Sul y Cofio Llandudno

Am

Bydd Gwasanaeth Coffa yn cael ei gynnal yn Eglwys y Drindod Sanctaidd, Llandudno am 9.45am. Yna bydd gorymdaith i ddilyn am oddeutu 10.25am i’r Gofeb Ryfel, Promenâd Llandudno ar gyfer gwasanaeth a gosod torch. 

Pris a Awgrymir

Math o DocynPris Tocyn
MynediadAm ddim

Noder: Canllaw yn unig yw'r prisiau a gallant newid yn ddyddiol.

Cyfleusterau

Arall

 • Croesewir plant

Cyfleusterau Digwyddiadau

 • Mynediad am ddim

Hygyrchedd

 • Hygyrch ar gyfer defnyddwyr cadeiriau olwyn

Nodweddion Darparwr

 • Digwyddiad Awyr Agored
 • Mewn tref/canol dinas

Parcio a Thrafnidiaeth

 • Hygyrch drwy drafnidiaeth gyhoeddus

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Sul y Cofio Llandudno 2024

Cofeb

War Memorial, Promenade, Llandudno, Conwy, LL30 2LN

Ffôn: 01492 879130

Amseroedd Agor

Sul y Cofio Llandudno 2024 (10 Tach 2024)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Sul09:45 - 11:30

Beth sydd Gerllaw

 1. Wedi ei sefydlu ym 1860, mae sioe Pwnsh a Jwdi hynaf Prydain yn cael ei pherfformio gan y…

  0.06 milltir i ffwrdd
 2. Mae trefi arfordirol braf Llandudno a Chonwy wedi’u lleoli rhwng dau draeth hyfryd ac mae…

  0.09 milltir i ffwrdd
 3. Dewch ar daith i gopa’r Gogarth! Mae’r daith, a gaiff ei chynnal bob awr, yn gwneud y…

  0.1 milltir i ffwrdd
 4. Pier glan môr traddodiadol yn dyddio o ddiwedd y 1800au gydag amrywiaeth o siopau,…

  0.11 milltir i ffwrdd
 1. Caiff Taith Fawr y Gogarth ei weithredu gan fflyd fechan o fysiau hen ffasiwn i gludo…

  0.11 milltir i ffwrdd
 2. Mae Trenau Tir Llandudno yn cynnig ffordd hyfryd o archwilio prydferthwch golygfeydd…

  0.11 milltir i ffwrdd
 3. Hwylfan Bonkerz, un o’r cyfleusterau chwarae meddal dan do gorau o’i fath yng Ngogledd…

  0.14 milltir i ffwrdd
 4. Dewch i Amgueddfa’r Home Front i gamu’n ôl mewn amser - i’r 1940au ym Mhrydain. Yn yr…

  0.16 milltir i ffwrdd
 5. Mae gan yr Amgueddfa chwe oriel barhaol yn adrodd hanesion gorffennol Llandudno gan…

  0.17 milltir i ffwrdd
 6. Mae Llwybr Tref Llandudno newydd sbon yn cynnwys 15 lleoliad, o’r promenâd i’r pier, o…

  0.17 milltir i ffwrdd
 7. Rydym yn eich gwahodd i ymuno â ni ar un o’r profiadau teithiau preifat dan arweiniad…

  0.17 milltir i ffwrdd
 8. Mae’r dollffordd 5 milltir o hyd ar agor drwy’r flwyddyn ac mae’n cynnig golygfeydd…

  0.18 milltir i ffwrdd
 9. Traeth y Gogledd yw prif draeth Llandudno, ac mae’n draeth cysgodol gyda phier Fictoraidd…

  0.24 milltir i ffwrdd
 10. Mwynhewch daith ar Gar Cebl Llandudno yn ystod eich ymweliad â'r gyrchfan hyfryd. Mae’r…

  0.25 milltir i ffwrdd
 11. Mae'r Sea Jay a’r Seaborne yn cychwyn o'r lanfa ar Bromenâd Llandudno. Mae’r tripiau’n…

  0.25 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....