwyliog rhwng Pier Llandudno a’r Lan Orllewinol ar Drên Tir…

  0.21 milltir i ffwrdd
 8. Hwylfan Bonkerz, un o’r cyfleusterau chwarae meddal dan do gorau o’i fath yng Ngogledd…

  0.22 milltir i ffwrdd
 9. Ewch ar siwrnai siocled sy’n rhychwantu 5,000 o flynyddoedd. Gan ddechrau mewn cwt…

  0.24 milltir i ffwrdd
 10. Mae Penderyn wedi bod cynhyrchu wisgi brag sengl a gwirodydd sydd wedi ennill gwobrau yn…

  0.24 milltir i ffwrdd
 11. Mae’r dollffordd 5 milltir o hyd ar agor drwy’r flwyddyn ac mae’n cynnig golygfeydd…

  0.25 milltir i ffwrdd
 12. Rydym yn annog amgylchedd cyfeillgar a pharchus lle gall holl ddringwyr herio eu hunain,…

  0.28 milltir i ffwrdd
Previous Next

Cysylltiedig

St George's HotelGwesty St George, LlandudnoMae Gwesty’r St George’s mewn safle arfordirol ysblennydd ar y Promenâd yn edrych dros Fae godidog Llandudno.

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....