Hollywood Spectacular Syrcas Gandeys, Llandudno

Am

Camwch ar y carped coch i’r Babell Fawr wrth i Syrcas Gandeys ddod â holl sbloets Hollywood i Landudno yn 2024! Byddwch yn barod am gymysgedd gelfydd o hud a lledrith y syrcas ac ysblander Hollywood. Dyma sioe i dynnu’ch holl sylw - ras wyllt o wallgofrwydd sy’n sicr o gyfareddu’r teulu oll.

Pris a Awgrymir

Tocynnau o £9.99. Gweler y wefan am fanylion llawn.

Cyfleusterau

Arall

 • Croesewir plant

Marchnadoedd Targed

 • Hwyl i'r Teulu
 • Wedi'i Farchnata ar gyfer Teuluoedd

Parcio a Thrafnidiaeth

 • Hygyrch drwy drafnidiaeth gyhoeddus
 • Parcio ar y safle

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Hollywood Spectacular Syrcas Gandeys, Llandudno

Perfformiad

Bodafon Fields, Craig-y-Don, Llandudno, Conwy, LL30 3BB

Amseroedd Agor

Hollywood Spectacular Syrcas Gandeys, Llandudno (22 Mai 2024 - 27 Mai 2024)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Mercher - Dydd Gwener18:30
Dydd Sadwrn - Dydd Sul12:00
15:00
18:00
Dydd Llun12:00
15:00

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae’r theatr 1,500 sedd yn Venue Cymru yn un o brif theatrau derbyn y DU.

  0.59 milltir i ffwrdd
 2. Trwyn y Fuwch yw’r pentir calchfaen i’r dwyrain o Landudno. Mae’n llai datblygedig na’i…

  0.79 milltir i ffwrdd
 3. “Finding Alice,” is an immersive game transporting players into the enchanting world of…

  0.96 milltir i ffwrdd
 1. Yn Llandudno, mae Ultimate Escape yn her ystafell ddianc llawn hwyl. Allwch chi a’ch…

  0.97 milltir i ffwrdd
 2. Traeth y Gogledd yw prif draeth Llandudno, ac mae’n draeth cysgodol gyda phier Fictoraidd…

  0.97 milltir i ffwrdd
 3. Ewch ar siwrnai siocled sy’n rhychwantu 5,000 o flynyddoedd. Gan ddechrau mewn cwt…

  1 milltir i ffwrdd
 4. Gadewch y car ac ewch ar antur ar draws Parc Cenedlaethol Eryri.

  1.04 milltir i ffwrdd
 5. Mae lein Dyffryn Conwy yn rhan o’r Rhwydwaith Rheilffrdd Cenedlaethol. Mae’n rhedeg wrth…

  1.04 milltir i ffwrdd
 6. Mae Llwybr Tref Llandudno newydd sbon yn cynnwys 15 lleoliad, o’r promenâd i’r pier, o…

  1.14 milltir i ffwrdd
 7. Rydym yn eich gwahodd i ymuno â ni ar un o’r profiadau teithiau preifat dan arweiniad…

  1.14 milltir i ffwrdd
 8. Ffotograffwyr sepia hen ffasiwn. Dewch i gael llun sepia o’ch hun wedi’i ail-greu, a…

  1.19 milltir i ffwrdd
 9. Mae'r Sea Jay a’r Seaborne yn cychwyn o'r lanfa ar Bromenâd Llandudno. Mae’r tripiau’n…

  1.19 milltir i ffwrdd
 10. Mae’r dollffordd 5 milltir o hyd ar agor drwy’r flwyddyn ac mae’n cynnig golygfeydd…

  1.2 milltir i ffwrdd
 11. Wedi ei sefydlu ym 1860, mae sioe Pwnsh a Jwdi hynaf Prydain yn cael ei pherfformio gan y…

  1.23 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....