Ras Cefn y Ddraig Montane yng Nghastell Conwy

Am

Ydych chi’n barod am ras fynydd anoddaf y byd?  O Gastell Conwy i Gastell Caerdydd, taith redeg eithafol ag iddi amryw o gamau, i lawr asgwrn cefn Cymru. Mae'r daith chwe diwrnod i’r de, sy'n cwmpasu dros 380km, yn cychwyn o Gastell Conwy am 6am.

Cyfleusterau

Nodweddion Darparwr

 • Digwyddiad Awyr Agored

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Ras Cefn y Ddraig Montane, Dechrau’n Swyddogol yng Nghastell Conwy

Digwyddiad Chwaraeon

Conwy Castle, Rose Hill Street, Conwy, Conwy, LL32 8AY

Amseroedd Agor

Ras Cefn y Ddraig Montane, Dechrau’n Swyddogol yng Nghastell Conwy (2 Medi 2024)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Llun06:00

Beth sydd Gerllaw

 1. Pan adeiladodd y Brenin Edward I Gastell Conwy ar ddiwedd y drydedd ganrif ar ddeg y…

  0 milltir i ffwrdd
 2. Yn rhan o Safle Treftadaeth y Byd UNESCO sy’n cynnwys cestyll ysblennydd ym Miwmares,…

  0.05 milltir i ffwrdd
 3. Neidiwch ar fwrdd y Queen Victoria am fordaith i weld golygfeydd i fyny’r afon Conwy tuag…

  0.06 milltir i ffwrdd
 4. Ar lan afon Conwy, ger Castell Conwy, mae Amgueddfa Cregyn Gleision Conwy yn llawn hanes…

  0.08 milltir i ffwrdd
 1. Cerddwch dros yr Afon Conwy ar Bont Grog Thomas Telford, gyda golygfa o Gastell Conwy,…

  0.09 milltir i ffwrdd
 2. Lawrlwythwch y daflen hon am ddim a dechrau eich antur 80 munud drwy un o'r trefi…

  0.13 milltir i ffwrdd
 3. Gellir dod o hyd i’r Tŷ Lleiaf ym Mhrydain yn swatio o blith teras o dai ar lan y cei yng…

  0.19 milltir i ffwrdd
 4. Plas Mawr yw’r tŷ tref Elisabethaidd gorau ym Mhrydain. Lleolir yng Nghonwy, cartref un o…

  0.19 milltir i ffwrdd
 5. Porth Diwylliannol i Sir Conwy - Mae Canolfan Ddiwylliant Conwy dafliad carreg oddi wrth…

  0.24 milltir i ffwrdd
 6. Mae’r coetir cymysg deniadol hwn o 7.5 ha rhwng Parc Bodlondeb yng Nghonwy a glan…

  0.38 milltir i ffwrdd
 7. Mae gwarchodfa natur RSPB Conwy yn wlypdir ar lan ddwyreiniol aber Conwy, a grëwyd o…

  0.84 milltir i ffwrdd
 8. Mae traeth Morfa Conwy yn fae mawr tywodlyd, sy’n ffurfio rhan o’r traethau tywydd a…

  1.01 milltir i ffwrdd
 9. Ar 150 erw o dir, gallwch fwynhau heddwch Pensychnant. Adeiladwyd o fewn Bwlch Sychnant…

  2 milltir i ffwrdd
 10. Mae Colin a Charlotte yn eich gwahodd chi i ymuno â nhw ar gyfer profiad gwinllan unigryw…

  2.23 milltir i ffwrdd
 11. Trên Bach Penmorfa: gall hen ac ifanc ill dau fwynhau taith y tu ôl i locomotifau stêm a…

  2.55 milltir i ffwrdd
Previous Next

Cysylltiedig

Conwy Castle with Telford's Suspension Bridge to the left of the imageCastell Conwy, ConwyPan adeiladodd y Brenin Edward I Gastell Conwy ar ddiwedd y drydedd ganrif ar ddeg y bwriad oedd dominyddu a brawychu - ac mae’n dal i wneud ei waith, gan gystadlu â gorwelion garw Eryri ac ennill y frwydr am ein sylw.

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....