Cerdded yng Nghonwy

Am

Y byrraf o’r ddau lwybr, ychydig gannoedd o fetrau o hyd yn unig, yn cyflwyno rhai o nodweddion mwyaf diddorol o’r Oes Efydd ac Oes y Cerrig ar ymyl gogledd-ddwyreiniol Llyn Brenig. Mae’r daith yn dechrau ger y maes parcio yng ngogledd-ddwyrain Llyn Brenig ac yn dilyn y ffordd i Boncyn Arian a’r Cylch Cerrig. Gerllaw mae yna garnedd fawr yn nodi safle gwersyll Mesolithig - lle darganfuwyd lludw hen danau, ac arfau fflint yn dyddio o 5,700CC. Mae’r daith yn dod i ben wrth groesi’r ffordd a dringo at yr Hafotai - yn dyddio o’r 16eg Ganrif. Dilynwch y llwybr hir - 2 filltir o hyd - i ddysgu mwy am hanes y tirlun hynafol hwn. Mae maes parcio a chyfleusterau ar gael yng Nghanolfan Ymwelwyr Llyn Brenig. Mae taflen am ddim, ‘Dyn ym Mrenig’, ar gael o’r Ganolfan Ymwelwyr yn rhoi mwy o wybodaeth am hanes ac archaeoleg yr ardal.

Cyfleusterau

Nodweddion Darparwr

 • Croesawgar i gŵn
 • Yn y wlad

Suitability

 • Dog Owners
 • Families

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Llwybr Archaeolegol Brenig - Taith trwy Amser - Llwybr Byr

Llwybr Cerdded

Llyn Brenig Visitor Centre, Alwen, Cerrigydrudion, Conwy, LL21 9TT

Ffôn: 01490 389222

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae Cronfa Ddŵr Alwen yn llyn 900 erw - y llyn gwneud mwyaf yng Nghymru. Mae yna lwybr o…

  0 milltir i ffwrdd
 2. Mae Llyn Brenig yng nghanol rhostiroedd Mynydd Hiraethog ac yn ganolfan ar gyfer…

  1.22 milltir i ffwrdd
 3. Mae llyn dwfn naturiol Llyn Aled yng nghanol rhostiroedd uchel Hiraethog. Mae’n safle…

  3.7 milltir i ffwrdd
 4. Mae Coedwig Clocaenog yng nghanol Mynydd Hiraethog ac mae’n ardal 6,000 hectar (15,000…

  6.85 milltir i ffwrdd
 1. Teithiau trwy 9.5 erw o goedwig gynhenid at raeadr drawiadol Conwy. Mynediad ar hyd tir…

  9.12 milltir i ffwrdd
 2. Mae Zip World Fforest wedi’i leoli yng nghanol harddwch Dyffryn Conwy, ychydig y tu allan…

  9.88 milltir i ffwrdd
 3. Cartref plentyndod Syr Henry Jones (1852-1922) yw’r amgueddfa. Ganwyd Syr Henry Jones i…

  9.99 milltir i ffwrdd
 4. Adeiladwyd yr eglwys yn y 14eg Ganrif a hwn yw’r adeilad hynaf ym Metws-y-Coed. Mae…

  10.24 milltir i ffwrdd
 5. Mae Amgueddfa Rheilffordd Dyffryn Conwy yn ddiwrnod allan gwych i deuluoedd. Treuliwch…

  10.29 milltir i ffwrdd
 6. Dechreuwyd gwaith adeiladu’r capel ym 1673, ac mae tu allan carreg syml y capel yn rhoi…

  11.14 milltir i ffwrdd
 7. Mae Castell Gwydir yn dŷ Cymreig hynafol yn harddwch Dyffryn Conwy, ar odre Eryri. Caiff…

  11.17 milltir i ffwrdd
 8. Eglwys hanesyddol Gradd I a godwyd yn 1470, sy’n edrych dros afon Conwy yng nghanol…

  11.25 milltir i ffwrdd
 9. Er bod Cwm Wybrnant yn fan tawel ac anghysbell heddiw, mae’r lleoliad yn arwyddocaol iawn…

  11.91 milltir i ffwrdd
 10. Mae’r Rhaeadr Ewynnol yn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol lle mae’r Afon Llugwy’n…

  12.33 milltir i ffwrdd
 11. Coedwig o lynnoedd a mynyddoedd yng nghanol Eryri. Mae Parc Coedwig Gwydir yn gartref i…

  12.48 milltir i ffwrdd
 12. Cymdeithas Eryri sy’n gofalu am Tŷ Hyll. Mae pwy adeiladodd y tŷ a phryd yn parhau’n…

  12.82 milltir i ffwrdd
Previous Next

Cysylltiedig

Carved animal statue outside Llyn Brenig Reservoir & Visitor CentreCronfa Ddŵr a Chanolfan Ymwelwyr Llyn Brenig, CorwenMae Llyn Brenig yng nghanol rhostiroedd Mynydd Hiraethog ac yn ganolfan ar gyfer gweithgareddau awyr agored, yn cynnwys cerdded, beicio, pysgota a hwylio.

Llyn Brenig Visitor Centre CaféCaffi Canolfan Ymwelwyr Llyn Brenig, CorwenMewn lleoliad uchel perffaith, y peth cyntaf fyddwch yn sylwi arno wrth gerdded i mewn i Gaffi Llyn Brenig yw’r golygfeydd godidog o’r llyn ac ar draws Mynydd Hiraethog.

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....