Clogau

Am

Mae Clogau y fusnes teuluol ail-genhedlaeth wedi’i leoli yng Nghonwy. Ers dros ddeng mlynedd ar hugain mae ein tlyswaith cain wedi cyfareddu cwsmeriaid o bedwar ban byd. 

Dros y blynyddoedd mae amrywiaeth y darnau yr ydym yn eu creu, pob un yn cynnwys aur prin o Gymru, wedi tyfu. Mae gemwaith Clogau’n cael ei ystyried yn drysor teuluol gydag ystyr personol a diwylliannol a chysylltiad parhaol â Chymru - rhywbeth gwerthfawr i’w drosglwyddo o un genhedlaeth i’r llall.

Cyfleusterau

Dulliau Talu

 • Derbynnir y prif gardiau credyd

Parcio a Thrafnidiaeth

 • Hygyrch drwy drafnidiaeth gyhoeddus

Map a Chyfarwyddiadau

Clogau (Llandudno)

47 Mostyn Street, Llandudno, Conwy, LL30 2NL

Ychwanegu Clogau (Llandudno) i'ch Taith

Ffôn: 01492 550476

Amseroedd Agor

Ar agor (1 Ion 2024 - 31 Rhag 2024)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Llun - Dydd Sadwrn09:00 - 17:30
Dydd Sul10:30 - 16:30

* Arweiniad yn unig yw’r oriau agor a gallent newid. Gwiriwch gyda’r gweithredwr cyn gwneud siwrne arbennig.

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae Llwybr Tref Llandudno newydd sbon yn cynnwys 15 lleoliad, o’r promenâd i’r pier, o…

  0.1 milltir i ffwrdd
 2. Rydym yn eich gwahodd i ymuno â ni ar un o’r profiadau teithiau preifat dan arweiniad…

  0.1 milltir i ffwrdd
 3. Ewch ar siwrnai siocled sy’n rhychwantu 5,000 o flynyddoedd. Gan ddechrau mewn cwt…

  0.1 milltir i ffwrdd
 1. Gadewch y car ac ewch ar antur ar draws Parc Cenedlaethol Eryri.

  0.16 milltir i ffwrdd
 2. Traeth y Gogledd yw prif draeth Llandudno, ac mae’n draeth cysgodol gyda phier Fictoraidd…

  0.16 milltir i ffwrdd
 3. Mae lein Dyffryn Conwy yn rhan o’r Rhwydwaith Rheilffrdd Cenedlaethol. Mae’n rhedeg wrth…

  0.17 milltir i ffwrdd
 4. Yn Llandudno, mae Ultimate Escape yn her ystafell ddianc llawn hwyl. Allwch chi a’ch…

  0.18 milltir i ffwrdd
 5. Mae Penderyn wedi bod cynhyrchu wisgi brag sengl a gwirodydd sydd wedi ennill gwobrau yn…

  0.27 milltir i ffwrdd
 6. Dewch i Amgueddfa’r Home Front i gamu’n ôl mewn amser - i’r 1940au ym Mhrydain. Yn yr…

  0.28 milltir i ffwrdd
 7. Mae gan yr Amgueddfa chwe oriel barhaol yn adrodd hanesion gorffennol Llandudno gan…

  0.3 milltir i ffwrdd
 8. Wedi ei sefydlu ym 1860, mae sioe Pwnsh a Jwdi hynaf Prydain yn cael ei pherfformio gan y…

  0.3 milltir i ffwrdd
 9. Rydym yn annog amgylchedd cyfeillgar a pharchus lle gall holl ddringwyr herio eu hunain,…

  0.3 milltir i ffwrdd
 10. Mae trefi arfordirol braf Llandudno a Chonwy wedi’u lleoli rhwng dau draeth hyfryd ac mae…

  0.33 milltir i ffwrdd
 11. Pier glan môr traddodiadol yn dyddio o ddiwedd y 1800au gydag amrywiaeth o siopau,…

  0.34 milltir i ffwrdd
 12. Dewch ar daith i gopa’r Gogarth! Mae’r daith, a gaiff ei chynnal bob awr, yn gwneud y…

  0.35 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....