Canolfan Chwaraeon Eira Llandudno

Am

Mae nifer o wahanol weithgareddau ar gael ar y llethr - sgïo, eirafyrddio, eira diwbio (sno-tubing) a golff antur alpaidd. Manteisiwch ar y cyfle i fynd ar y reid Toboggan Cresta sy’n 700m o hyd - profiad i’w gofio. Gwersi i ddechreuwyr bob dydd.

Cyfleusterau

Arlwyo

 • Gwasanaeth arlwyo

Cyfleusterau Darparwyr

 • Mynediad Anabl
 • Siop
 • Toiledau
 • Yn darparu ar gyfer grwpiau ysgolion

Parcio a Thrafnidiaeth

 • Maes parcio

Plant a Babanod

 • Cyfleusterau newid babanod
 • Yn derbyn plant (isafswm oedran)

Suitability

 • Families

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Canolfan Chwaraeon Eira Llandudno

Llethr Sgïo

Great Orme, Llandudno, Conwy, LL30 2QL
Close window

Call direct on:

Ffôn01492 874707

Amseroedd Agor

* Ar agor drwy'r flwyddyn - gwiriwch y wefan am fanylion. Mae rhai gweithgareddau yn dibynnu ar y tywydd, ffoniwch i wirio cyn i chi gyrraedd.

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae Tramffordd y Gogarth yn Llandudno, gyda’i ysblander Fictoraidd a’i swyn yn aros i…

  0.24 milltir i ffwrdd
 2. Mwynhewch daith ar Gar Cebl Llandudno yn ystod eich ymweliad â'r gyrchfan hyfryd. Mae’r…

  0.28 milltir i ffwrdd
 3. Teithiau gwylio adar dan arweiniad drwy gydol y flwyddyn. Teithiau personol i un/dau o…

  0.28 milltir i ffwrdd
 4. Dewch ar daith i gopa’r Gogarth! Mae’r daith, a gaiff ei chynnal bob awr, yn gwneud y…

  0.34 milltir i ffwrdd
 1. Mwynhewch daith deuluol hwyliog rhwng Pier Llandudno a’r Lan Orllewinol ar Drên Tir…

  0.34 milltir i ffwrdd
 2. Caiff Taith Fawr y Gogarth ei weithredu gan fflyd fechan o fysiau hen ffasiwn i gludo…

  0.34 milltir i ffwrdd
 3. Mae trefi arfordirol braf Llandudno a Chonwy wedi’u lleoli rhwng dau draeth hyfryd ac mae…

  0.35 milltir i ffwrdd
 4. Pier glan môr traddodiadol yn dyddio o ddiwedd y 1800au gydag amrywiaeth o siopau,…

  0.35 milltir i ffwrdd
 5. Hwylfan Bonkerz, un o’r cyfleusterau chwarae meddal dan do gorau o’i fath yng Ngogledd…

  0.36 milltir i ffwrdd
 6. Mae’r dollffordd 5 milltir o hyd ar agor drwy’r flwyddyn ac mae’n cynnig golygfeydd…

  0.36 milltir i ffwrdd
 7. Ffotograffwyr sepia hen ffasiwn. Dewch i gael llun sepia o’ch hun wedi’i ail-greu, a…

  0.36 milltir i ffwrdd
 8. Mae'r Sea Jay a’r Seaborne yn cychwyn o'r lanfa ar Bromenâd Llandudno. Mae’r tripiau’n…

  0.36 milltir i ffwrdd
 9. Wedi ei sefydlu ym 1860, mae sioe Pwnsh a Jwdi hynaf Prydain yn cael ei pherfformio gan y…

  0.38 milltir i ffwrdd
 10. Mae gan yr Amgueddfa chwe oriel barhaol yn adrodd hanesion gorffennol Llandudno gan…

  0.47 milltir i ffwrdd
 11. Dewch i Amgueddfa’r Home Front i gamu’n ôl mewn amser - i’r 1940au ym Mhrydain. Yn yr…

  0.48 milltir i ffwrdd
 12. Mae cerdded drwy dwneli a gafodd eu cloddio dros 3,500 o flynyddoedd yn ôl yn rhoi syniad…

  0.53 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....