Ras 1k a 10k Calan Gaeaf Porth Eirias 2024

Am

Mae Ras Hwyl 1k Calan Gaeaf Porth Eirias ar gyfer plant 4 i 15 oed (yn dechrau am 9am). Mae’n rhaid i blant dan 6 oed fod gydag oedolyn. Mae rhan fwyaf o’r llwybr 10k (yn dechrau am 9.30am) yn wastad ond mae yna ambell i allt i wneud i’ch calon chi guro’n gyflymach - ond mi fyddwch chi wedi gorffen y ras mewn dim o dro. Eleni rydym ni’n annog pawb i ganfod hwyl y ras drwy wisgo’r dillad calan gaeaf mwyaf gwallgof!

Pris a Awgrymir

Math o DocynPris Tocyn
Oedolyn (10k)£16.00 fesul math o docyn
Plentyn (4-15) (1k)£6.00 fesul math o docyn

Am ddim i wylwyr.

Cyfleusterau

Arall

 • Croesewir plant

Nodweddion Darparwr

 • Digwyddiad Awyr Agored
 • Mewn tref/canol dinas

Parcio a Thrafnidiaeth

 • Hygyrch drwy drafnidiaeth gyhoeddus
 • Parcio ar y safle

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Ras 1k a 10k Calan Gaeaf Porth Eirias 2024

Digwyddiad Chwaraeon

Porth Eirias, Promenade, Colwyn Bay, Conwy, LL29 8HH

Ffôn: 07769 958671

Amseroedd Agor

Ras 1k a 10k Calan Gaeaf Porth Eirias 2024 (26 Hyd 2024)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Sadwrn09:00

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae Theatr Colwyn yn theatr a sinema hanesyddol sy’n defnyddio’r dechnoleg ddiweddaraf i…

  0.18 milltir i ffwrdd
 1. Darganfyddwch sut datblygodd Bae Colwyn a dysgwch fwy am dreftadaeth hanesyddol a…

  0.28 milltir i ffwrdd
 2. Bellach gall ymwelwyr i Fae Colwyn fwynhau traeth tywodlyd eang Porth Eirias a mwynhau…

  0.31 milltir i ffwrdd
 3. Wedi ei leoli ym Mae Colwyn, gyda hanner can erw o barcdir prydferth, Parc Eirias ydi…

  0.45 milltir i ffwrdd
 4. Mae'r coetir amlwg hwn sy’n ymestyn ar draws y llethrau uwchben a’r tu ôl i dref Bae…

  0.68 milltir i ffwrdd
 5. Llandrillo-yn-Rhos yw cefnder sydêt Bae Colwyn. ** Mae gwaith yn cael ei wneud i…

  0.88 milltir i ffwrdd
 6. Mae’r gerddi hardd sy’n gartref i'r sŵ cadwraethol, gofalgar hwn wedi’u lleoli yn uchel…

  1.01 milltir i ffwrdd
 7. Mae’r Glyn yn Warchodfa Natur Leol a choetir hynafol. Mae’r llwybrau coediog drwy’r…

  1.12 milltir i ffwrdd
 8. Mae Golff Gwyllt Rhos Fynach yn gwrs golff gwyllt 9 twll gwych, perffaith i’r teulu cyfan…

  1.24 milltir i ffwrdd
 9. Mae Bryn Euryn yn fryn calchfaen amlwg uwchben Llandrillo-yn-Rhos, efo golygfeydd da o'r…

  1.38 milltir i ffwrdd
 10. Mae Colin a Charlotte yn eich gwahodd chi i ymuno â nhw ar gyfer profiad gwinllan unigryw…

  2.18 milltir i ffwrdd
 11. Mae traeth Bae Penrhyn ar Lwybr Arfordir Cymru ac mae yna lwybrau arfordirol hefyd i Fae…

  2.27 milltir i ffwrdd
 12. Mae Mynydd Marian yn gefnen fechan o garreg galch sydd â golygfeydd godidog o’r arfordir…

  2.75 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....