Gwesty Cae Môr

Am

Mae gwesty Cae Môr Hotel wedi ei leoli yn ganolog y drws nesaf i Theatr a Chanolfan Gynadleddau Venue Cymru.Mae 23 ystafell wely yn y gwesty, ac mae golygfa o’r môr o 16 ohonynt. Mae gennym nifer o ystafelloedd gwely sydd â chawodydd modern agored ac ystafell nodwedd gyda bath sydd â golygfa anhygoel o’r arfordir.

Mae Bwyty ‘Chophouse & Seafood’ y gwesty wedi ennill amryw o wobrau ac mae yno Far Jin a Choctels helaeth.

Archebwch ar-lein (https://caemorhotel.co.uk/) neu dros y ffôn.

Pris a Awgrymir

Nifer yr Ystafelloedd / Unedau
23
Ystafell / Uned MathYstafell / Uned Tariff*
Ystafell Ddwbl£95.00 yr ystafell (yn cynnwys brecwast)
Ystafell Sengl£90.00 yr ystafell (yn cynnwys brecwast)
Ystafell Twin£95.00 yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

*Fel canllaw, rhoddir prisiau fesul ystafell fesul noson ar gyfer gwestai, gwestai bach, gwely a brecwast, fflatiau â gwasanaeth a fesul wythnos am lety hunanddarpar.

Noder: Canllaw yn unig yw'r prisiau a gallant newid yn ddyddiol.

Cyfleusterau

Arall

 • Credit cards accepted
 • Evening meal available / cafe or restaurant on-site
 • Ground floor bedroom/unit
 • Licensed
 • Lift
 • Pecyn Nadolig/ Blwyddyn Newydd Arbennig
 • Pets accepted by arrangement
 • Private Parking
 • Short breaks available
 • Special diets catered for
 • Tea/Coffee making facilities in bedrooms
 • Telephone in room/units/on-site
 • Totally non-smoking establishment
 • TV in bedroom/unit
 • Wireless internet

Cyfleusterau Darparwyr

 • Wifi ar gael

Dulliau Talu

 • Derbynnir y prif gardiau credyd

Hygyrchedd

 • Hygyrch ar gyfer defnyddwyr cadeiriau olwyn

Nodweddion Darparwr

 • Croesawgar i gŵn

Season

 • Pecyn Nadolig/ Blwyddyn Newydd Arbennig

Teithio a Masnachu

 • Wi-fi ar gael

Teithio Grw^p

 • Croesewir partïon bysiau

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Gwesty Cae Môr

3 Sêr Croeso Cymru 3 Sêr Croeso Cymru 3 Sêr Croeso Cymru 3 Sêr Croeso Cymru Gwesty
6 Penrhyn Crescent, Llandudno, Conwy, LL30 1BA
Close window

Call direct on:

Ffôn01492 878101

Amseroedd Agor

Ar agor (1 Ion 2023 - 31 Rhag 2023)

Graddau

 • 3 Sêr Croeso Cymru
3 Sêr Croeso Cymru

Gwobrau

 • Bwrdd Croeso CymruWalkers Welcome Walkers Welcome
 • Bwrdd Croeso CymruCyclists Welcome Cyclists Welcome

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae’r theatr 1,500 sedd yn Venue Cymru yn un o brif theatrau derbyn y DU.

  0.1 milltir i ffwrdd
 2. Yn Llandudno, mae Ultimate Escape yn her ystafell ddianc llawn hwyl. Allwch chi a’ch…

  0.29 milltir i ffwrdd
 3. Ewch ar siwrnai siocled sy’n rhychwantu 5,000 o flynyddoedd. Gan ddechrau mewn cwt…

  0.31 milltir i ffwrdd
 1. Traeth y Gogledd yw prif draeth Llandudno, ac mae’n draeth cysgodol gyda phier Fictoraidd…

  0.33 milltir i ffwrdd
 2. Gadewch y car ac ewch ar antur ar draws Parc Cenedlaethol Eryri.

  0.36 milltir i ffwrdd
 3. Mae lein Dyffryn Conwy yn rhan o’r Rhwydwaith Rheilffrdd Cenedlaethol. Mae’n rhedeg wrth…

  0.36 milltir i ffwrdd
 4. Mae Llwybr Tref Llandudno newydd sbon yn cynnwys 15 lleoliad, o’r promenâd i’r pier, o…

  0.46 milltir i ffwrdd
 5. Rydym yn eich gwahodd i ymuno â ni ar un o’r profiadau teithiau preifat dan arweiniad…

  0.46 milltir i ffwrdd
 6. Wedi ei sefydlu ym 1860, mae sioe Pwnsh a Jwdi hynaf Prydain yn cael ei pherfformio gan y…

  0.59 milltir i ffwrdd
 7. Mae’r dollffordd 5 milltir o hyd ar agor drwy’r flwyddyn ac mae’n cynnig golygfeydd…

  0.61 milltir i ffwrdd
 8. Pier glan môr traddodiadol yn dyddio o ddiwedd y 1800au gydag amrywiaeth o siopau,…

  0.62 milltir i ffwrdd
 9. Mae Penderyn wedi bod cynhyrchu wisgi brag sengl a gwirodydd sydd wedi ennill gwobrau yn…

  0.62 milltir i ffwrdd
 10. Mwynhewch daith deuluol hwyliog rhwng Pier Llandudno a’r Lan Orllewinol ar Drên Tir…

  0.63 milltir i ffwrdd
 11. Mae trefi arfordirol braf Llandudno a Chonwy wedi’u lleoli rhwng dau draeth hyfryd ac mae…

  0.62 milltir i ffwrdd
 12. Mae'r Sea Jay a’r Seaborne yn cychwyn o'r lanfa ar Bromenâd Llandudno. Mae’r tripiau’n…

  0.63 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....