Ceir a Choffi ar y Prom, Llandrillo-yn-Rhos

Am

Cynhelir Ceir a Choffi ar y Prom rhwng mis Ebrill a mis Medi ar ddydd Sul cyntaf y mis yn Llandrillo-yn-Rhos a thrydydd dydd Sul y mis ar Draeth Pensarn. Mae’n agored i unrhyw gar ‘arbennig’, o’r Morris Minor sydd yn y teulu ers 30 mlynedd i’r ceir pwerus unigryw. Digwyddiad rhad ac am ddim. Croeso i bawb!

Pris a Awgrymir

Math o DocynPris Tocyn
MynediadAm ddim

Noder: Canllaw yn unig yw'r prisiau a gallant newid yn ddyddiol.

Cyfleusterau

Arall

 • Croesewir plant

Cyfleusterau Digwyddiadau

 • Mynediad am ddim

Nodweddion Darparwr

 • Digwyddiad Awyr Agored
 • Mewn tref/canol dinas

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Ceir a Choffi ar y Prom, Llandrillo-yn-Rhos

Ceir a Cerbydau Modur

Promenade, Rhos-on-Sea, Conwy, LL28 4EP

Amseroedd Agor

Ceir a Choffi ar y Prom, Llandrillo-yn-Rhos (1 Medi 2024)
Dydd SulAgor

Beth sydd Gerllaw

 1. Llandrillo-yn-Rhos yw cefnder sydêt Bae Colwyn. ** Mae gwaith yn cael ei wneud i…

  0 milltir i ffwrdd
 2. Mae Golff Gwyllt Rhos Fynach yn gwrs golff gwyllt 9 twll gwych, perffaith i’r teulu cyfan…

  0.46 milltir i ffwrdd
 3. Mae Bryn Euryn yn fryn calchfaen amlwg uwchben Llandrillo-yn-Rhos, efo golygfeydd da o'r…

  0.56 milltir i ffwrdd
 4. Darganfyddwch sut datblygodd Bae Colwyn a dysgwch fwy am dreftadaeth hanesyddol a…

  0.81 milltir i ffwrdd
 1. Mae’r gerddi hardd sy’n gartref i'r sŵ cadwraethol, gofalgar hwn wedi’u lleoli yn uchel…

  0.85 milltir i ffwrdd
 2. Mae'r coetir amlwg hwn sy’n ymestyn ar draws y llethrau uwchben a’r tu ôl i dref Bae…

  0.87 milltir i ffwrdd
 3. Mae Theatr Colwyn yn theatr a sinema hanesyddol sy’n defnyddio’r dechnoleg ddiweddaraf i…

  0.93 milltir i ffwrdd
 4. Bellach gall ymwelwyr i Fae Colwyn fwynhau traeth tywodlyd eang Porth Eirias a mwynhau…

  1.17 milltir i ffwrdd
 5. Wedi ei leoli ym Mae Colwyn, gyda hanner can erw o barcdir prydferth, Parc Eirias ydi…

  1.32 milltir i ffwrdd
 6. Mae traeth Bae Penrhyn ar Lwybr Arfordir Cymru ac mae yna lwybrau arfordirol hefyd i Fae…

  1.38 milltir i ffwrdd
 7. Mae Colin a Charlotte yn eich gwahodd chi i ymuno â nhw ar gyfer profiad gwinllan unigryw…

  1.79 milltir i ffwrdd
 8. Mae’r Glyn yn Warchodfa Natur Leol a choetir hynafol. Mae’r llwybrau coediog drwy’r…

  2 milltir i ffwrdd
 9. Trwyn y Fuwch yw’r pentir calchfaen i’r dwyrain o Landudno. Mae’n llai datblygedig na’i…

  2.19 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....