Bythynnod Gwyliau Graiglwyd Springs

Am

Chwe bwthyn gwyliau helaeth ar ystâd breifat ar ochr bryn ym Mhenmaenmawr, gyda golygfeydd godidog, a physgodfa brithyll gwych ar y safle. Yn croesawu cŵn ac archebion grŵp, ac mae tybiau poeth ar gael i’ch helpu i ymlacio a mwynhau eich gwyliau yn y bythynnod moethus.

Wedi’i leoli’n ddelfrydol ar gyfer traethau, mynyddoedd, cestyll a Llandudno a Chonwy, ac yn agos at Zip World, Eryri, Ynys Môn a llawer mwy. Mae Wi-Fi am ddim, dillad gwely a thyweli ar gael, yn ogystal â maes parcio preifat, ac mae pob un ohonynt wedi cael eu gorffen i safon eithriadol o uchel. Y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw ymlacio a mwynhau eich gwyliau. Sylwch: mae’n rhaid i chi archebu am wythnos yn ystod mis Gorffennaf a mis Awst.

Pris a Awgrymir

Nifer yr Ystafelloedd / Unedau
7
Ystafell / Uned MathYstafell / Uned Tariff*
Yr uned yr wythnoso£400.00 i £1,400.00 yr ystafell (ystafell yn unig)

*Bythynnod o ddwy ystafell wely i bedair ystafell wely ar gael. Tybiau poeth ar gael gyda rhai.

Cyfleusterau

Arall

 • Bed linen provided
 • Car Charging Point
 • Central heating
 • Ground floor bedroom/unit
 • Pets accepted by arrangement
 • Private Parking
 • Short breaks available
 • Showers on site
 • TV in bedroom/unit
 • Washing machines available on-site

Cyfleusterau Darparwyr

 • Wifi ar gael

Dulliau Talu

 • Derbynnir y prif gardiau credyd

Ieithoedd a siaredir

 • Siaredir Cymraeg

Nodweddion Ystafell/Uned

 • Darperir mannau i smygwyr

Season

 • Pecyn Nadolig/ Blwyddyn Newydd Arbennig

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Bythynnod Gwyliau Graiglwyd Springs

Graiglwyd Road, Penmaenmawr, Conwy, LL34 6ER

Ffôn: 01492 622338

Amseroedd Agor

Ar agor (1 Ion 2024 - 31 Rhag 2024)

Beth sydd Gerllaw

 1. Wedi’u lleoli mewn ardal drawiadol ar arfordir Gogledd Cymru nepell o’r A55. Gyda…

  0.34 milltir i ffwrdd
 2. Ymunwch â ni ar daith trwy amser - taith a fydd yn mynd â ni yn ôl, dros filoedd o…

  0.35 milltir i ffwrdd
 3. Traeth tywod hir gyda phromenâd sydd wedi’i adnewyddu yn ddiweddar. O Benmaenmawr fe…

  0.65 milltir i ffwrdd
 4. Ar 150 erw o dir, gallwch fwynhau heddwch Pensychnant. Adeiladwyd o fewn Bwlch Sychnant…

  1.91 milltir i ffwrdd
 1. Mae traeth tywod hir Llanfairfechan pan mae’r llanw’n isel yn hyfryd ar gyfer teuluoedd â…

  2.65 milltir i ffwrdd
 2. Mae Capel Seion yn enghraifft wych o gapel traddodiadol Cymreig a adeiladwyd yn ystod oes…

  3.18 milltir i ffwrdd
 3. Mae gan Erddi Dŵr Conwy a’r Tŷ Crempog bopeth. Yn Rowen, caiff y teulu cyfan ei ddiddanu,…

  3.27 milltir i ffwrdd
 4. Porth Diwylliannol i Sir Conwy - Mae Canolfan Ddiwylliant Conwy dafliad carreg oddi wrth…

  3.67 milltir i ffwrdd
 5. Mae traeth Morfa Conwy yn fae mawr tywodlyd, sy’n ffurfio rhan o’r traethau tywydd a…

  3.7 milltir i ffwrdd
 6. Mae’r coetir cymysg deniadol hwn o 7.5 ha rhwng Parc Bodlondeb yng Nghonwy a glan…

  3.71 milltir i ffwrdd
 7. Plas Mawr yw’r tŷ tref Elisabethaidd gorau ym Mhrydain. Lleolir yng Nghonwy, cartref un o…

  3.73 milltir i ffwrdd
 8. Lawrlwythwch y daflen hon am ddim a dechrau eich antur 80 munud drwy un o'r trefi…

  3.75 milltir i ffwrdd
 9. Gellir dod o hyd i’r Tŷ Lleiaf ym Mhrydain yn swatio o blith teras o dai ar lan y cei yng…

  3.82 milltir i ffwrdd
 10. Yn rhan o Safle Treftadaeth y Byd UNESCO sy’n cynnwys cestyll ysblennydd ym Miwmares,…

  3.82 milltir i ffwrdd
 11. Ar lan afon Conwy, ger Castell Conwy, mae Amgueddfa Cregyn Gleision Conwy yn llawn hanes…

  3.86 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....