Diwrnod Prom Deganwy

Am

Mae Diwrnod Prom Deganwy yn ddiwrnod hwyliog i’r teulu cyfan, a gaiff ei gynnal ar Bromenâd arbennig a lawnt Deganwy. Bydd stondinau, lluniaeth, gemau a llawer o adloniant, gan gynnwys sioe gŵn hwyliog, arddangosfeydd dawnsio, cerddoriaeth a diwrnod chwaraeon hwyliog. Mynediad am ddim.

Pris a Awgrymir

Math o DocynPris Tocyn
MynediadAm ddim

Noder: Canllaw yn unig yw'r prisiau a gallant newid yn ddyddiol.

Cyfleusterau

Arall

 • Croesewir plant

Cyfleusterau Digwyddiadau

 • Mynediad am ddim

Hygyrchedd

 • Hygyrch ar gyfer defnyddwyr cadeiriau olwyn

Nodweddion Darparwr

 • Digwyddiad Awyr Agored
 • Lleoliad Pentref

Parcio a Thrafnidiaeth

 • Hygyrch drwy drafnidiaeth gyhoeddus

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Diwrnod Prom Deganwy 2024

Carnifal

Deganwy Promenade, Deganwy, Conwy, LL31 9DR

Amseroedd Agor

Diwrnod Prom Deganwy 2024 (1 Meh 2024)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Sadwrn11:00 - 16:00

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae traeth Morfa Conwy yn fae mawr tywodlyd, sy’n ffurfio rhan o’r traethau tywydd a…

  0.53 milltir i ffwrdd
 2. Trên Bach Penmorfa: gall hen ac ifanc ill dau fwynhau taith y tu ôl i locomotifau stêm a…

  1.1 milltir i ffwrdd
 3. Mae’r coetir cymysg deniadol hwn o 7.5 ha rhwng Parc Bodlondeb yng Nghonwy a glan…

  1.12 milltir i ffwrdd
 4. Gellir dod o hyd i’r Tŷ Lleiaf ym Mhrydain yn swatio o blith teras o dai ar lan y cei yng…

  1.29 milltir i ffwrdd
 1. Porth Diwylliannol i Sir Conwy - Mae Canolfan Ddiwylliant Conwy dafliad carreg oddi wrth…

  1.33 milltir i ffwrdd
 2. Plas Mawr yw’r tŷ tref Elisabethaidd gorau ym Mhrydain. Lleolir yng Nghonwy, cartref un o…

  1.34 milltir i ffwrdd
 3. Mae Traeth Penmorfa yn Llandudno yn lle llawer tawelwch na Thraeth y Gogledd sy’n llawn…

  1.37 milltir i ffwrdd
 4. Ar lan afon Conwy, ger Castell Conwy, mae Amgueddfa Cregyn Gleision Conwy yn llawn hanes…

  1.39 milltir i ffwrdd
 5. Neidiwch ar fwrdd y Queen Victoria am fordaith i weld golygfeydd i fyny’r afon Conwy tuag…

  1.41 milltir i ffwrdd
 6. Lawrlwythwch y daflen hon am ddim a dechrau eich antur 80 munud drwy un o'r trefi…

  1.42 milltir i ffwrdd
 7. Yn rhan o Safle Treftadaeth y Byd UNESCO sy’n cynnwys cestyll ysblennydd ym Miwmares,…

  1.44 milltir i ffwrdd
 8. Pan adeiladodd y Brenin Edward I Gastell Conwy ar ddiwedd y drydedd ganrif ar ddeg y…

  1.46 milltir i ffwrdd
 9. Cerddwch dros yr Afon Conwy ar Bont Grog Thomas Telford, gyda golygfa o Gastell Conwy,…

  1.47 milltir i ffwrdd
 10. Mae lein Dyffryn Conwy yn rhan o’r Rhwydwaith Rheilffrdd Cenedlaethol. Mae’n rhedeg wrth…

  1.51 milltir i ffwrdd
 11. Gadewch y car ac ewch ar antur ar draws Parc Cenedlaethol Eryri.

  1.53 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....