Y Cynllun Gerddi Cenedlaethol: Neuadd Maenan

Am

Pedwar hectar o erddi gogoneddus ar lethrau Dyffryn Conwy. Golygfeydd gwefreiddiol o Eryri ymysg coed pren caled yn eu llawn dwf. Mae’r rhan uchaf gyda’i lawntiau helaeth, pyllau addurnol a muriau cynnal a’r glyn llawn clychau’r gog yn y goedwig yn gyforiog o lwyni a choed nodedig, llawer ohonynt a dyfwyd am y tro cyntaf erioed yma ym Modnant. Fe gewch wledd o weld yr holl goed magnolia, rhododendrons, camelias, rhosmari gwyllt a blodau seithliw, ymysg eraill.

Pris a Awgrymir

Math o DocynPris Tocyn
Oedolyn£5.00 fesul math o docyn
PlentynAm ddim

Noder: Canllaw yn unig yw'r prisiau a gallant newid yn ddyddiol.

Cyfleusterau

Arall

 • Croesewir plant

Nodweddion Darparwr

 • Digwyddiad Awyr Agored
 • Yn y wlad

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Y Cynllun Gerddi Cenedlaethol: Neuadd Maenan

Dangos / Arddangos

Maenan Hall, Maenan, Llanrwst, Conwy, LL26 0UL

Amseroedd Agor

Y Cynllun Gerddi Cenedlaethol: Neuadd Maenan (4 Awst 2024)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Sul10:30 - 17:00

Beth sydd Gerllaw

 1. Wedi'i amgylchynu gan dirweddau godidog Gogledd Cymru, mae Sba ‘Wave Garden’ ym Mharc…

  1.47 milltir i ffwrdd
 2. Eglwys hanesyddol Gradd I a godwyd yn 1470, sy’n edrych dros afon Conwy yng nghanol…

  2.78 milltir i ffwrdd
 3. Mae Castell Gwydir yn dŷ Cymreig hynafol yn harddwch Dyffryn Conwy, ar odre Eryri. Caiff…

  3.11 milltir i ffwrdd
 4. Dechreuwyd gwaith adeiladu’r capel ym 1673, ac mae tu allan carreg syml y capel yn rhoi…

  3.21 milltir i ffwrdd
 1. Yn ymestyn dros 80 erw ac â mwy na 250 o flynyddoedd o hanes garddwriaethol, mae Gardd…

  4.01 milltir i ffwrdd
 2. Mae Capel Seion yn enghraifft wych o gapel traddodiadol Cymreig a adeiladwyd yn ystod oes…

  4.21 milltir i ffwrdd
 3. Mae gan Erddi Dŵr Conwy a’r Tŷ Crempog bopeth. Yn Rowen, caiff y teulu cyfan ei ddiddanu,…

  4.43 milltir i ffwrdd
 4. Mae’r Rhaeadr Ewynnol yn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol lle mae’r Afon Llugwy’n…

  5.34 milltir i ffwrdd
 5. Cartref plentyndod Syr Henry Jones (1852-1922) yw’r amgueddfa. Ganwyd Syr Henry Jones i…

  5.36 milltir i ffwrdd
 6. Mae Zip World Fforest wedi’i leoli yng nghanol harddwch Dyffryn Conwy, ychydig y tu allan…

  5.43 milltir i ffwrdd
 7. Coedwig o lynnoedd a mynyddoedd yng nghanol Eryri. Mae Parc Coedwig Gwydir yn gartref i…

  5.52 milltir i ffwrdd
 8. Cymdeithas Eryri sy’n gofalu am Tŷ Hyll. Mae pwy adeiladodd y tŷ a phryd yn parhau’n…

  5.61 milltir i ffwrdd
 9. Adeiladwyd yr eglwys yn y 14eg Ganrif a hwn yw’r adeilad hynaf ym Metws-y-Coed. Mae…

  5.76 milltir i ffwrdd
 10. Mae Amgueddfa Rheilffordd Dyffryn Conwy yn ddiwrnod allan gwych i deuluoedd. Treuliwch…

  5.83 milltir i ffwrdd
 11. Mae gwarchodfa natur RSPB Conwy yn wlypdir ar lan ddwyreiniol aber Conwy, a grëwyd o…

  7.07 milltir i ffwrdd
 12. Pan adeiladodd y Brenin Edward I Gastell Conwy ar ddiwedd y drydedd ganrif ar ddeg y…

  7.13 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....