Teithiau Waverley o Bier Llandudno

Am

Bydd stemar olwyn fôr deithiol, y Waverly yn dychwelyd i Ogledd Cymru ym mis Mehefin. Y tro hwn, am y tro cyntaf yn y ganrif hon, bydd y stemar olwyn fôr deithiol olaf y byd yn hwylio o Gaergybi. Mae’r teithiau yn cynnwys y Gogarth ac Ynys Seiriol; Arfordir Gogledd Ynys Môn ac i Seacombe. Mae’r teithiau hwylio hyn bob amser yn boblogaidd, felly archebwch yn gynnar er mwyn osgoi siom.

Pris a Awgrymir

Gweler y wefan ar gyfer prisiau tocynnau.

Cyfleusterau

Arall

 • Croesewir plant

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Teithiau Waverley o Bier Llandudno

Digwyddiad Cyfranogol

Llandudno Pier, Promenade, Llandudno, Conwy, LL30 2LP

Ffôn: 0141 2432224

Amseroedd Agor

Teithiau Waverley o Bier Llandudno (24 Meh 2024 - 26 Meh 2024)
Dydd Llun - Dydd MercherAgor

* Gweler y wefan am amseroedd hwylio.

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae'r Sea Jay a’r Seaborne yn cychwyn o'r lanfa ar Bromenâd Llandudno. Mae’r tripiau’n…

  0.2 milltir i ffwrdd
 2. Ffotograffwyr sepia hen ffasiwn. Dewch i gael llun sepia o’ch hun wedi’i ail-greu, a…

  0.2 milltir i ffwrdd
 3. Mwynhewch daith ar Gar Cebl Llandudno yn ystod eich ymweliad â'r gyrchfan hyfryd. Mae’r…

  0.25 milltir i ffwrdd
 4. Mae’r dollffordd 5 milltir o hyd ar agor drwy’r flwyddyn ac mae’n cynnig golygfeydd…

  0.28 milltir i ffwrdd
 1. Pier glan môr traddodiadol yn dyddio o ddiwedd y 1800au gydag amrywiaeth o siopau,…

  0.36 milltir i ffwrdd
 2. Caiff Taith Fawr y Gogarth ei weithredu gan fflyd fechan o fysiau hen ffasiwn i gludo…

  0.38 milltir i ffwrdd
 3. Mae Trenau Tir Llandudno yn cynnig ffordd hyfryd o archwilio prydferthwch golygfeydd…

  0.37 milltir i ffwrdd
 4. Dewch ar daith i gopa’r Gogarth! Mae’r daith, a gaiff ei chynnal bob awr, yn gwneud y…

  0.38 milltir i ffwrdd
 5. Mae trefi arfordirol braf Llandudno a Chonwy wedi’u lleoli rhwng dau draeth hyfryd ac mae…

  0.39 milltir i ffwrdd
 6. Wedi ei sefydlu ym 1860, mae sioe Pwnsh a Jwdi hynaf Prydain yn cael ei pherfformio gan y…

  0.41 milltir i ffwrdd
 7. Traeth y Gogledd yw prif draeth Llandudno, ac mae’n draeth cysgodol gyda phier Fictoraidd…

  0.46 milltir i ffwrdd
 8. Hwylfan Bonkerz, un o’r cyfleusterau chwarae meddal dan do gorau o’i fath yng Ngogledd…

  0.52 milltir i ffwrdd
 9. Mae Tramffordd y Gogarth yn Llandudno, gyda’i ysblander Fictoraidd a’i swyn yn aros i…

  0.54 milltir i ffwrdd
 10. Teithiau gwylio adar dan arweiniad drwy gydol y flwyddyn. Teithiau personol i un/dau o…

  0.56 milltir i ffwrdd
 11. Mae Llwybr Tref Llandudno newydd sbon yn cynnwys 15 lleoliad, o’r promenâd i’r pier, o…

  0.59 milltir i ffwrdd
 12. Rydym yn eich gwahodd i ymuno â ni ar un o’r profiadau teithiau preifat dan arweiniad…

  0.59 milltir i ffwrdd
Previous Next

Cysylltiedig

An image of Llandudno pier at sunsetPier Llandudno, LlandudnoPier glan môr traddodiadol yn dyddio o ddiwedd y 1800au gydag amrywiaeth o siopau, caffis, bariau ac atyniadau - a hwyl i'r teulu cyfan!

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....