Albany House

Am

Hoffai Gavin a Mandie Jacob eich croesawu i Albany House, llety gwely a brecwast teuluol bach cyfeillgar.

Rydym wedi ein lleoli ar bromenâd hardd Llandudno, tua milltir o ganol y dref ym mhen tawelach Craig-y-Don.

Gall gwesteion fwynhau golygfeydd bendigedig o’r môr i’r Gogarth a Thrwyn y Fuwch o ardal y patio ar flaen yr adeilad, yr ystafell fwyta a’r ystafelloedd gwely yn y blaen.

Mae Albany House yn fan cychwyn delfrydol ar gyfer mynd ar daith o amgylch Parc Cenedlaethol Eryri, tref a chastell Conwy a sawl lle arall o ddiddordeb hanesyddol a phrydferthwch naturiol.

Archebwch drwy’r wefan (http://www.albanyhousehotel.com), dros y ffôn neu drwy anfon e-bost (albanyhousellandudno@gmail.com).

Pris a Awgrymir

Nifer yr Ystafelloedd / Unedau
4
Ystafell / Uned MathYstafell / Uned Tariff*
Ystafell Ddwbl£70.00 yr ystafell (yn cynnwys brecwast)
Ystafell Deulu (2 oedolyn ac 1 plentyn)£90.00 yr ystafell (yn cynnwys brecwast)
Ystafell Sengl£50.00
Ystafell Twin£80.00 yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

*Sylwer: Mae’r prisiau ‘o brisiau’ a chanllaw yn unig a gallant newid.

Cyfleusterau

Arall

 • Areas provided for smokers
 • Credit cards accepted
 • Private Parking
 • Short breaks available
 • Special diets catered for
 • Tea/Coffee making facilities in bedrooms
 • Totally non-smoking establishment
 • TV in bedroom/unit
 • Wireless internet

Cyfleusterau Darparwyr

 • Wifi ar gael

Nodweddion Darparwr

 • Glan y môr

Parcio a Thrafnidiaeth

 • Maes parcio

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Albany House

3 Sêr Croeso Cymru 3 Sêr Croeso Cymru 3 Sêr Croeso Cymru 3 Sêr Croeso Cymru Llety i Westeion
5 Craig-y-Don Parade, Promenade, Llandudno, Conwy, LL30 1BG
Close window

Call direct on:

Ffôn01492 878908

Amseroedd Agor

Ar agor (1 Chwef 2024 - 30 Tach 2024)

Graddau

 • 3 Sêr Croeso Cymru
3 Sêr Croeso Cymru

Gwobrau

 • Bwrdd Croeso CymruWalkers Welcome Walkers Welcome
 • Bwrdd Croeso CymruCyclists Welcome Cyclists Welcome

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae’r theatr 1,500 sedd yn Venue Cymru yn un o brif theatrau derbyn y DU.

  0.27 milltir i ffwrdd
 2. Yn Llandudno, mae Ultimate Escape yn her ystafell ddianc llawn hwyl. Allwch chi a’ch…

  0.65 milltir i ffwrdd
 3. Traeth y Gogledd yw prif draeth Llandudno, ac mae’n draeth cysgodol gyda phier Fictoraidd…

  0.66 milltir i ffwrdd
 1. Ewch ar siwrnai siocled sy’n rhychwantu 5,000 o flynyddoedd. Gan ddechrau mewn cwt…

  0.68 milltir i ffwrdd
 2. Gadewch y car ac ewch ar antur ar draws Parc Cenedlaethol Eryri.

  0.72 milltir i ffwrdd
 3. Mae lein Dyffryn Conwy yn rhan o’r Rhwydwaith Rheilffrdd Cenedlaethol. Mae’n rhedeg wrth…

  0.72 milltir i ffwrdd
 4. Mae Llwybr Tref Llandudno newydd sbon yn cynnwys 15 lleoliad, o’r promenâd i’r pier, o…

  0.82 milltir i ffwrdd
 5. Rydym yn eich gwahodd i ymuno â ni ar un o’r profiadau teithiau preifat dan arweiniad…

  0.82 milltir i ffwrdd
 6. Mae'r Sea Jay a’r Seaborne yn cychwyn o'r lanfa ar Bromenâd Llandudno. Mae’r tripiau’n…

  0.92 milltir i ffwrdd
 7. Mae’r dollffordd 5 milltir o hyd ar agor drwy’r flwyddyn ac mae’n cynnig golygfeydd…

  0.92 milltir i ffwrdd
 8. Ffotograffwyr sepia hen ffasiwn. Dewch i gael llun sepia o’ch hun wedi’i ail-greu, a…

  0.92 milltir i ffwrdd
 9. Wedi ei sefydlu ym 1860, mae sioe Pwnsh a Jwdi hynaf Prydain yn cael ei pherfformio gan y…

  0.93 milltir i ffwrdd
 10. Pier glan môr traddodiadol yn dyddio o ddiwedd y 1800au gydag amrywiaeth o siopau,…

  0.94 milltir i ffwrdd
 11. Mwynhewch daith deuluol hwyliog rhwng Pier Llandudno a’r Lan Orllewinol ar Drên Tir…

  0.96 milltir i ffwrdd
 12. Mae trefi arfordirol braf Llandudno a Chonwy wedi’u lleoli rhwng dau draeth hyfryd ac mae…

  0.95 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....