Fflat Gwyliau Dale

Am

Fflat llawr isaf wedi ei hadeiladu’n bwrpasol yw Dale, sy’n hollol hunangynhaliol, gyda’i chegin ac ystafell ymolchi ei hun. Mae modd mynd i mewn i’r fflat o ardd fach dawel.

Mae gwely dwbl a gwely sengl yn fflat Dale, a lle i hyd at 3 oedolyn neu 2 oedolyn a phlentyn. Byddwn yn ystyried ci bach trwy drefniant o flaen llaw. Mae Wi-Fi am ddim ar gael yn ein fflat, yn ogystal â’r holl ddillad gwely, man parcio preifat ar gyfer un car, gorffeniad o safon eithriadol, a’r holl offer y byddwch eu hangen ar gyfer eich gwyliau.

Gallwch gerdded i Landrillo-yn-Rhos mewn 5 munud o fflat Dale, lle ceir promenâd wedi’i ailwampio’n hyfryd, traeth tywodlyd a Harbwr. Mae amrywiaeth o wasanaethau lleol yn Rhos, gan gynnwys caffis, parlyrau hufen iâ, bwytai annibynnol a siopau bwtîc.

Mae Llandrillo-yn-Rhos yn falch o gynnig gwyliau hyfryd i’w ymwelwyr, a byddem wrth ein boddau pe baech chi’n dod i aros gyda ni yn fflat Dale, a mwynhau ein tref fach hyfryd ger y môr.  

Dim ond 4 milltir o gyrchfan Llandudno mae Rhos, lle mae amrywiaeth fwy o siopau, bariau a bwytai, ac wrth gwrs Pier Fictoria enwog. Rydym hefyd mewn lleoliad delfrydol pe baech am ymweld ag Ynys Môn, Conwy a’i gastell a waliau enwog ac Eryri.

Cysylltwch â ni i drafod ein cyfraddau cystadleuol iawn ac i weld a oes lle ar gael.

 

Pris a Awgrymir

Nifer yr Ystafelloedd / Unedau
1
Ystafell / Uned MathYstafell / Uned Tariff*
Fflat£300.00 fesul uned yr wythnos

*Fel canllaw, rhoddir prisiau fesul ystafell fesul noson ar gyfer gwestai, gwestai bach, gwely a brecwast, fflatiau â gwasanaeth a fesul wythnos am lety hunanddarpar.

Noder: Canllaw yn unig yw'r prisiau a gallant newid yn ddyddiol.

Cyfleusterau

Arall

 • Bed linen provided
 • Central heating
 • Ground floor bedroom/unit
 • Pets accepted by arrangement
 • Private Parking
 • TV in bedroom/unit
 • Washing machines available on-site
 • Wireless internet

Cyfleusterau Darparwyr

 • Wifi ar gael

Teithio a Masnachu

 • Wi-fi ar gael

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Fflat Gwyliau Dale

89 Rhos Road, Rhos-on-Sea, Conwy, LL28 4RY

Ychwanegu Fflat Gwyliau Dale i'ch Taith

Ffôn: 07787 161509

Amseroedd Agor

Mawrth i Tachwedd (1 Maw 2024 - 30 Tach 2024)

Beth sydd Gerllaw

 1. Llandrillo-yn-Rhos yw cefnder sydêt Bae Colwyn. ** Mae gwaith yn cael ei wneud i…

  0.33 milltir i ffwrdd
 2. Mae Golff Gwyllt Rhos Fynach yn gwrs golff gwyllt 9 twll gwych, perffaith i’r teulu cyfan…

  0.34 milltir i ffwrdd
 3. Mae Bryn Euryn yn fryn calchfaen amlwg uwchben Llandrillo-yn-Rhos, efo golygfeydd da o'r…

  0.35 milltir i ffwrdd
 4. Mae’r gerddi hardd sy’n gartref i'r sŵ cadwraethol, gofalgar hwn wedi’u lleoli yn uchel…

  1 milltir i ffwrdd
 1. Mae traeth Bae Penrhyn ar Lwybr Arfordir Cymru ac mae yna lwybrau arfordirol hefyd i Fae…

  1.06 milltir i ffwrdd
 2. Mae'r coetir amlwg hwn sy’n ymestyn ar draws y llethrau uwchben a’r tu ôl i dref Bae…

  1.12 milltir i ffwrdd
 3. Darganfyddwch sut datblygodd Bae Colwyn a dysgwch fwy am dreftadaeth hanesyddol a…

  1.12 milltir i ffwrdd
 4. Mae Theatr Colwyn yn theatr a sinema hanesyddol sy’n defnyddio’r dechnoleg ddiweddaraf i…

  1.25 milltir i ffwrdd
 5. Bellach gall ymwelwyr i Fae Colwyn fwynhau traeth tywodlyd eang Porth Eirias a mwynhau…

  1.5 milltir i ffwrdd
 6. Wedi ei leoli ym Mae Colwyn, gyda hanner can erw o barcdir prydferth, Parc Eirias ydi…

  1.65 milltir i ffwrdd
 7. Mae Colin a Charlotte yn eich gwahodd chi i ymuno â nhw ar gyfer profiad gwinllan unigryw…

  1.74 milltir i ffwrdd
 8. Trwyn y Fuwch yw’r pentir calchfaen i’r dwyrain o Landudno. Mae’n llai datblygedig na’i…

  1.87 milltir i ffwrdd
 9. Mae’r Glyn yn Warchodfa Natur Leol a choetir hynafol. Mae’r llwybrau coediog drwy’r…

  2.32 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....