Bwthyn Gwyliau Cae Cyd

Am

Mae Bwthyn Gwyliau Cae Cyd yn hen sgubor sydd wedi’i thrawsnewid ym Mhenmaenmawr ar arfordir Gogledd Cymru, ar fin Parc Cenedlaethol Eryri. Mae’r bwthyn moethus 5 seren hwn yn cynnig lle i 4 oedolyn mewn dwy ystafell wely, ac mae ganddo falconi gyda golygfeydd anhygoel dros Fae Conwy i Ynys Môn a’r Gogarth yn Llandudno.

Mae posib’ gosod y bwthyn fel 2 ystafell ddwbl neu ystafell ddwbl ac ystafell bâr. Mae wedi’i leoli ar Barc Teithio Tyddyn Du i oedolion yn unig ym Mhenmaenmawr. Mae’n lleoliad gwych i deithio Eryri a Gogledd Cymru gyda theithiau cerdded arbennig am y mynydd a’r môr.

Pris a Awgrymir

Nifer yr Ystafelloedd / Unedau
2
Ystafell / Uned MathYstafell / Uned Tariff*
Fesul uned yr wythnoso£1,000.00 i £1,200.00 fesul uned yr wythnos
Pecyn seibiannau byr (3 noson yr uned)o£420.00 i £480.00 yr ystafell (ystafell yn unig)

*Fel canllaw, rhoddir prisiau fesul ystafell fesul noson ar gyfer gwestai, gwestai bach, gwely a brecwast, fflatiau â gwasanaeth a fesul wythnos am lety hunanddarpar.

Noder: Canllaw yn unig yw'r prisiau a gallant newid yn ddyddiol.

Cyfleusterau

Arall

 • Bed linen provided
 • Central heating
 • Credit cards accepted
 • Ground floor bedroom/unit
 • Pecyn Nadolig/ Blwyddyn Newydd Arbennig
 • Private Parking
 • Short breaks available
 • Totally non-smoking establishment
 • Washing machines available on-site
 • Wireless internet

Cyfleusterau Darparwyr

 • Tŷ Golchi
 • Wifi ar gael

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Bwthyn Gwyliau Cae Cyd

5 Sêr Croeso Cymru 5 Sêr Croeso Cymru 5 Sêr Croeso Cymru 5 Sêr Croeso Cymru 5 Sêr Croeso Cymru 5 Sêr Croeso Cymru Hunanddarpar
Tyddyn Du, Conwy Old Road, Dwygyfylchi, Penmaenmawr, Conwy, LL34 6RE

Ffôn: 01492 622300

Amseroedd Agor

Ar agor (1 Ion 2024 - 31 Rhag 2024)

Graddau

 • 5 Sêr Croeso Cymru
5 Sêr Croeso Cymru

Beth sydd Gerllaw

 1. Wedi’u lleoli mewn ardal drawiadol ar arfordir Gogledd Cymru nepell o’r A55. Gyda…

  0.63 milltir i ffwrdd
 2. Ymunwch â ni ar daith trwy amser - taith a fydd yn mynd â ni yn ôl, dros filoedd o…

  0.7 milltir i ffwrdd
 3. Traeth tywod hir gyda phromenâd sydd wedi’i adnewyddu yn ddiweddar. O Benmaenmawr fe…

  0.78 milltir i ffwrdd
 4. Ar 150 erw o dir, gallwch fwynhau heddwch Pensychnant. Adeiladwyd o fewn Bwlch Sychnant…

  1.36 milltir i ffwrdd
 1. Mae traeth Morfa Conwy yn fae mawr tywodlyd, sy’n ffurfio rhan o’r traethau tywydd a…

  3.03 milltir i ffwrdd
 2. Porth Diwylliannol i Sir Conwy - Mae Canolfan Ddiwylliant Conwy dafliad carreg oddi wrth…

  3.13 milltir i ffwrdd
 3. Mae’r coetir cymysg deniadol hwn o 7.5 ha rhwng Parc Bodlondeb yng Nghonwy a glan…

  3.14 milltir i ffwrdd
 4. Mae traeth tywod hir Llanfairfechan pan mae’r llanw’n isel yn hyfryd ar gyfer teuluoedd â…

  3.16 milltir i ffwrdd
 5. Plas Mawr yw’r tŷ tref Elisabethaidd gorau ym Mhrydain. Lleolir yng Nghonwy, cartref un o…

  3.19 milltir i ffwrdd
 6. Lawrlwythwch y daflen hon am ddim a dechrau eich antur 80 munud drwy un o'r trefi…

  3.23 milltir i ffwrdd
 7. Gellir dod o hyd i’r Tŷ Lleiaf ym Mhrydain yn swatio o blith teras o dai ar lan y cei yng…

  3.27 milltir i ffwrdd
 8. Yn rhan o Safle Treftadaeth y Byd UNESCO sy’n cynnwys cestyll ysblennydd ym Miwmares,…

  3.3 milltir i ffwrdd
 9. Ar lan afon Conwy, ger Castell Conwy, mae Amgueddfa Cregyn Gleision Conwy yn llawn hanes…

  3.33 milltir i ffwrdd
 10. Neidiwch ar fwrdd y Queen Victoria am fordaith i weld golygfeydd i fyny’r afon Conwy tuag…

  3.34 milltir i ffwrdd
 11. Pan adeiladodd y Brenin Edward I Gastell Conwy ar ddiwedd y drydedd ganrif ar ddeg y…

  3.35 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....