Bwthyn Garreg Lwyd

Am

Garreg Lwyd, bwthyn cysurus dwy ystafell wely, sy’n fwthyn 4 Seren Croeso Cymru. Mae’n cynnwys yr holl gyfarpar ar gyfer hunan arlwyo ac mae'n addas i ddau gwpl neu deulu bach.

Mae’r bwthyn carreg dau gan mlwydd oed hwn, a adeiladwyd yn grefftus a sy’n adeilad rhestredig Gradd II, mewn teras pengaead tawel yn nhref ganoloesol Conwy, sy’n Safle Treftadaeth y Byd UNESCO, gyda’i waliau a’i chastell gwych o’r 13eg Ganrif.

Wedi ei leoli ar gyrion Parc Cenedlaethol Eryri, ger mynyddoedd prydferth, traethau ac atyniadau eraill Gogledd Cymru. Gallwch dreulio'r Nadolig neu'r Flwyddyn Newydd yng ngolau cysurus y tân coed a'r lle tân bach yn yr ystafell fyw.

Ni chaniateir anifeiliaid anwes.

Pris a Awgrymir

Nifer yr Ystafelloedd / Unedau
2
Ystafell / Uned MathYstafell / Uned Tariff*
Fesul uned yr wythnoso£400.00 i £700.00 fesul uned yr wythnos
Pecyn seibiannau byr (Hydref i Fawrth)£300.00 fesul uned yr wythnos

*Am brisiau, dyddiadau ac argaeledd gweler y wefan neu cysylltwch â'r perchennog gan ddefnyddio'r manylion cyswllt uchod.
Blaendal o £50, balans fis cyn gwyliau, neu ad-daliad blaendal.

Cyfleusterau

Arall

 • Central heating
 • Totally non-smoking establishment

Cyfleusterau Darparwyr

 • Dillad gwely ar gael am ddim
 • Wifi ar gael

Parcio a Thrafnidiaeth

 • Maes parcio

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Bwthyn Garreg Lwyd

4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru Hunanddarpar
3 Erskine Terrace, Conwy, Conwy, LL32 8BS
Close window

Call direct on:

Ffôn07742 900367

Amseroedd Agor

Ar agor (1 Ion 2023 - 31 Rhag 2023)

Graddau

 • 4 Sêr Croeso Cymru
4 Sêr Croeso Cymru

Beth sydd Gerllaw

 1. Porth Diwylliannol i Sir Conwy - Mae Canolfan Ddiwylliant Conwy dafliad carreg oddi wrth…

  0.04 milltir i ffwrdd
 2. Plas Mawr yw’r tŷ tref Elisabethaidd gorau ym Mhrydain. Lleolir yng Nghonwy, cartref un o…

  0.05 milltir i ffwrdd
 3. Gellir dod o hyd i’r Tŷ Lleiaf ym Mhrydain yn swatio o blith teras o dai ar lan y cei yng…

  0.12 milltir i ffwrdd
 1. Lawrlwythwch y daflen hon am ddim a dechrau eich antur 80 munud drwy un o'r trefi…

  0.14 milltir i ffwrdd
 2. Mae’r coetir cymysg deniadol hwn o 7.5 ha rhwng Parc Bodlondeb yng Nghonwy a glan…

  0.18 milltir i ffwrdd
 3. Ar lan afon Conwy, ger Castell Conwy, mae Amgueddfa Cregyn Gleision Conwy yn llawn hanes…

  0.18 milltir i ffwrdd
 4. Yn rhan o Safle Treftadaeth y Byd UNESCO sy’n cynnwys cestyll ysblennydd ym Miwmares,…

  0.19 milltir i ffwrdd
 5. Neidiwch ar fwrdd y Queen Victoria am fordaith i weld golygfeydd i fyny’r afon Conwy tuag…

  0.2 milltir i ffwrdd
 6. Pan adeiladodd y Brenin Edward I Gastell Conwy ar ddiwedd y drydedd ganrif ar ddeg y…

  0.24 milltir i ffwrdd
 7. Cerddwch dros yr Afon Conwy ar Bont Grog Thomas Telford, gyda golygfa o Gastell Conwy,…

  0.31 milltir i ffwrdd
 8. Mae traeth Morfa Conwy yn fae mawr tywodlyd, sy’n ffurfio rhan o’r traethau tywydd a…

  0.81 milltir i ffwrdd
 9. Mae gwarchodfa natur RSPB Conwy yn wlypdir ar lan ddwyreiniol aber Conwy, a grëwyd o…

  1.06 milltir i ffwrdd
 10. Ar 150 erw o dir, gallwch fwynhau heddwch Pensychnant. Adeiladwyd o fewn Bwlch Sychnant…

  1.81 milltir i ffwrdd
 11. Trên Bach Penmorfa: gall hen ac ifanc ill dau fwynhau taith y tu ôl i locomotifau stêm a…

  2.4 milltir i ffwrdd
 12. Mae Colin a Charlotte yn eich gwahodd chi i ymuno â nhw ar gyfer profiad gwinllan unigryw…

  2.4 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....