Conwy Ascent

Am

Digwyddiad canŵio i fyny’r afon yw’r Conwy Ascent sy’n manteisio ar y llanw gan ddechrau yn y Deganwy Narrows a gorffen ym Mhont Dolgarrog, tua 15km i ffwrdd. Mae’r afon yn cynnig llawer o heriau o ran deall y dŵr ac amodau’r tywydd ac mae’n gyfoethog o ran bywyd gwyllt a’r golygfeydd prydferth. Fe fydd yr holl rwyfwyr a fydd yn cwblhau’r Conwy Ascent yn derbyn cofrodd ar ôl gorffen.

Pris a Awgrymir

Math o DocynPris Tocyn
Oedolyn£13.00 fesul math o docyn

Noder: Canllaw yn unig yw'r prisiau a gallant newid yn ddyddiol.

Cyfleusterau

Nodweddion Darparwr

 • Digwyddiad Awyr Agored

Parcio a Thrafnidiaeth

 • Parcio ar y safle

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Conwy Ascent 2024

Digwyddiad Chwaraeon

Beacons Car Park, Beacons Way, Conwy, Conwy, LL32 8ER

Ffôn: 07845 128109

Amseroedd Agor

Conwy Ascent 2024 (25 Mai 2024)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Sadwrn09:30 - 15:00

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae traeth Morfa Conwy yn fae mawr tywodlyd, sy’n ffurfio rhan o’r traethau tywydd a…

  0.1 milltir i ffwrdd
 2. Mae’r coetir cymysg deniadol hwn o 7.5 ha rhwng Parc Bodlondeb yng Nghonwy a glan…

  0.74 milltir i ffwrdd
 3. Gellir dod o hyd i’r Tŷ Lleiaf ym Mhrydain yn swatio o blith teras o dai ar lan y cei yng…

  0.92 milltir i ffwrdd
 4. Porth Diwylliannol i Sir Conwy - Mae Canolfan Ddiwylliant Conwy dafliad carreg oddi wrth…

  0.94 milltir i ffwrdd
 1. Plas Mawr yw’r tŷ tref Elisabethaidd gorau ym Mhrydain. Lleolir yng Nghonwy, cartref un o…

  0.96 milltir i ffwrdd
 2. Ar lan afon Conwy, ger Castell Conwy, mae Amgueddfa Cregyn Gleision Conwy yn llawn hanes…

  1.03 milltir i ffwrdd
 3. Lawrlwythwch y daflen hon am ddim a dechrau eich antur 80 munud drwy un o'r trefi…

  1.04 milltir i ffwrdd
 4. Neidiwch ar fwrdd y Queen Victoria am fordaith i weld golygfeydd i fyny’r afon Conwy tuag…

  1.05 milltir i ffwrdd
 5. Yn rhan o Safle Treftadaeth y Byd UNESCO sy’n cynnwys cestyll ysblennydd ym Miwmares,…

  1.07 milltir i ffwrdd
 6. Pan adeiladodd y Brenin Edward I Gastell Conwy ar ddiwedd y drydedd ganrif ar ddeg y…

  1.11 milltir i ffwrdd
 7. Cerddwch dros yr Afon Conwy ar Bont Grog Thomas Telford, gyda golygfa o Gastell Conwy,…

  1.13 milltir i ffwrdd
 8. Trên Bach Penmorfa: gall hen ac ifanc ill dau fwynhau taith y tu ôl i locomotifau stêm a…

  1.53 milltir i ffwrdd
 9. Mae gwarchodfa natur RSPB Conwy yn wlypdir ar lan ddwyreiniol aber Conwy, a grëwyd o…

  1.74 milltir i ffwrdd
 10. Mae Traeth Penmorfa yn Llandudno yn lle llawer tawelwch na Thraeth y Gogledd sy’n llawn…

  1.79 milltir i ffwrdd
 11. Ar 150 erw o dir, gallwch fwynhau heddwch Pensychnant. Adeiladwyd o fewn Bwlch Sychnant…

  1.86 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....