Canolfan Groeso Conwy

Am

Pan fyddwch chi’n dod i dref Conwy, cofiwch ddod i’r Ganolfan Groeso. 

Mae’r Ganolfan gyferbyn â maes parcio Gerddi’r Ficerdy ger waliau’r castell. Mae yno amrywiaeth eang o gynnyrch a chrefftau lleol, anrhegion a swfenîrs gyda staff wrth law i roi cyngor a gwybodaeth leol.

Cyfleusterau

Dulliau Talu

 • Derbynnir y prif gardiau credyd

Parcio a Thrafnidiaeth

 • Hygyrch drwy drafnidiaeth gyhoeddus

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Canolfan Groeso Conwy

Muriau Buildings, Rose Hill Street, Conwy, Conwy, LL32 8LD

Ffôn: 01492 577566

Amseroedd Agor

Gaeaf (1 Tachwedd 2023 - 31 Mawrth 2024) (1 Tach 2023 - 31 Maw 2024)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Llun - Dydd Sadwrn10:00 - 13:00
14:00 - 16:00
Dydd SulWedi cau
Haf (1 Ebrill 2023 - 31 Hydref 2023) (1 Ebr 2024 - 31 Hyd 2024)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Llun - Dydd Sadwrn09:30 - 13:00
14:00 - 17:00
Dydd Sul10:00 - 13:00
14:00 - 16:00
Gwyliau Cyhoeddus10:00 - 13:00
14:00 - 16:00

* Ar gau Noswyl Nadolig hyd at y Flwyddyn Newydd a Sul y Pasg. Arweiniad yn unig yw’r oriau agor a gallent newid. Gwiriwch gyda’r gweithredwr cyn gwneud siwrne arbennig.

Beth sydd Gerllaw

 1. Lawrlwythwch y daflen hon am ddim a dechrau eich antur 80 munud drwy un o'r trefi…

  0.02 milltir i ffwrdd
 2. Yn rhan o Safle Treftadaeth y Byd UNESCO sy’n cynnwys cestyll ysblennydd ym Miwmares,…

  0.06 milltir i ffwrdd
 3. Plas Mawr yw’r tŷ tref Elisabethaidd gorau ym Mhrydain. Lleolir yng Nghonwy, cartref un o…

  0.08 milltir i ffwrdd
 4. Ar lan afon Conwy, ger Castell Conwy, mae Amgueddfa Cregyn Gleision Conwy yn llawn hanes…

  0.09 milltir i ffwrdd
 1. Neidiwch ar fwrdd y Queen Victoria am fordaith i weld golygfeydd i fyny’r afon Conwy tuag…

  0.1 milltir i ffwrdd
 2. Pan adeiladodd y Brenin Edward I Gastell Conwy ar ddiwedd y drydedd ganrif ar ddeg y…

  0.11 milltir i ffwrdd
 3. Porth Diwylliannol i Sir Conwy - Mae Canolfan Ddiwylliant Conwy dafliad carreg oddi wrth…

  0.13 milltir i ffwrdd
 4. Gellir dod o hyd i’r Tŷ Lleiaf ym Mhrydain yn swatio o blith teras o dai ar lan y cei yng…

  0.13 milltir i ffwrdd
 5. Cerddwch dros yr Afon Conwy ar Bont Grog Thomas Telford, gyda golygfa o Gastell Conwy,…

  0.2 milltir i ffwrdd
 6. Mae’r coetir cymysg deniadol hwn o 7.5 ha rhwng Parc Bodlondeb yng Nghonwy a glan…

  0.3 milltir i ffwrdd
 7. Mae traeth Morfa Conwy yn fae mawr tywodlyd, sy’n ffurfio rhan o’r traethau tywydd a…

  0.93 milltir i ffwrdd
 8. Mae gwarchodfa natur RSPB Conwy yn wlypdir ar lan ddwyreiniol aber Conwy, a grëwyd o…

  0.95 milltir i ffwrdd
 9. Ar 150 erw o dir, gallwch fwynhau heddwch Pensychnant. Adeiladwyd o fewn Bwlch Sychnant…

  1.89 milltir i ffwrdd
 10. Mae Colin a Charlotte yn eich gwahodd chi i ymuno â nhw ar gyfer profiad gwinllan unigryw…

  2.33 milltir i ffwrdd
 11. Trên Bach Penmorfa: gall hen ac ifanc ill dau fwynhau taith y tu ôl i locomotifau stêm a…

  2.5 milltir i ffwrdd
Previous Next

Cysylltiedig

Llandudno Tourist Information CentreCanolfan Groeso Llandudno, LlandudnoPan fyddwch chi’n dod i Landudno cofiwch ddod i’r Ganolfan Groeso.

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....