Taith Golau Tortsh Castell Gwrych

Am

Mae Taith Golau Tortsh Castell Gwrych yn cynnwys cymysgedd diddorol o hanes a gweithgarwch ysbrydol! Wrth i chi droedio drwy’r neuaddau hynafol, daw gorffennol cyfoethog y castell yn fyw gyda straeon am ddigwyddiadau goruwchnaturiol a haen ychwanegol o ddirgelwch. Mae’n archwiliad unigryw a dirgel sy’n rhoi cipolwg i chi o ddimensiynau hanesyddol a goruwchnaturiol Castell Gwrych.

Pris a Awgrymir

Math o DocynPris Tocyn
Oedolyn£20.00 fesul math o docyn

Noder: Canllaw yn unig yw'r prisiau a gallant newid yn ddyddiol.

Cyfleusterau

Nodweddion Darparwr

 • Digwyddiad Awyr Agored
 • Yn y wlad

Parcio a Thrafnidiaeth

 • Parcio ar y safle

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Taith Golau Tortsh Castell Gwrych

Digwyddiad Cyfranogol

Gwrych Castle, Llanddulas Road, Abergele, Conwy, LL22 8ET

Ffôn: 01745 826023

Amseroedd Agor

Taith Golau Tortsh Castell Gwrych (28 Meh 2024)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Gwener19:30 - 22:00

Beth sydd Gerllaw

 1. Croeso i’n Parc Fferm. Gwyliwch ras y moch, cyfarfod â’n hymlusgiaid, rhoi mwythau i…

  0.05 milltir i ffwrdd
 2. Plasty Gradd I rhestredig yng Ngogledd Cymru yw Castell Gwrych a adeiladwyd ddechrau’r…

  0.09 milltir i ffwrdd
 3. Arcêd Adloniant a chanolfan adloniant i deuluoedd ar y promenâd yn Abergele.

  0.58 milltir i ffwrdd
 1. Mae’r traeth cerrig mân hyfryd hwn gyda’i bromenâd, yn wych ar gyfer cerdded yn hamddenol…

  1.09 milltir i ffwrdd
 2. Wedi ei leoli yn agos at y traeth yn Abergele, mae Parc Pentre Mawr yn barc trefol…

  1.12 milltir i ffwrdd
 3. Fe ganfyddwch lwybrau gwasgaredig o dywod a cherrig crynion ar hyd y rhan hon o’r traeth…

  1.41 milltir i ffwrdd
 4. Mae Mynydd Marian yn gefnen fechan o garreg galch sydd â golygfeydd godidog o’r arfordir…

  2.13 milltir i ffwrdd
 5. Wedi bod yn dod â hwyl a chwerthin i wyliau’r haf ers dros 50 mlynedd, mae Knightly’s…

  3.04 milltir i ffwrdd
 6. Am rywbeth ychydig yn wahanol beth am y wefr o rasio harnes arddull Americanaidd yn Nhir…

  3.46 milltir i ffwrdd
 7. Mae’r Glyn yn Warchodfa Natur Leol a choetir hynafol. Mae’r llwybrau coediog drwy’r…

  3.75 milltir i ffwrdd
 8. Mae Traeth Sandy Cove, Bae Cinmel, yn draeth tywodlyd sy’n wynebu'r gogledd gyda…

  4.01 milltir i ffwrdd
 9. Mae Twyni Cinmel yn rhoi cyfle i chi gerdded neu feicio drwy system dwyni tywod…

  4.11 milltir i ffwrdd
 10. Bellach gall ymwelwyr i Fae Colwyn fwynhau traeth tywodlyd eang Porth Eirias a mwynhau…

  4.46 milltir i ffwrdd
 11. Wedi ei leoli ym Mae Colwyn, gyda hanner can erw o barcdir prydferth, Parc Eirias ydi…

  4.46 milltir i ffwrdd
Previous Next

Cysylltiedig

Gwrych Castle and surrounding countrysideCastell Gwrych, AbergelePlasty Gradd I rhestredig yng Ngogledd Cymru yw Castell Gwrych a adeiladwyd ddechrau’r 19fed Ganrif mewn arddull pensaernïol Ewropeaidd canoloesol.

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....