Siôn Corn yn rhedeg ar y Promenâd, Llandudno

Am

Dyma ddigwyddiad i’r teulu cyfan lle mae croeso hyd yn oed i’ch anifail anwes ymuno yn yr hwyl. Bydd y llwybr 5k yn mynd â chi ar hyd glan y môr hyfryd Traeth y Gogledd yn Llandudno. Gallwch gerdded, loncian neu redeg y 5 cilomedr.  Bydd cyfranogwyr yn cael eu siwt Siôn Corn eu hunain i’w gwisgo a medal ac yn bwysicach na dim yn cael profi’r teimlad anhygoel o fod yn rhan o ddigwyddiad mor wych.

Pris a Awgrymir

Math o DocynPris Tocyn
Oedolyn£17.00 fesul math o docyn
Plentyn£11.50 fesul math o docyn

Am ddim i wylwyr. Mae’r tâl am gymryd rhan yn cynnwys y siwt Siôn Corn a’r fedal.

Cyfleusterau

Arall

 • Croesewir plant

Nodweddion Darparwr

 • Digwyddiad Awyr Agored
 • Mewn tref/canol dinas

Parcio a Thrafnidiaeth

 • Hygyrch drwy drafnidiaeth gyhoeddus

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Ras Hwyl Siôn Corn 5k Llandudno

Digwyddiad Chwaraeon

The Pier, Promenade, Llandudno, Conwy, LL30 2LP

Ffôn: 07769 958671

Amseroedd Agor

Ras Hwyl Siôn Corn 5k Llandudno (30 Tach 2024)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Sadwrn10:45

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae’r dollffordd 5 milltir o hyd ar agor drwy’r flwyddyn ac mae’n cynnig golygfeydd…

  0.03 milltir i ffwrdd
 2. Ffotograffwyr sepia hen ffasiwn. Dewch i gael llun sepia o’ch hun wedi’i ail-greu, a…

  0.05 milltir i ffwrdd
 3. Mae'r Sea Jay a’r Seaborne yn cychwyn o'r lanfa ar Bromenâd Llandudno. Mae’r tripiau’n…

  0.05 milltir i ffwrdd
 4. Mwynhewch daith ar Gar Cebl Llandudno yn ystod eich ymweliad â'r gyrchfan hyfryd. Mae’r…

  0.08 milltir i ffwrdd
 1. Pier glan môr traddodiadol yn dyddio o ddiwedd y 1800au gydag amrywiaeth o siopau,…

  0.11 milltir i ffwrdd
 2. Caiff Taith Fawr y Gogarth ei weithredu gan fflyd fechan o fysiau hen ffasiwn i gludo…

  0.12 milltir i ffwrdd
 3. Mwynhewch daith deuluol hwyliog rhwng Pier Llandudno a’r Lan Orllewinol ar Drên Tir…

  0.12 milltir i ffwrdd
 4. Dewch ar daith i gopa’r Gogarth! Mae’r daith, a gaiff ei chynnal bob awr, yn gwneud y…

  0.13 milltir i ffwrdd
 5. Mae trefi arfordirol braf Llandudno a Chonwy wedi’u lleoli rhwng dau draeth hyfryd ac mae…

  0.14 milltir i ffwrdd
 6. Wedi ei sefydlu ym 1860, mae sioe Pwnsh a Jwdi hynaf Prydain yn cael ei pherfformio gan y…

  0.16 milltir i ffwrdd
 7. Hwylfan Bonkerz, un o’r cyfleusterau chwarae meddal dan do gorau o’i fath yng Ngogledd…

  0.27 milltir i ffwrdd
 8. Traeth y Gogledd yw prif draeth Llandudno, ac mae’n draeth cysgodol gyda phier Fictoraidd…

  0.31 milltir i ffwrdd
 9. Mae Tramffordd y Gogarth yn Llandudno, gyda’i ysblander Fictoraidd a’i swyn yn aros i…

  0.31 milltir i ffwrdd
 10. Teithiau gwylio adar dan arweiniad drwy gydol y flwyddyn. Teithiau personol i un/dau o…

  0.33 milltir i ffwrdd
 11. Dewch i Amgueddfa’r Home Front i gamu’n ôl mewn amser - i’r 1940au ym Mhrydain. Yn yr…

  0.35 milltir i ffwrdd
 12. Mae Llwybr Tref Llandudno newydd sbon yn cynnwys 15 lleoliad, o’r promenâd i’r pier, o…

  0.36 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....