Y Cynllun Gerddi Cenedlaethol: Pensychnant

Am

Gardd bywyd gwyllt. Bordorau o flodau amrywiol wedi’u hamgylchynu gan lwyni yn eu llawn dwf, rhododendrons mawr, coedwigoedd hynafol a Fictoraidd. 12 erw o lwybrau drwy’r coed a golygfeydd o Fynydd y Dref yng Nghonwy a Sychnant. Adar yn y coed. Byrddau picnic a llwybr archeolegol ar y mynydd. Lle bach tawel o’r neilltu. Tŷ Fictoraidd mawr (agored) gyda Chelf a Chrefft ac arddangosfa gelf.

Pris a Awgrymir

Math o DocynPris Tocyn
Oedolyn£4.00 fesul math o docyn
PlentynAm ddim

Noder: Canllaw yn unig yw'r prisiau a gallant newid yn ddyddiol.

Cyfleusterau

Arall

 • Croesewir plant

Nodweddion Darparwr

 • Digwyddiad Awyr Agored
 • Yn y wlad

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Y Cynllun Gerddi Cenedlaethol: Pensychnant

Dangos / Arddangos

Pensychnant, Sychnant Pass, Conwy, Conwy, LL32 8BJ

Amseroedd Agor

Y Cynllun Gerddi Cenedlaethol: Pensychnant (16 Meh 2024)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Sul11:00 - 17:00

Beth sydd Gerllaw

 1. Ar 150 erw o dir, gallwch fwynhau heddwch Pensychnant. Adeiladwyd o fewn Bwlch Sychnant…

  0.07 milltir i ffwrdd
 2. Porth Diwylliannol i Sir Conwy - Mae Canolfan Ddiwylliant Conwy dafliad carreg oddi wrth…

  1.72 milltir i ffwrdd
 3. Mae’r coetir cymysg deniadol hwn o 7.5 ha rhwng Parc Bodlondeb yng Nghonwy a glan…

  1.74 milltir i ffwrdd
 4. Mae traeth Morfa Conwy yn fae mawr tywodlyd, sy’n ffurfio rhan o’r traethau tywydd a…

  1.76 milltir i ffwrdd
 1. Plas Mawr yw’r tŷ tref Elisabethaidd gorau ym Mhrydain. Lleolir yng Nghonwy, cartref un o…

  1.78 milltir i ffwrdd
 2. Lawrlwythwch y daflen hon am ddim a dechrau eich antur 80 munud drwy un o'r trefi…

  1.81 milltir i ffwrdd
 3. Gellir dod o hyd i’r Tŷ Lleiaf ym Mhrydain yn swatio o blith teras o dai ar lan y cei yng…

  1.86 milltir i ffwrdd
 4. Yn rhan o Safle Treftadaeth y Byd UNESCO sy’n cynnwys cestyll ysblennydd ym Miwmares,…

  1.89 milltir i ffwrdd
 5. Ar lan afon Conwy, ger Castell Conwy, mae Amgueddfa Cregyn Gleision Conwy yn llawn hanes…

  1.91 milltir i ffwrdd
 6. Neidiwch ar fwrdd y Queen Victoria am fordaith i weld golygfeydd i fyny’r afon Conwy tuag…

  1.92 milltir i ffwrdd
 7. Pan adeiladodd y Brenin Edward I Gastell Conwy ar ddiwedd y drydedd ganrif ar ddeg y…

  1.93 milltir i ffwrdd
 8. Wedi’u lleoli mewn ardal drawiadol ar arfordir Gogledd Cymru nepell o’r A55. Gyda…

  1.98 milltir i ffwrdd
 9. Cerddwch dros yr Afon Conwy ar Bont Grog Thomas Telford, gyda golygfa o Gastell Conwy,…

  2.02 milltir i ffwrdd
 10. Ymunwch â ni ar daith trwy amser - taith a fydd yn mynd â ni yn ôl, dros filoedd o…

  2.05 milltir i ffwrdd
 11. Traeth tywod hir gyda phromenâd sydd wedi’i adnewyddu yn ddiweddar. O Benmaenmawr fe…

  2.19 milltir i ffwrdd
Previous Next

Cysylltiedig

Outside of Pensychnant Nature Conservation CentreCanolfan Cadwraeth a Gwarchod Natur Pensychnant, ConwyAr 150 erw o dir, gallwch fwynhau heddwch Pensychnant. Adeiladwyd o fewn Bwlch Sychnant gyda golygfeydd o Fynyddoedd y Carneddau, gallwch gerdded adfeilion canoloesol, rhostir a mwynhau cân y frân goesgoch ac ehedyddion.

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....