Hendre Rhys Gethin

Am

Parc gwyliau teuluol arbennig wrth borth Parc Cenedlaethol Eryri. Detholiad o gabanau a bythynnod moethus 5-seren mewn lleoliad gwych, gyda Betws-y-Coed a’i amrywiaeth o fwytai, caffis a siopau o fewn tafliad carreg, a gweithgareddau gwych o fewn cyrraedd hawdd mewn car.

Cyfleusterau: Tybiau twym, decin, en suite, lleoliad delfrydol, parc preifat, croeso cynnes Cymreig, hamper dymhorol, cegin weithredol gyda nwyddau hanfodol, dillad gwely moethus, parcio am ddim, dim anifeiliaid anwes, teledu clyfar yn yr ystafell fyw a’r ystafelloedd gwely.

Archebwch yn uniongyrchol drwy’n gwefan www.hendrerhysgethin.co.uk a’r botwm ‘Book Now’ neu drwy ffonio’r swyddfa ar 01690 710322.

Pris a Awgrymir

Nifer yr Ystafelloedd / Unedau
11
Ystafell / Uned MathYstafell / Uned Tariff*
Bwthyn£500.00 fesul uned yr wythnos
Lodge£500.00 fesul uned yr wythnos
£500.00 fesul uned yr wythnos

*Fel canllaw, rhoddir prisiau fesul ystafell fesul noson ar gyfer gwestai, gwestai bach, gwely a brecwast, fflatiau â gwasanaeth a fesul wythnos am lety hunanddarpar.

Noder: Canllaw yn unig yw'r prisiau a gallant newid yn ddyddiol.

Cyfleusterau

Arall

 • Bed linen provided
 • Car Charging Point
 • Central heating
 • Credit cards accepted
 • Gas available
 • Private Parking
 • Short breaks available
 • Showers on site
 • Toilets on-site
 • TV in bedroom/unit
 • Welsh Spoken
 • Wireless internet

Cyfleusterau Darparwyr

 • Wifi ar gael

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Hendre Rhys Gethin

Yn Aros am Radd Yn Aros am Radd
Holyhead Road, Betws-y-Coed, Conwy, LL24 0BN
Close window

Call direct on:

Ffôn01690 710322

Amseroedd Agor

Mawrth i Ionawr (1 Maw 2023 - 31 Ion 2024)

Graddau

 • Yn Aros am Radd
Yn Aros am Radd

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae Amgueddfa Rheilffordd Dyffryn Conwy yn ddiwrnod allan gwych i deuluoedd. Treuliwch…

  0.69 milltir i ffwrdd
 2. Adeiladwyd yr eglwys yn y 14eg Ganrif a hwn yw’r adeilad hynaf ym Metws-y-Coed. Mae…

  0.76 milltir i ffwrdd
 3. Mae Zip World Fforest wedi’i leoli yng nghanol harddwch Dyffryn Conwy, ychydig y tu allan…

  1.32 milltir i ffwrdd
 4. Mae’r Rhaeadr Ewynnol yn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol lle mae’r Afon Llugwy’n…

  1.42 milltir i ffwrdd
 1. Coedwig o lynnoedd a mynyddoedd yng nghanol Eryri. Mae Parc Coedwig Gwydir yn gartref i…

  1.54 milltir i ffwrdd
 2. Cymdeithas Eryri sy’n gofalu am Tŷ Hyll. Mae pwy adeiladodd y tŷ a phryd yn parhau’n…

  1.87 milltir i ffwrdd
 3. Teithiau trwy 9.5 erw o goedwig gynhenid at raeadr drawiadol Conwy. Mynediad ar hyd tir…

  2.52 milltir i ffwrdd
 4. Dechreuwyd gwaith adeiladu’r capel ym 1673, ac mae tu allan carreg syml y capel yn rhoi…

  2.74 milltir i ffwrdd
 5. Mae Castell Gwydir yn dŷ Cymreig hynafol yn harddwch Dyffryn Conwy, ar odre Eryri. Caiff…

  2.84 milltir i ffwrdd
 6. Er bod Cwm Wybrnant yn fan tawel ac anghysbell heddiw, mae’r lleoliad yn arwyddocaol iawn…

  2.92 milltir i ffwrdd
 7. Eglwys hanesyddol Gradd I a godwyd yn 1470, sy’n edrych dros afon Conwy yng nghanol…

  3.2 milltir i ffwrdd
 8. Cadarnle Cymreig aruchel mewn lleoliad mynydd trawiadol. ​​​​​Mae Dolwyddelan mor Gymreig…

  4.43 milltir i ffwrdd
 9. Mae llyn dwfn naturiol Llyn Aled yng nghanol rhostiroedd uchel Hiraethog. Mae’n safle…

  8.47 milltir i ffwrdd
 10. Cartref plentyndod Syr Henry Jones (1852-1922) yw’r amgueddfa. Ganwyd Syr Henry Jones i…

  8.48 milltir i ffwrdd
 11. Mae Capel Seion yn enghraifft wych o gapel traddodiadol Cymreig a adeiladwyd yn ystod oes…

  9.69 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....