Apartments at Hamilton

Am

Mae llawer o’n gwesteion yn dweud mai gwesty’r Hamilton yw eu “cartref oddi cartref yn Llandudno”.

Mae’r pedwar rhandy wedi derbyn sgôr 4 seren gan Croeso Cymru ac yn cynnig llety cyfforddus, glân a hwylus o fewn tafliad carreg i draeth y Gogledd a Phen Morfa. 

Mae’r gwesty hefyd yn cynnig llefydd parcio am ddim oddi ar y ffordd.

Mae’r Hamilton yn darparu llety braf a thawel sydd hefyd mewn lleoliad cyfleus i grwydro’r ardal. 

Ni chaniateir plant nag anifeiliaid anwes.

Mae Biwmares yn cynnig ystafell bâr ar y llawr gwaelod. Ceir bath a chawod ar wahân yn yr ystafell ymolchi. Mae’r gegin yn cynnwys yr holl gyfarpar angenrheidiol ac yn edrych allan dros yr ardd yng nghefn yr adeilad.

Mae Conwy yn cynnig ystafell ddwbl ar y llawr gwaelod gyda mynediad uniongyrchol at yr ardd yng nghefn yr adeilad. Ceir cegin sy’n cynnwys yr holl gyfarpar angenrheidiol yn yr ystafell fyw. Mae ystafell gawod draddodiadol gyfoes ger yr ystafell wely.

Mae rhandy Dinbych ar y llawr cyntaf yn cynnwys un ystafell wely a lle i 3 i bobl. Ceir cawod ac ystafell ymolchi ar wahân. Mae’r ystafell fyw yn edrych allan tua Deganwy a’r gegin/ystafell fwyta yn edrych allan tua’r Gogarth.

Mae tair ystafell wely yn rhandy’r Fflint a lle i 4 o bobl. Mae cegin lawn yn yr ystafell fyw a golygfeydd tua Deganwy.

Darperir golchdy gyda pheiriant golchi, peiriant sychu dillad a sinc yn ogystal.

 

Pris a Awgrymir

Nifer yr Ystafelloedd / Unedau
4
Ystafell / Uned MathYstafell / Uned Tariff*
Fflatiau sy'n cysgu hyd at 4 o boblo£510.00 i £590.00 fesul uned yr wythnos

*Fel canllaw, rhoddir prisiau fesul ystafell fesul noson ar gyfer gwestai, gwestai bach, gwely a brecwast, fflatiau â gwasanaeth a fesul wythnos am lety hunanddarpar.

Noder: Canllaw yn unig yw'r prisiau a gallant newid yn ddyddiol.

Cyfleusterau

Arall

 • Bed linen provided
 • Central heating
 • Credit cards accepted
 • Ground floor bedroom/unit
 • Private Parking
 • Totally non-smoking establishment
 • TV in bedroom/unit
 • Washing machines available on-site
 • Welsh Spoken
 • Wireless internet

Cyfleusterau Darparwyr

 • Darperir dillad gwely
 • Wifi ar gael

Ieithoedd a siaredir

 • Siaredir Cymraeg

Nodweddion Darparwr

 • Croesawgar i gŵn

Nodweddion Ystafell/Uned

 • Darperir mannau i smygwyr
 • Gwres Canolog
 • Ystafelloedd gwely llawr gwaelod ar gael

Nodweddion Ystafell/Uned: Fflatiau sy'n cysgu hyd at 4 o bobl

 • Teledu Lliw
 • Cyfleusterau Sychu
 • Rhewgell
 • Sychwr Gwallt
 • Cyfleusterau Smwddio
 • Microdon
 • Peiriant Golchi Dillad

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Apartments at Hamilton

4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru Hunanddarpar
40 Trinity Avenue, Llandudno, Conwy, LL30 2TQ

Ffôn: 01492 471105

Amseroedd Agor

Ar agor (1 Ion 2024 - 31 Rhag 2024)

Graddau

 • 4 Sêr Croeso Cymru
4 Sêr Croeso Cymru

Beth sydd Gerllaw

 1. Rydym yn annog amgylchedd cyfeillgar a pharchus lle gall holl ddringwyr herio eu hunain,…

  0.21 milltir i ffwrdd
 2. Distyllfa Penderyn yw cartref Wisgi Cymreig sydd wedi ail-gyflwyno distyllu i Gymru ar ôl…

  0.25 milltir i ffwrdd
 3. Mae lein Dyffryn Conwy yn rhan o’r Rhwydwaith Rheilffrdd Cenedlaethol. Mae’n rhedeg wrth…

  0.26 milltir i ffwrdd
 4. Gadewch y car ac ewch ar antur ar draws Parc Cenedlaethol Eryri.

  0.27 milltir i ffwrdd
 1. Ewch ar siwrnai siocled sy’n rhychwantu 5,000 o flynyddoedd. Gan ddechrau mewn cwt…

  0.33 milltir i ffwrdd
 2. Mae Llwybr Tref Llandudno newydd sbon yn cynnwys 15 lleoliad, o’r promenâd i’r pier, o…

  0.34 milltir i ffwrdd
 3. Yn Llandudno, mae Ultimate Escape yn her ystafell ddianc llawn hwyl. Allwch chi a’ch…

  0.34 milltir i ffwrdd
 4. Rydym yn eich gwahodd i ymuno â ni ar un o’r profiadau teithiau preifat dan arweiniad…

  0.34 milltir i ffwrdd
 5. Mae “Dod o hyd i Alys,” yn gêm ymdrochol sy'n cludo chwaraewyr i fyd hudolus Y Wlad Hud,…

  0.35 milltir i ffwrdd
 6. Dewch i Amgueddfa’r Home Front i gamu’n ôl mewn amser - i’r 1940au ym Mhrydain. Yn yr…

  0.37 milltir i ffwrdd
 7. Mae gan yr Amgueddfa chwe oriel barhaol yn adrodd hanesion gorffennol Llandudno gan…

  0.37 milltir i ffwrdd
 8. Trên Bach Penmorfa: gall hen ac ifanc ill dau fwynhau taith y tu ôl i locomotifau stêm a…

  0.42 milltir i ffwrdd
 9. Mae Traeth Penmorfa yn Llandudno yn lle llawer tawelwch na Thraeth y Gogledd sy’n llawn…

  0.49 milltir i ffwrdd
 10. Hwylfan Bonkerz, un o’r cyfleusterau chwarae meddal dan do gorau o’i fath yng Ngogledd…

  0.48 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....