Sioe Feiciau Modur Clasurol, Tal-y-Bont

Am

Dewch draw i’r 19eg Sioe Beiciau Modur Clasurol yn Nhal-y-Bont a Llanbedr-y-Cennin. Wedi ei leoli mewn cae y tu ôl i’r Bedol (y B5106 o Gonwy i Lanrwst), mae’r digwyddiad blynyddol hwn yn un hollbwysig i unrhyw un sy’n hoffi beiciau modur. Gyda beiciau’n cael eu harddangos, sêl cist car, raffl a lluniaeth. Mae croeso i bob math o feiciau modur diddorol, a bydd gwobrau ar gyfer y beic gorau yn y sioe a chategorïau eraill.

Cyfleusterau

Arall

 • Croesewir plant

Nodweddion Darparwr

 • Digwyddiad Awyr Agored
 • Lleoliad Pentref

Parcio a Thrafnidiaeth

 • Parcio ar y safle

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Sioe Feiciau Modur Clasurol, Tal-y-Bont

Dangos / Arddangos

Field behind Y Bedol Pub, Conway Road, Tal-y-Bont, Conwy, LL32 8QF

Ffôn: 07711 715695

Amseroedd Agor

Sioe Feiciau Modur Clasurol, Tal-y-Bont (29 Meh 2024)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Sadwrn11:00

Beth sydd Gerllaw

 1. Wedi'i amgylchynu gan dirweddau godidog Gogledd Cymru, mae Sba ‘Wave Garden’ ym Mharc…

  0.92 milltir i ffwrdd
 2. Wedi’i leoli yn harddwch Dyffryn Conwy rhwng Trefriw a Dolgarrog, mae Drysle Dyffryn…

  1.8 milltir i ffwrdd
 3. Mae Capel Seion yn enghraifft wych o gapel traddodiadol Cymreig a adeiladwyd yn ystod oes…

  1.96 milltir i ffwrdd
 4. Mae gan Erddi Dŵr Conwy a’r Tŷ Crempog bopeth. Yn Rowen, caiff y teulu cyfan ei ddiddanu,…

  2.34 milltir i ffwrdd
 1. Yn ymestyn dros 80 erw ac â mwy na 250 o flynyddoedd o hanes garddwriaethol, mae Gardd…

  2.93 milltir i ffwrdd
 2. Eglwys hanesyddol Gradd I a godwyd yn 1470, sy’n edrych dros afon Conwy yng nghanol…

  4.96 milltir i ffwrdd
 3. Ar 150 erw o dir, gallwch fwynhau heddwch Pensychnant. Adeiladwyd o fewn Bwlch Sychnant…

  5.09 milltir i ffwrdd
 4. Mae Castell Gwydir yn dŷ Cymreig hynafol yn harddwch Dyffryn Conwy, ar odre Eryri. Caiff…

  5.26 milltir i ffwrdd
 5. Lawrlwythwch y daflen hon am ddim a dechrau eich antur 80 munud drwy un o'r trefi…

  5.35 milltir i ffwrdd
 6. Dechreuwyd gwaith adeiladu’r capel ym 1673, ac mae tu allan carreg syml y capel yn rhoi…

  5.35 milltir i ffwrdd
 7. Yn rhan o Safle Treftadaeth y Byd UNESCO sy’n cynnwys cestyll ysblennydd ym Miwmares,…

  5.36 milltir i ffwrdd
 8. Pan adeiladodd y Brenin Edward I Gastell Conwy ar ddiwedd y drydedd ganrif ar ddeg y…

  5.36 milltir i ffwrdd
 9. Wedi’u lleoli mewn ardal drawiadol ar arfordir Gogledd Cymru nepell o’r A55. Gyda…

  5.37 milltir i ffwrdd
 10. Ymunwch â ni ar daith trwy amser - taith a fydd yn mynd â ni yn ôl, dros filoedd o…

  5.4 milltir i ffwrdd
 11. Porth Diwylliannol i Sir Conwy - Mae Canolfan Ddiwylliant Conwy dafliad carreg oddi wrth…

  5.4 milltir i ffwrdd
 12. Cerddwch dros yr Afon Conwy ar Bont Grog Thomas Telford, gyda golygfa o Gastell Conwy,…

  5.41 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....