The Sweet Emporium

Am

Ewch ar daith i hel atgofion yn ein Sweet Emporium. Yn llawn o bob math o felysion a nwyddau: Melysion i ddod ag atgofion da yn ôl; Ystod eang o felysion, jamiau a bisgedi heb siwgr ac ystod eang o felysion, siocled a diodydd Americanaidd. Rydym hefyd yn gallu gwneud basgedi a bomiau ar gyfer pob math o achlysuron arbennig.

Cyfleusterau

Nodweddion Darparwr

 • Mewn tref/canol dinas

Parcio a Thrafnidiaeth

 • Hygyrch drwy drafnidiaeth gyhoeddus

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

The Sweet Emporium

Victoria Shopping Centre, Mostyn Street, Llandudno, Conwy, LL30 2RH
Close window

Call direct on:

Ffôn01492 330776

Amseroedd Agor

Ar agor (1 Ion 2023 - 31 Rhag 2023)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Llun - Dydd Sadwrn09:00 - 17:00
Dydd Sul10:30 - 16:30

* Arweiniad yn unig yw’r oriau agor a gallent newid. Gwiriwch gyda’r gweithredwr cyn gwneud siwrne arbennig.

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae Llwybr Tref Llandudno newydd sbon yn cynnwys 15 lleoliad, o’r promenâd i’r pier, o…

  0.02 milltir i ffwrdd
 2. Rydym yn eich gwahodd i ymuno â ni ar un o’r profiadau teithiau preifat dan arweiniad…

  0.02 milltir i ffwrdd
 3. Mae Penderyn wedi bod cynhyrchu wisgi brag sengl a gwirodydd sydd wedi ennill gwobrau yn…

  0.16 milltir i ffwrdd
 4. Dewch i Amgueddfa’r Home Front i gamu’n ôl mewn amser - i’r 1940au ym Mhrydain. Yn yr…

  0.17 milltir i ffwrdd
 1. Mae gan yr Amgueddfa chwe oriel barhaol yn adrodd hanesion gorffennol Llandudno gan…

  0.19 milltir i ffwrdd
 2. Ewch ar siwrnai siocled sy’n rhychwantu 5,000 o flynyddoedd. Gan ddechrau mewn cwt…

  0.19 milltir i ffwrdd
 3. Rydym yn annog amgylchedd cyfeillgar a pharchus lle gall holl ddringwyr herio eu hunain,…

  0.2 milltir i ffwrdd
 4. Gadewch y car ac ewch ar antur ar draws Parc Cenedlaethol Eryri.

  0.21 milltir i ffwrdd
 5. Mae lein Dyffryn Conwy yn rhan o’r Rhwydwaith Rheilffrdd Cenedlaethol. Mae’n rhedeg wrth…

  0.22 milltir i ffwrdd
 6. Traeth y Gogledd yw prif draeth Llandudno, ac mae’n draeth cysgodol gyda phier Fictoraidd…

  0.23 milltir i ffwrdd
 7. Wedi ei sefydlu ym 1860, mae sioe Pwnsh a Jwdi hynaf Prydain yn cael ei pherfformio gan y…

  0.24 milltir i ffwrdd
 8. Hwylfan Bonkerz, un o’r cyfleusterau chwarae meddal dan do gorau o’i fath yng Ngogledd…

  0.25 milltir i ffwrdd
 9. Yn Llandudno, mae Ultimate Escape yn her ystafell ddianc llawn hwyl. Allwch chi a’ch…

  0.27 milltir i ffwrdd
 10. Mae trefi arfordirol braf Llandudno a Chonwy wedi’u lleoli rhwng dau draeth hyfryd ac mae…

  0.27 milltir i ffwrdd
 11. Dewch ar daith i gopa’r Gogarth! Mae’r daith, a gaiff ei chynnal bob awr, yn gwneud y…

  0.29 milltir i ffwrdd
Previous Next

Cysylltiedig

Frontage of Victoria Shopping CentreCanolfan Siopa Fictoria, LlandudnoMae Canolfan Siopa Fictoria yn nhref Llandudno ar arfordir Gogledd Cymru a dyma brif ganolfan siopa Gogledd Cymru, sydd oddeutu 45 milltir i’r gorllewin o Gaer.

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....