Gwesty'r Dunoon

Am

Mae’r Gwesty Dunoon yn Westy teuluol Pedair Seren, 66 ystafell wely.

Rydym wedi cynnal dwy rosette AA am ein bwyd yn y dair blynedd ddiwethaf ac yn arbenigo mewn bwydlenni cynnyrch traddodiadol, lleol. Rydym yn croesawu grwpiau a gwesteion annibynnol, yn cynnig cyfraddau arbennig ar gyfer y ddau yn ystod y flwyddyn.

Mae gennym ystafelloedd ar gael ar gyfer cynadleddau, ystafell fwyta breifat neu gyfarfodydd.

Yn ddiweddar, rydym wedi ailwampio eiddo cyfagos a’i drawsnewid i harddwch. Mae yna 18 o ystafelloedd gwely bendigedig a bar newydd; pennod olaf yn hanes dadeni’r adeilad hwn.

Mae’r Bar Clwb yn rhywle ble gallwch ymlacio, yfed a bwyta.

Mae bwyty Next Door yn rhywle y gallwch chi ymlacio, yfed a bwyta. Agorwyd y bwyty ym mis Mehefin 2022, a gallwch fwynhau prydau ysgafn bob amser cinio a swper, gan gynnwys prydau lleol a phlatiau bychain neu fyrddau i rannu.

Pris a Awgrymir

Nifer yr Ystafelloedd / Unedau
1
Ystafell / Uned MathYstafell / Uned Tariff*
Ystafell Ddwbl£180.00 fesul person y noson

*Mae'r prisiau'n cynnwys brecwast.

Cyfleusterau

Arall

 • Credit cards accepted
 • Evening meal available / cafe or restaurant on-site
 • Licensed
 • Lift
 • Pets accepted by arrangement
 • Private Parking
 • Regular evening entertainment
 • School parties welcome
 • Short breaks available
 • Special diets catered for
 • Tea/Coffee making facilities in bedrooms
 • Telephone in room/units/on-site
 • Totally non-smoking establishment
 • TV in bedroom/unit
 • Welsh Spoken
 • Wireless internet

Cyfleusterau Darparwyr

 • Children's facilities available
 • Wifi ar gael

Hygyrchedd

 • Mynediad wedi'i wella ar gyfer ymwelwyr â nam ar eu clyw
 • Mynediad wedi'i wella ar gyfer ymwelwyr â nam ar eu golwg
 • Mynediad wedi'i wella ar gyfer ymwelwyr ag anawsterau symudedd

Parcio a Thrafnidiaeth

 • Hygyrch drwy drafnidiaeth gyhoeddus

Teithio Grw^p

 • Coach parties welcome
 • Derbynnir bysiau

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Gwesty Dunoon

4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr AA 4 Sêr AA 4 Sêr AA 4 Sêr AA 4 Sêr AA Gwesty
Gloddaeth Street, Llandudno, Conwy, LL30 2DW

Ffôn: 01492 860787

Amseroedd Agor

Ar agor (1 Chwef 2024 - 23 Rhag 2024)

Graddau

 • 4 Sêr AA Gwesty
 • 4 Sêr Croeso Cymru
4 Sêr AA Gwesty 4 Sêr Croeso Cymru

Gwobrau

 • Bwrdd Croeso CymruWalkers Welcome Walkers Welcome
 • Bwrdd Croeso CymruCyclists Welcome Cyclists Welcome

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae gan yr Amgueddfa chwe oriel barhaol yn adrodd hanesion gorffennol Llandudno gan…

  0.03 milltir i ffwrdd
 2. Dewch i Amgueddfa’r Home Front i gamu’n ôl mewn amser - i’r 1940au ym Mhrydain. Yn yr…

  0.05 milltir i ffwrdd
 3. Hwylfan Bonkerz, un o’r cyfleusterau chwarae meddal dan do gorau o’i fath yng Ngogledd…

  0.12 milltir i ffwrdd
 4. Distyllfa Penderyn yw cartref Wisgi Cymreig sydd wedi ail-gyflwyno distyllu i Gymru ar ôl…

  0.13 milltir i ffwrdd
 1. Rydym yn annog amgylchedd cyfeillgar a pharchus lle gall holl ddringwyr herio eu hunain,…

  0.16 milltir i ffwrdd
 2. Teithiau gwylio adar dan arweiniad drwy gydol y flwyddyn. Teithiau personol i un/dau o…

  0.19 milltir i ffwrdd
 3. Mae Tramffordd y Gogarth yn Llandudno, gyda’i ysblander Fictoraidd a’i swyn yn aros i…

  0.22 milltir i ffwrdd
 4. Mae Llwybr Tref Llandudno newydd sbon yn cynnwys 15 lleoliad, o’r promenâd i’r pier, o…

  0.22 milltir i ffwrdd
 5. Rydym yn eich gwahodd i ymuno â ni ar un o’r profiadau teithiau preifat dan arweiniad…

  0.22 milltir i ffwrdd
 6. Wedi ei sefydlu ym 1860, mae sioe Pwnsh a Jwdi hynaf Prydain yn cael ei pherfformio gan y…

  0.23 milltir i ffwrdd
 7. Mae trefi arfordirol braf Llandudno a Chonwy wedi’u lleoli rhwng dau draeth hyfryd ac mae…

  0.24 milltir i ffwrdd
 8. Dewch ar daith i gopa’r Gogarth! Mae’r daith, a gaiff ei chynnal bob awr, yn gwneud y…

  0.25 milltir i ffwrdd
 9. Caiff Taith Fawr y Gogarth ei weithredu gan fflyd fechan o fysiau hen ffasiwn i gludo…

  0.26 milltir i ffwrdd
 10. Mae Trenau Tir Llandudno yn cynnig ffordd hyfryd o archwilio prydferthwch golygfeydd…

  0.26 milltir i ffwrdd
 11. Pier glan môr traddodiadol yn dyddio o ddiwedd y 1800au gydag amrywiaeth o siopau,…

  0.27 milltir i ffwrdd
Previous Next

Cysylltiedig

Bar area, Dunoon HotelBwyty Next Door - Gwesty Dunoon, LlandudnoBwyty diweddaraf byd coginiol Gogledd Cymru. Mae’n ofod ffres a thrawiadol lle cewch chi fwynhau ansawdd ac ystryw ciniawa coeth heb yr holl ffaff a ffurfioldeb.

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....