Characters Tea House and Restaurant

Am

Mwynhewch de prynhawn traddodiadol, brecwast hwyr neu ginio yng nghanol Llandudno yn y busnes teuluol hwn. Mae’r perchnogion yn ymdrechu i greu lleoliad o gynhesrwydd sydd yn cyfareddu gyda’r hen gysyniad o de prynhawn ac sy’n creu awyrgylch o geinder tra’n parhau i wneud y lle deimlo’n gyfforddus ac yn debyg i’ch cartref.

Cyfleusterau

Arlwyo

 • Cinio ar gael
 • Yn gweini te prynhawn

Cyfleusterau Lleoliad

 • Cyfleusterau toiled

Nodweddion Darparwr

 • Mewn tref/canol dinas

Parcio a Thrafnidiaeth

 • Hygyrch drwy drafnidiaeth gyhoeddus

Plant a Babanod

 • Yn derbyn plant (isafswm oedran)

Map a Chyfarwyddiadau

Characters Tea House and Restaurant

Ystafell De/Siop Goffi

11 Llewelyn Avenue, Llandudno, Conwy, LL30 2ER

Ychwanegu Characters Tea House and Restaurant i'ch Taith

Ffôn: 01492 872290

Amseroedd Agor

Ar agor (1 Ion 2024 - 31 Rhag 2024)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Llun - Dydd MercherWedi cau
Dydd Iau - Dydd Sadwrn11:00 - 16:00
Dydd SulWedi cau

* Arweiniad yn unig yw’r oriau agor a gallent newid. Gwiriwch gyda’r gweithredwr cyn gwneud siwrne arbennig.

Beth sydd Gerllaw

 1. Hwylfan Bonkerz, un o’r cyfleusterau chwarae meddal dan do gorau o’i fath yng Ngogledd…

  0.01 milltir i ffwrdd
 2. Teithiau gwylio adar dan arweiniad drwy gydol y flwyddyn. Teithiau personol i un/dau o…

  0.11 milltir i ffwrdd
 3. Mae gan yr Amgueddfa chwe oriel barhaol yn adrodd hanesion gorffennol Llandudno gan…

  0.12 milltir i ffwrdd
 4. Dewch i Amgueddfa’r Home Front i gamu’n ôl mewn amser - i’r 1940au ym Mhrydain. Yn yr…

  0.13 milltir i ffwrdd
 1. Mae Tramffordd y Gogarth yn Llandudno, gyda’i ysblander Fictoraidd a’i swyn yn aros i…

  0.13 milltir i ffwrdd
 2. Mae trefi arfordirol braf Llandudno a Chonwy wedi’u lleoli rhwng dau draeth hyfryd ac mae…

  0.14 milltir i ffwrdd
 3. Wedi ei sefydlu ym 1860, mae sioe Pwnsh a Jwdi hynaf Prydain yn cael ei pherfformio gan y…

  0.14 milltir i ffwrdd
 4. Dewch ar daith i gopa’r Gogarth! Mae’r daith, a gaiff ei chynnal bob awr, yn gwneud y…

  0.14 milltir i ffwrdd
 5. Caiff Taith Fawr y Gogarth ei weithredu gan fflyd fechan o fysiau hen ffasiwn i gludo…

  0.15 milltir i ffwrdd
 6. Mae Trenau Tir Llandudno yn cynnig ffordd hyfryd o archwilio prydferthwch golygfeydd…

  0.15 milltir i ffwrdd
 7. Pier glan môr traddodiadol yn dyddio o ddiwedd y 1800au gydag amrywiaeth o siopau,…

  0.16 milltir i ffwrdd
 8. Distyllfa Penderyn yw cartref Wisgi Cymreig sydd wedi ail-gyflwyno distyllu i Gymru ar ôl…

  0.24 milltir i ffwrdd
 9. Mae’r dollffordd 5 milltir o hyd ar agor drwy’r flwyddyn ac mae’n cynnig golygfeydd…

  0.25 milltir i ffwrdd
 10. Mae Llwybr Tref Llandudno newydd sbon yn cynnwys 15 lleoliad, o’r promenâd i’r pier, o…

  0.26 milltir i ffwrdd
 11. Rydym yn eich gwahodd i ymuno â ni ar un o’r profiadau teithiau preifat dan arweiniad…

  0.26 milltir i ffwrdd
 12. Mwynhewch daith ar Gar Cebl Llandudno yn ystod eich ymweliad â'r gyrchfan hyfryd. Mae’r…

  0.28 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....