Cyfadeilad Copa'r Gogarth

Am

Mae Cyfadeilad Copa'r Gogarth wedi’i leoli ar gopa 679 troedfedd Pen y Gogarth yn Llandudno.

O’r lleoliad trawiadol hwn, mae’r Cyfadeilad Copa'r Gogarth yn cynnig golygfeydd aruthrol i chi o Landudno, ardaloedd o Barc Cenedlaethol Eryri, Ynys Môn a Môr Iwerddon.

Mae’r Cyfadeilad Copa'r Gogarth yn cynnwys caffi/bwyty, bar thema bocsio yn seiliedig ar yr enwog Randolph Turpin a siop anrhegion sy’n cynnig cofroddion gwych i’ch atgoffa chi o’ch ymweliad. Hefyd, mae yna faes chwarae i blant, golff byr a chanolfan i ymwelwyr yn y cyfadeilad.

Gallwch deithio i’r copa drwy un dull teithio neu gyfuniad o’r tram, car cebl, bws, cerdded neu gar.

Os byddwch yn dewis car cebl neu’r tram cewch brofiad bythgofiadwy. Y car cebl yw’r hiraf o’i fath yn y DU ac mae’r dramffordd yn eich cludo yn ôl i oes Fictoraidd y gorffennol. Mae’r ddau yn cynnig golygfeydd gwych, ac mae plant yn arbennig yn mwynhau’r profiad bythgofiadwy hwn.

** Nodwch - nid oes peiriant arian ar gael yng Nghyfadeilad Copa'r Gogarth **

Cyfleusterau

Arall

 • Croesewir Beicwyr
 • Croesewir Cerddwyr

Arlwyo

 • Caffi/bwyty ar y safle
 • Safle Picnic

Dulliau Talu

 • Derbynnir y prif gardiau credyd

Marchnadoedd Targed

 • Hwyl i'r Teulu
 • Wedi'i Farchnata ar gyfer Teuluoedd

Nodweddion Darparwr

 • Atyniad Dan Do
 • Yn y wlad

Parcio a Thrafnidiaeth

 • Maes parcio

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Cyfadeilad Copa'r Gogarth

Canolfan Hamdden

Great Orme Country Park, Llandudno, Conwy, LL30 2XF
Close window

Call direct on:

Ffôn01492 860963

Amseroedd Agor

* Gweler y wefan am oriau agor.

Beth sydd Gerllaw

 1. Gyda modelau, arddangosfeydd rhyngweithiol a ffilmiau cyffrous, bydd y teulu cyfan yn…

  0.11 milltir i ffwrdd
 2. Mae cerdded drwy dwneli a gafodd eu cloddio dros 3,500 o flynyddoedd yn ôl yn rhoi syniad…

  0.32 milltir i ffwrdd
 3. Mae Tramffordd y Gogarth yn Llandudno, gyda’i ysblander Fictoraidd a’i swyn yn aros i…

  0.83 milltir i ffwrdd
 4. Teithiau gwylio adar dan arweiniad drwy gydol y flwyddyn. Teithiau personol i un/dau o…

  0.85 milltir i ffwrdd
 1. Hwylfan Bonkerz, un o’r cyfleusterau chwarae meddal dan do gorau o’i fath yng Ngogledd…

  0.97 milltir i ffwrdd
 2. Mwynhewch daith ar Gar Cebl Llandudno yn ystod eich ymweliad â'r gyrchfan hyfryd. Mae’r…

  1 milltir i ffwrdd
 3. Dewch ar daith i gopa’r Gogarth! Mae’r daith, a gaiff ei chynnal bob awr, yn gwneud y…

  1.02 milltir i ffwrdd
 4. Mwynhewch daith deuluol hwyliog rhwng Pier Llandudno a’r Lan Orllewinol ar Drên Tir…

  1.03 milltir i ffwrdd
 5. Caiff Taith Fawr y Gogarth ei weithredu gan fflyd fechan o fysiau hen ffasiwn i gludo…

  1.03 milltir i ffwrdd
 6. Mae trefi arfordirol braf Llandudno a Chonwy wedi’u lleoli rhwng dau draeth hyfryd ac mae…

  1.03 milltir i ffwrdd
 7. Mae gan yr Amgueddfa chwe oriel barhaol yn adrodd hanesion gorffennol Llandudno gan…

  1.03 milltir i ffwrdd
 8. Pier glan môr traddodiadol yn dyddio o ddiwedd y 1800au gydag amrywiaeth o siopau,…

  1.04 milltir i ffwrdd
 9. Dewch i Amgueddfa’r Home Front i gamu’n ôl mewn amser - i’r 1940au ym Mhrydain. Yn yr…

  1.05 milltir i ffwrdd
 10. Mae Traeth Penmorfa yn Llandudno yn lle llawer tawelwch na Thraeth y Gogledd sy’n llawn…

  1.06 milltir i ffwrdd
 11. Wedi ei sefydlu ym 1860, mae sioe Pwnsh a Jwdi hynaf Prydain yn cael ei pherfformio gan y…

  1.06 milltir i ffwrdd
 12. Mae’r dollffordd 5 milltir o hyd ar agor drwy’r flwyddyn ac mae’n cynnig golygfeydd…

  1.07 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....