Pinocchio yn Theatr Colwyn

Am

Ymunwch â Magic Light Productions, mewn cydweithrediad â Theatr Colwyn, ar gyfer yr antur pantomeim newydd sbon hon - ‘Pinocchio’. Yn llawn dop o gomedi a chwerthin, cyfuniad o bypedau modern a thraddodiadol, hud a lledrith, caneuon gwefreiddiol a threfnau dawnsio syfrdanol, byddem yn 'dweud celwydd' pe baem yn dweud nad yw hwn yn mynd i fod yn brofiad hudolus a bythgofiadwy i'r teulu cyfan!

Pris a Awgrymir

I gael amseroedd perfformiad a gwybodaeth am docynnau cysylltwch â'r Swyddfa Docynnau ar 01492 872000 / 01492 556677.

Cyfleusterau

Arall

 • Croesewir plant

Cyfleusterau Digwyddiadau

 • Dolenni clywed

Hygyrchedd

 • Hygyrch ar gyfer defnyddwyr cadeiriau olwyn

Nodweddion Darparwr

 • Digwyddiad Dan Do
 • Mewn tref/canol dinas

Parcio a Thrafnidiaeth

 • Hygyrch drwy drafnidiaeth gyhoeddus

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Pinocchio yn Theatr Colwyn

Pantomeim

Theatr Colwyn, Abergele Road, Colwyn Bay, Conwy, LL29 7RU

Ffôn: 01492 872000

Amseroedd Agor

Pinocchio yn Theatr Colwyn (21 Rhag 2024 - 24 Rhag 2024)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Sadwrn - Dydd Mawrth13:00
17:00
Pinocchio yn Theatr Colwyn (26 Rhag 2024 - 28 Rhag 2024)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Iau - Dydd Sadwrn14:00
19:00
Pinocchio yn Theatr Colwyn (30 Rhag 2024)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Llun14:00
19:00
Pinocchio yn Theatr Colwyn (31 Rhag 2024)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Mawrth13:00
17:00
Pinocchio yn Theatr Colwyn (2 Ion 2025)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Iau13:00
17:00
Pinocchio yn Theatr Colwyn (3 Ion 2025)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Gwener14:00
19:00
Pinocchio yn Theatr Colwyn (4 Ion 2025)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Sadwrn13:00
17:00

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae Theatr Colwyn yn theatr a sinema hanesyddol sy’n defnyddio’r dechnoleg ddiweddaraf i…

  0.06 milltir i ffwrdd
 1. Darganfyddwch sut datblygodd Bae Colwyn a dysgwch fwy am dreftadaeth hanesyddol a…

  0.22 milltir i ffwrdd
 2. Wedi ei leoli ym Mae Colwyn, gyda hanner can erw o barcdir prydferth, Parc Eirias ydi…

  0.36 milltir i ffwrdd
 3. Bellach gall ymwelwyr i Fae Colwyn fwynhau traeth tywodlyd eang Porth Eirias a mwynhau…

  0.37 milltir i ffwrdd
 4. Mae'r coetir amlwg hwn sy’n ymestyn ar draws y llethrau uwchben a’r tu ôl i dref Bae…

  0.57 milltir i ffwrdd
 5. Mae’r gerddi hardd sy’n gartref i'r sŵ cadwraethol, gofalgar hwn wedi’u lleoli yn uchel…

  0.93 milltir i ffwrdd
 6. Llandrillo-yn-Rhos yw cefnder sydêt Bae Colwyn. ** Mae gwaith yn cael ei wneud i…

  0.98 milltir i ffwrdd
 7. Mae’r Glyn yn Warchodfa Natur Leol a choetir hynafol. Mae’r llwybrau coediog drwy’r…

  1.08 milltir i ffwrdd
 8. Mae Golff Gwyllt Rhos Fynach yn gwrs golff gwyllt 9 twll gwych, perffaith i’r teulu cyfan…

  1.38 milltir i ffwrdd
 9. Mae Bryn Euryn yn fryn calchfaen amlwg uwchben Llandrillo-yn-Rhos, efo golygfeydd da o'r…

  1.43 milltir i ffwrdd
 10. Mae Colin a Charlotte yn eich gwahodd chi i ymuno â nhw ar gyfer profiad gwinllan unigryw…

  2.1 milltir i ffwrdd
 11. Mae traeth Bae Penrhyn ar Lwybr Arfordir Cymru ac mae yna lwybrau arfordirol hefyd i Fae…

  2.36 milltir i ffwrdd
 12. Mae Mynydd Marian yn gefnen fechan o garreg galch sydd â golygfeydd godidog o’r arfordir…

  2.74 milltir i ffwrdd
Previous Next

Cysylltiedig

Exterior of Theatr Colwyn at nightTheatr Colwyn, Colwyn BayMae Theatr Colwyn yn theatr a sinema hanesyddol sy’n defnyddio’r dechnoleg ddiweddaraf i gynnig i gwsmeriaid brofiad adloniannol o’r unfed ganrif ar hugain gyda blas cyfeillgar a thraddodiadol iddo.

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....