The Stella Guest House

Am

The Stella provides high-quality accommodation in the Welsh seaside resort town of Llandudno.

Located adjacent to the Llandudno Tram Stop at the base of the Great Orme, the property is only 200 metres from the Llandudno Pier and Promenade.

We are pet friendly! We are aware that some guests can’t bear to be separated from their furry companions, so all dogs—no matter their size or breed—are warmly welcome to holiday at The Stella with their humans.

Cyfleusterau

Arall

 • Special diets catered for

Cyfleusterau Darparwyr

 • Caniateir anifeiliaid anwes
 • Wifi ar gael

Dulliau Talu

 • Derbynnir y prif gardiau credyd

Nodweddion Darparwr

 • Croesawgar i gŵn

Nodweddion Ystafell/Uned

 • Cyfleusterau te a choffi ym mhob ystafell wely

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

The Stella Llandudno Bed and Breakfast

64 Church Walks, Llandudno, Conwy, LL30 2HG

Amseroedd Agor

* Yn agor Mehefin 2024

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae Tramffordd y Gogarth yn Llandudno, gyda’i ysblander Fictoraidd a’i swyn yn aros i…

  0.04 milltir i ffwrdd
 2. Teithiau gwylio adar dan arweiniad drwy gydol y flwyddyn. Teithiau personol i un/dau o…

  0.04 milltir i ffwrdd
 3. Hwylfan Bonkerz, un o’r cyfleusterau chwarae meddal dan do gorau o’i fath yng Ngogledd…

  0.1 milltir i ffwrdd
 4. Mae trefi arfordirol braf Llandudno a Chonwy wedi’u lleoli rhwng dau draeth hyfryd ac mae…

  0.18 milltir i ffwrdd
 1. Dewch ar daith i gopa’r Gogarth! Mae’r daith, a gaiff ei chynnal bob awr, yn gwneud y…

  0.18 milltir i ffwrdd
 2. Caiff Taith Fawr y Gogarth ei weithredu gan fflyd fechan o fysiau hen ffasiwn i gludo…

  0.19 milltir i ffwrdd
 3. Mwynhewch daith deuluol hwyliog rhwng Pier Llandudno a’r Lan Orllewinol ar Drên Tir…

  0.19 milltir i ffwrdd
 4. Mae gan yr Amgueddfa chwe oriel barhaol yn adrodd hanesion gorffennol Llandudno gan…

  0.19 milltir i ffwrdd
 5. Wedi ei sefydlu ym 1860, mae sioe Pwnsh a Jwdi hynaf Prydain yn cael ei pherfformio gan y…

  0.2 milltir i ffwrdd
 6. Pier glan môr traddodiadol yn dyddio o ddiwedd y 1800au gydag amrywiaeth o siopau,…

  0.21 milltir i ffwrdd
 7. Dewch i Amgueddfa’r Home Front i gamu’n ôl mewn amser - i’r 1940au ym Mhrydain. Yn yr…

  0.21 milltir i ffwrdd
 8. Mae’r dollffordd 5 milltir o hyd ar agor drwy’r flwyddyn ac mae’n cynnig golygfeydd…

  0.28 milltir i ffwrdd
 9. Mwynhewch daith ar Gar Cebl Llandudno yn ystod eich ymweliad â'r gyrchfan hyfryd. Mae’r…

  0.28 milltir i ffwrdd
 10. Mae Penderyn wedi bod cynhyrchu wisgi brag sengl a gwirodydd sydd wedi ennill gwobrau yn…

  0.32 milltir i ffwrdd
 11. Ffotograffwyr sepia hen ffasiwn. Dewch i gael llun sepia o’ch hun wedi’i ail-greu, a…

  0.34 milltir i ffwrdd
 12. Mae'r Sea Jay a’r Seaborne yn cychwyn o'r lanfa ar Bromenâd Llandudno. Mae’r tripiau’n…

  0.34 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....