Hamlet yng Nghastell Conwy

Am

Ymunwch â Dynion yr Arglwydd Chamberlain yr haf hwn, am eu hugeinfed mlynedd, ar gyfer Hamlet, un o’r dramâu gorau yn Saesneg. Gyda’i hanes yn estyn yn ôl i gwmni gwreiddiol William Shakespeare ei hun, maent yn cyflwyno’r ddrama enwog hon fel y’i gwelwyd am y tro cyntaf, yn yr awyr agored, gyda chast o ddynion a gwisgoedd o oes Elisabeth, cerddoriaeth a dawnsio.

Pris a Awgrymir

Math o DocynPris Tocyn
Oedolyn£18.00 fesul math o docyn
Plentyn (o dan 16)£10.00 fesul math o docyn

Mae ffioedd archebu yn berthnasol.

Cyfleusterau

Arall

 • Croesewir plant

Nodweddion Darparwr

 • Digwyddiad Awyr Agored
 • Mewn tref/canol dinas

Parcio a Thrafnidiaeth

 • Hygyrch drwy drafnidiaeth gyhoeddus
 • Parcio ar y safle

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Hamlet yng Nghastell Conwy

Perfformiad

Conwy Castle, Rose Hill Street, Conwy, Conwy, LL32 8AY

Ffôn: 0208 8525761

Amseroedd Agor

Hamlet yng Nghastell Conwy (30 Awst 2024 - 1 Medi 2024)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Gwener - Dydd Sadwrn19:00
Dydd Sul18:30

Beth sydd Gerllaw

 1. Pan adeiladodd y Brenin Edward I Gastell Conwy ar ddiwedd y drydedd ganrif ar ddeg y…

  0.01 milltir i ffwrdd
 2. Yn rhan o Safle Treftadaeth y Byd UNESCO sy’n cynnwys cestyll ysblennydd ym Miwmares,…

  0.06 milltir i ffwrdd
 3. Neidiwch ar fwrdd y Queen Victoria am fordaith i weld golygfeydd i fyny’r afon Conwy tuag…

  0.06 milltir i ffwrdd
 4. Cerddwch dros yr Afon Conwy ar Bont Grog Thomas Telford, gyda golygfa o Gastell Conwy,…

  0.08 milltir i ffwrdd
 1. Ar lan afon Conwy, ger Castell Conwy, mae Amgueddfa Cregyn Gleision Conwy yn llawn hanes…

  0.08 milltir i ffwrdd
 2. Lawrlwythwch y daflen hon am ddim a dechrau eich antur 80 munud drwy un o'r trefi…

  0.13 milltir i ffwrdd
 3. Gellir dod o hyd i’r Tŷ Lleiaf ym Mhrydain yn swatio o blith teras o dai ar lan y cei yng…

  0.19 milltir i ffwrdd
 4. Plas Mawr yw’r tŷ tref Elisabethaidd gorau ym Mhrydain. Lleolir yng Nghonwy, cartref un o…

  0.19 milltir i ffwrdd
 5. Porth Diwylliannol i Sir Conwy - Mae Canolfan Ddiwylliant Conwy dafliad carreg oddi wrth…

  0.25 milltir i ffwrdd
 6. Mae’r coetir cymysg deniadol hwn o 7.5 ha rhwng Parc Bodlondeb yng Nghonwy a glan…

  0.39 milltir i ffwrdd
 7. Mae gwarchodfa natur RSPB Conwy yn wlypdir ar lan ddwyreiniol aber Conwy, a grëwyd o…

  0.83 milltir i ffwrdd
 8. Mae traeth Morfa Conwy yn fae mawr tywodlyd, sy’n ffurfio rhan o’r traethau tywydd a…

  1.01 milltir i ffwrdd
 9. Ar 150 erw o dir, gallwch fwynhau heddwch Pensychnant. Adeiladwyd o fewn Bwlch Sychnant…

  2 milltir i ffwrdd
 10. Mae Colin a Charlotte yn eich gwahodd chi i ymuno â nhw ar gyfer profiad gwinllan unigryw…

  2.22 milltir i ffwrdd
 11. Trên Bach Penmorfa: gall hen ac ifanc ill dau fwynhau taith y tu ôl i locomotifau stêm a…

  2.55 milltir i ffwrdd
Previous Next

Cysylltiedig

Conwy Castle with Telford's Suspension Bridge to the left of the imageCastell Conwy, ConwyPan adeiladodd y Brenin Edward I Gastell Conwy ar ddiwedd y drydedd ganrif ar ddeg y bwriad oedd dominyddu a brawychu - ac mae’n dal i wneud ei waith, gan gystadlu â gorwelion garw Eryri ac ennill y frwydr am ein sylw.

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....