Marchnad Artisan Providero Llandudno

Am

Ymunwch â ni yn y lleoliad steilus a modern hwn i grwydro o amgylch Marchnad Artisan cyffrous newydd dros ddau lawr mewn amgylchedd cynnes a chlud yng nghanol Llandudno! Bydd casgliad hyfryd o gelf, crefft, cacennau, canhwyllau, eitemau hen ffasiwn, gemwaith a llawr mwy! Yn ogystal â hynny, bydd coffi ffres, te arbenigol a phastai ar gael yn Providero drwy’r dydd.

Cyfleusterau

Arall

 • Croesewir plant

Arlwyo

 • Caffi/bwyty ar y safle

Nodweddion Darparwr

 • Digwyddiad Dan Do
 • Mewn tref/canol dinas

Parcio a Thrafnidiaeth

 • Hygyrch drwy drafnidiaeth gyhoeddus

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Marchnad Artisan Providero Llandudno

Marchnad/Ffair

Providero Tea and Coffee House, 112 Upper Mostyn Street, Llandudno, Conwy, LL30 2SW

Ffôn: 07495 585757

Amseroedd Agor

Marchnad Artisan Providero Llandudno (9 Tach 2024)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Sadwrn10:00 - 16:00

Beth sydd Gerllaw

 1. Hwylfan Bonkerz, un o’r cyfleusterau chwarae meddal dan do gorau o’i fath yng Ngogledd…

  0.04 milltir i ffwrdd
 2. Wedi ei sefydlu ym 1860, mae sioe Pwnsh a Jwdi hynaf Prydain yn cael ei pherfformio gan y…

  0.1 milltir i ffwrdd
 3. Mae trefi arfordirol braf Llandudno a Chonwy wedi’u lleoli rhwng dau draeth hyfryd ac mae…

  0.1 milltir i ffwrdd
 4. Dewch ar daith i gopa’r Gogarth! Mae’r daith, a gaiff ei chynnal bob awr, yn gwneud y…

  0.11 milltir i ffwrdd
 1. Mae gan yr Amgueddfa chwe oriel barhaol yn adrodd hanesion gorffennol Llandudno gan…

  0.12 milltir i ffwrdd
 2. Caiff Taith Fawr y Gogarth ei weithredu gan fflyd fechan o fysiau hen ffasiwn i gludo…

  0.12 milltir i ffwrdd
 3. Dewch i Amgueddfa’r Home Front i gamu’n ôl mewn amser - i’r 1940au ym Mhrydain. Yn yr…

  0.12 milltir i ffwrdd
 4. Mae Trenau Tir Llandudno yn cynnig ffordd hyfryd o archwilio prydferthwch golygfeydd…

  0.12 milltir i ffwrdd
 5. Pier glan môr traddodiadol yn dyddio o ddiwedd y 1800au gydag amrywiaeth o siopau,…

  0.13 milltir i ffwrdd
 6. Teithiau gwylio adar dan arweiniad drwy gydol y flwyddyn. Teithiau personol i un/dau o…

  0.15 milltir i ffwrdd
 7. Mae Tramffordd y Gogarth yn Llandudno, gyda’i ysblander Fictoraidd a’i swyn yn aros i…

  0.17 milltir i ffwrdd
 8. Mae’r dollffordd 5 milltir o hyd ar agor drwy’r flwyddyn ac mae’n cynnig golygfeydd…

  0.22 milltir i ffwrdd
 9. Mae Llwybr Tref Llandudno newydd sbon yn cynnwys 15 lleoliad, o’r promenâd i’r pier, o…

  0.23 milltir i ffwrdd
 10. Rydym yn eich gwahodd i ymuno â ni ar un o’r profiadau teithiau preifat dan arweiniad…

  0.23 milltir i ffwrdd
 11. Distyllfa Penderyn yw cartref Wisgi Cymreig sydd wedi ail-gyflwyno distyllu i Gymru ar ôl…

  0.24 milltir i ffwrdd
 12. Mwynhewch daith ar Gar Cebl Llandudno yn ystod eich ymweliad â'r gyrchfan hyfryd. Mae’r…

  0.26 milltir i ffwrdd
Previous Next

Cysylltiedig

Providero, LlandudnoMae Providero yn siop goffi arbenigol sydd dafliad carreg i ffwrdd o’r Gogarth yn Llandudno. Mae’n ganolbwynt cyfeillgar i bobl leol ac ymwelwyr ac yma fe weinir coffi, cacennau a chinio ysgafn tymhorol o ansawdd uchel.

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....