Diwrnod Cellweiriwr Conwy yng Nghastell Conwy

Am

Ymunwch ag Erwyd le Fol, Cellweiriwr Conwy, yn y castell bob dydd Gwener yn ystod gwyliau haf yr ysgol, am ychydig o hwyl ganoloesol i’r teulu! Bydd cellweiriwr preswyl Conwy, Erwyd le Fol, yn dychwelyd i’r castell gyda’i sioe yr haf hwn. Erwyd yw’r cellweiriwr sydd wedi gwasanaethau hiraf yn hanes y dref, ac mae ei gymysgedd o jyglo a chomedi yn sicr o ddiddanu cynulleidfaoedd o bob oed.

Pris a Awgrymir

Mae taliadau mynediad yn berthnasol.

Cyfleusterau

Arall

 • Croesewir plant

Nodweddion Darparwr

 • Digwyddiad Awyr Agored
 • Mewn tref/canol dinas

Parcio a Thrafnidiaeth

 • Hygyrch drwy drafnidiaeth gyhoeddus

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Diwrnod Cellweiriwr Conwy yng Nghastell Conwy

Dangos / Arddangos

Conwy Castle, Conwy, Conwy, LL32 8AY

Ffôn: 03000 252239

Amseroedd Agor

Diwrnod Cellweiriwr Conwy yng Nghastell Conwy (2 Awst 2024)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Gwener10:00 - 16:00
Diwrnod Cellweiriwr Conwy yng Nghastell Conwy (9 Awst 2024)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Gwener10:00 - 16:00
Diwrnod Cellweiriwr Conwy yng Nghastell Conwy (16 Awst 2024)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Gwener10:00 - 16:00
Diwrnod Cellweiriwr Conwy yng Nghastell Conwy (23 Awst 2024)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Gwener10:00 - 16:00
Diwrnod Cellweiriwr Conwy yng Nghastell Conwy (30 Awst 2024)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Gwener10:00 - 16:00

Beth sydd Gerllaw

 1. Pan adeiladodd y Brenin Edward I Gastell Conwy ar ddiwedd y drydedd ganrif ar ddeg y…

  0.01 milltir i ffwrdd
 2. Yn rhan o Safle Treftadaeth y Byd UNESCO sy’n cynnwys cestyll ysblennydd ym Miwmares,…

  0.06 milltir i ffwrdd
 3. Neidiwch ar fwrdd y Queen Victoria am fordaith i weld golygfeydd i fyny’r afon Conwy tuag…

  0.06 milltir i ffwrdd
 4. Cerddwch dros yr Afon Conwy ar Bont Grog Thomas Telford, gyda golygfa o Gastell Conwy,…

  0.08 milltir i ffwrdd
 1. Ar lan afon Conwy, ger Castell Conwy, mae Amgueddfa Cregyn Gleision Conwy yn llawn hanes…

  0.08 milltir i ffwrdd
 2. Lawrlwythwch y daflen hon am ddim a dechrau eich antur 80 munud drwy un o'r trefi…

  0.13 milltir i ffwrdd
 3. Plas Mawr yw’r tŷ tref Elisabethaidd gorau ym Mhrydain. Lleolir yng Nghonwy, cartref un o…

  0.19 milltir i ffwrdd
 4. Gellir dod o hyd i’r Tŷ Lleiaf ym Mhrydain yn swatio o blith teras o dai ar lan y cei yng…

  0.19 milltir i ffwrdd
 5. Porth Diwylliannol i Sir Conwy - Mae Canolfan Ddiwylliant Conwy dafliad carreg oddi wrth…

  0.25 milltir i ffwrdd
 6. Mae’r coetir cymysg deniadol hwn o 7.5 ha rhwng Parc Bodlondeb yng Nghonwy a glan…

  0.39 milltir i ffwrdd
 7. Mae gwarchodfa natur RSPB Conwy yn wlypdir ar lan ddwyreiniol aber Conwy, a grëwyd o…

  0.83 milltir i ffwrdd
 8. Mae traeth Morfa Conwy yn fae mawr tywodlyd, sy’n ffurfio rhan o’r traethau tywydd a…

  1.01 milltir i ffwrdd
 9. Ar 150 erw o dir, gallwch fwynhau heddwch Pensychnant. Adeiladwyd o fewn Bwlch Sychnant…

  2 milltir i ffwrdd
 10. Mae Colin a Charlotte yn eich gwahodd chi i ymuno â nhw ar gyfer profiad gwinllan unigryw…

  2.22 milltir i ffwrdd
 11. Trên Bach Penmorfa: gall hen ac ifanc ill dau fwynhau taith y tu ôl i locomotifau stêm a…

  2.55 milltir i ffwrdd
Previous Next

Cysylltiedig

Conwy Castle with Telford's Suspension Bridge to the left of the imageCastell Conwy, ConwyPan adeiladodd y Brenin Edward I Gastell Conwy ar ddiwedd y drydedd ganrif ar ddeg y bwriad oedd dominyddu a brawychu - ac mae’n dal i wneud ei waith, gan gystadlu â gorwelion garw Eryri ac ennill y frwydr am ein sylw.

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....