Gŵyl Gludiant Llandudno 2024

Am

Gŵyl Gludiant Llandudno yw’r fwyaf yng Nghymru ac un o ddigwyddiadau mwyaf poblogaidd y DU. Caiff ei gynnal mewn cydweithrediad â’r Strafagansa Fictoraidd. Mae gwisgoedd, ffair o’r hen oes a llu o atyniadau yn cyfuno i greu dathliad unigryw o dreftadaeth cludiant ac adloniant treftadaeth o fewn y dref. Cysylltir y ddau ddigwyddiad gan wasanaeth bws wennol am ddim.

Pris a Awgrymir

Math o DocynPris Tocyn
Oedolyn£8.50 fesul math o docyn

Codir tâl mynediad.

Cyfleusterau

Arall

 • Croesewir plant

Hygyrchedd

 • Hygyrch ar gyfer defnyddwyr cadeiriau olwyn

Nodweddion Darparwr

 • Digwyddiad Awyr Agored
 • Mewn tref/canol dinas

Parcio a Thrafnidiaeth

 • Parcio ar y safle

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Gŵyl Gludiant Llandudno 2024

Dangos / Arddangos

Bodafon Fields, The Promenade, Llandudno, Conwy, LL30 1BW

Amseroedd Agor

Gŵyl Gludiant Llandudno 2024 (4 Mai 2024 - 6 Mai 2024)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Sadwrn - Dydd Sul09:00 - 19:00
Dydd Llun09:00 - 16:30

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae’r theatr 1,500 sedd yn Venue Cymru yn un o brif theatrau derbyn y DU.

  0.53 milltir i ffwrdd
 2. Trwyn y Fuwch yw’r pentir calchfaen i’r dwyrain o Landudno. Mae’n llai datblygedig na’i…

  0.86 milltir i ffwrdd
 3. “Finding Alice,” is an immersive game transporting players into the enchanting world of…

  0.9 milltir i ffwrdd
 4. Yn Llandudno, mae Ultimate Escape yn her ystafell ddianc llawn hwyl. Allwch chi a’ch…

  0.9 milltir i ffwrdd
 1. Traeth y Gogledd yw prif draeth Llandudno, ac mae’n draeth cysgodol gyda phier Fictoraidd…

  0.91 milltir i ffwrdd
 2. Ewch ar siwrnai siocled sy’n rhychwantu 5,000 o flynyddoedd. Gan ddechrau mewn cwt…

  0.94 milltir i ffwrdd
 3. Gadewch y car ac ewch ar antur ar draws Parc Cenedlaethol Eryri.

  0.97 milltir i ffwrdd
 4. Mae lein Dyffryn Conwy yn rhan o’r Rhwydwaith Rheilffrdd Cenedlaethol. Mae’n rhedeg wrth…

  0.98 milltir i ffwrdd
 5. Mae Llwybr Tref Llandudno newydd sbon yn cynnwys 15 lleoliad, o’r promenâd i’r pier, o…

  1.08 milltir i ffwrdd
 6. Rydym yn eich gwahodd i ymuno â ni ar un o’r profiadau teithiau preifat dan arweiniad…

  1.08 milltir i ffwrdd
 7. Ffotograffwyr sepia hen ffasiwn. Dewch i gael llun sepia o’ch hun wedi’i ail-greu, a…

  1.15 milltir i ffwrdd
 8. Mae'r Sea Jay a’r Seaborne yn cychwyn o'r lanfa ar Bromenâd Llandudno. Mae’r tripiau’n…

  1.15 milltir i ffwrdd
 9. Mae’r dollffordd 5 milltir o hyd ar agor drwy’r flwyddyn ac mae’n cynnig golygfeydd…

  1.15 milltir i ffwrdd
 10. Wedi ei sefydlu ym 1860, mae sioe Pwnsh a Jwdi hynaf Prydain yn cael ei pherfformio gan y…

  1.18 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....