Gŵyl Chwisgi Cymru 2024 yng Ngwesty’r St George, Llandudno

Am

Penwythnos llawn digwyddiadau… yr ŵyl chwisgi fwyaf, ac unigryw i Gymru! Dewch i flasu chwisgi anhygoel o bedwar ban byd, gan 25 arddangoswr, sy’n cynnig miloedd o wahanol flasau. Teithiau am ddim o amgylch Distyllfa Penderyn a Distyllfa Aber Falls fel rhan o’ch tocyn. Gyda bwyd i gyd-fynd, bar “The Larkfire”, arddangosfeydd, coffi crefft, poteli cyfyngedig, a rhagor i’w cyhoeddi…

Pris a Awgrymir

Gweler y wefan i gael gwybodaeth am docynnau.

Cyfleusterau

Parcio a Thrafnidiaeth

 • Hygyrch drwy drafnidiaeth gyhoeddus

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Gŵyl Chwisgi Cymru 2024 yng Ngwesty’r St George, Llandudno

Gŵyl

St George's Hotel, St George's Place, Llandudno, Conwy, LL30 2LG

Amseroedd Agor

Gŵyl Chwisgi Cymru 2024 yng Ngwesty’r St George, Llandudno (1 Tach 2024 - 3 Tach 2024)
Dydd Gwener - Dydd SulAgor

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae Llwybr Tref Llandudno newydd sbon yn cynnwys 15 lleoliad, o’r promenâd i’r pier, o…

  0.08 milltir i ffwrdd
 2. Rydym yn eich gwahodd i ymuno â ni ar un o’r profiadau teithiau preifat dan arweiniad…

  0.08 milltir i ffwrdd
 3. Wedi ei sefydlu ym 1860, mae sioe Pwnsh a Jwdi hynaf Prydain yn cael ei pherfformio gan y…

  0.16 milltir i ffwrdd
 1. Traeth y Gogledd yw prif draeth Llandudno, ac mae’n draeth cysgodol gyda phier Fictoraidd…

  0.16 milltir i ffwrdd
 2. Dewch i Amgueddfa’r Home Front i gamu’n ôl mewn amser - i’r 1940au ym Mhrydain. Yn yr…

  0.19 milltir i ffwrdd
 3. Mae trefi arfordirol braf Llandudno a Chonwy wedi’u lleoli rhwng dau draeth hyfryd ac mae…

  0.19 milltir i ffwrdd
 4. Pier glan môr traddodiadol yn dyddio o ddiwedd y 1800au gydag amrywiaeth o siopau,…

  0.2 milltir i ffwrdd
 5. Mae gan yr Amgueddfa chwe oriel barhaol yn adrodd hanesion gorffennol Llandudno gan…

  0.21 milltir i ffwrdd
 6. Caiff Taith Fawr y Gogarth ei weithredu gan fflyd fechan o fysiau hen ffasiwn i gludo…

  0.21 milltir i ffwrdd
 7. Dewch ar daith i gopa’r Gogarth! Mae’r daith, a gaiff ei chynnal bob awr, yn gwneud y…

  0.21 milltir i ffwrdd
 8. Mae Trenau Tir Llandudno yn cynnig ffordd hyfryd o archwilio prydferthwch golygfeydd…

  0.21 milltir i ffwrdd
 9. Hwylfan Bonkerz, un o’r cyfleusterau chwarae meddal dan do gorau o’i fath yng Ngogledd…

  0.22 milltir i ffwrdd
 10. Distyllfa Penderyn yw cartref Wisgi Cymreig sydd wedi ail-gyflwyno distyllu i Gymru ar ôl…

  0.24 milltir i ffwrdd
 11. Ewch ar siwrnai siocled sy’n rhychwantu 5,000 o flynyddoedd. Gan ddechrau mewn cwt…

  0.24 milltir i ffwrdd
 12. Mae’r dollffordd 5 milltir o hyd ar agor drwy’r flwyddyn ac mae’n cynnig golygfeydd…

  0.25 milltir i ffwrdd
Previous Next

Cysylltiedig

St George's HotelGwesty St George, LlandudnoMae Gwesty’r St George’s mewn safle arfordirol ysblennydd ar y Promenâd yn edrych dros Fae godidog Llandudno.

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....