Ogwen 25 | Pen yr Helgi Du, Capel Curig

Am

Fel rhan o ras Ogwen 25 | Pen yr Helgi Du, byddwch yn dringo’r mynydd uchaf ond un yng Nghymru a Lloegr gan ddilyn llwybrau anhygoel a thirwedd dechnegol; mae’n ras fynydd go iawn. Fe fyddwch yn rhedeg ar hyd y nenlinell yn y ras hon, a fydd yn herio rhedwyr profiadol yn ogystal â darparu cefnogaeth i’r rheiny sy’n awyddus i ddatblygu eu sgiliau rhedeg mynyddoedd.

Pris a Awgrymir

Ewch i’r wefan i gael gwybodaeth am y digwyddiadau a manylion cofrestru.

Cyfleusterau

Nodweddion Darparwr

 • Digwyddiad Awyr Agored
 • Yn y wlad

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Ogwen 25 | Pen yr Helgi Du, Capel Curig

Digwyddiad Chwaraeon

Plas y Brenin National Outdoor Centre, Capel Curig, Conwy, LL24 0ET

Ffôn: 01248 723553

Amseroedd Agor

Ogwen 25 | Pen yr Helgi Du, Capel Curig (3 Awst 2024)
Dydd SadwrnAgor

Beth sydd Gerllaw

 1. Cymdeithas Eryri sy’n gofalu am Tŷ Hyll. Mae pwy adeiladodd y tŷ a phryd yn parhau’n…

  2.44 milltir i ffwrdd
 2. Coedwig o lynnoedd a mynyddoedd yng nghanol Eryri. Mae Parc Coedwig Gwydir yn gartref i…

  2.78 milltir i ffwrdd
 3. Mae’r Rhaeadr Ewynnol yn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol lle mae’r Afon Llugwy’n…

  2.96 milltir i ffwrdd
 4. Cadarnle Cymreig aruchel mewn lleoliad mynydd trawiadol. ​​​​​Mae Dolwyddelan mor Gymreig…

  3.43 milltir i ffwrdd
 1. Er bod Cwm Wybrnant yn fan tawel ac anghysbell heddiw, mae’r lleoliad yn arwyddocaol iawn…

  4.6 milltir i ffwrdd
 2. Mae Amgueddfa Rheilffordd Dyffryn Conwy yn ddiwrnod allan gwych i deuluoedd. Treuliwch…

  4.95 milltir i ffwrdd
 3. Adeiladwyd yr eglwys yn y 14eg Ganrif a hwn yw’r adeilad hynaf ym Metws-y-Coed. Mae…

  5.01 milltir i ffwrdd
 4. Dechreuwyd gwaith adeiladu’r capel ym 1673, ac mae tu allan carreg syml y capel yn rhoi…

  5.26 milltir i ffwrdd
 5. Mae Castell Gwydir yn dŷ Cymreig hynafol yn harddwch Dyffryn Conwy, ar odre Eryri. Caiff…

  5.31 milltir i ffwrdd
 6. Mae Zip World Fforest wedi’i leoli yng nghanol harddwch Dyffryn Conwy, ychydig y tu allan…

  5.44 milltir i ffwrdd
 7. Eglwys hanesyddol Gradd I a godwyd yn 1470, sy’n edrych dros afon Conwy yng nghanol…

  5.54 milltir i ffwrdd
 8. Teithiau trwy 9.5 erw o goedwig gynhenid at raeadr drawiadol Conwy. Mynediad ar hyd tir…

  6.41 milltir i ffwrdd
 9. Wedi'i amgylchynu gan dirweddau godidog Gogledd Cymru, mae Sba ‘Wave Garden’ ym Mharc…

  6.92 milltir i ffwrdd
 10. Mae Capel Seion yn enghraifft wych o gapel traddodiadol Cymreig a adeiladwyd yn ystod oes…

  9.14 milltir i ffwrdd
 11. Mae gan Erddi Dŵr Conwy a’r Tŷ Crempog bopeth. Yn Rowen, caiff y teulu cyfan ei ddiddanu,…

  9.76 milltir i ffwrdd
 12. Yn ymestyn dros 80 erw ac â mwy na 250 o flynyddoedd o hanes garddwriaethol, mae Gardd…

  10.39 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....